B.S. Index van de publicaties van 18 oktober 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006202177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende het halftijds brugpensioen (1) type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006011424 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van vier leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2006 numac 2006007266 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader der beroepsofficieren naar het kader der reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 6155 van 1 september 2006, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bekleed Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2006 numac 2006000776 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 mei 2006, werd met ingang van 1 mei 2006, Mevr. Ruts, Laurence, administratief assistent in de weddenschaal CA3, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A1 in de vakrichting Personeel type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2006 numac 2006000777 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 mei 2006, werd met ingang van 1 juli 2006, Mevr. Spaens, Carine, administratief deskundige in de weddenschaal BA2, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A1 in de vakrichting bevolki type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2006 numac 2006000768 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 september 2006 werd met ingang van 1 juni 2006, de heer Fanuel, Frédéric, attaché, bevorderd in de titel van adviseur in de klasse A3 in de vakrichting logistiek en economaat bij de Coördina type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2006 numac 2006000769 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 september 2006, werd met ingang van 1 juni 2006, Mevr. Prasman, Hrisanti, attaché, bevorderd in de titel van adviseur in de klasse A3 in de vakrichting Juridische Normen en Geschillen bij de type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2006 numac 2006000779 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 mei 2006, werd met ingang van 1 december 2005, de heer Wailliez, Hugues, administratief assistent in de weddenschaal CA3, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A1 in de vakrichting type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006023052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2006 numac 2006000778 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 mei 2006, werd met ingang van 1 mei 2006, Mevr. Grenson, Mireille, administratief assistent in de weddenschaal CA3, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A1 in de vakrichting Commun type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2006 numac 2006007265 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslagen. - Aanwijzing **** koninklijk besluit ****. 6153 van 1 september 2006. Wordt kapitein-commandant ingenieur van het militair materieel ****. **** op 28 juni 2006 aangewezen voor het ambt van militair repetitor van het **** **** type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006011447 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2006 numac 2006000780 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 mei 2006, werd met ingang van 1 mei 2006, mijnheer Vanden Brande, Patrick, administratief assistent in de weddenschaal CA3, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A1 in de vakrichti type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2006 numac 2006007263 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit ****. 6151 van 1 september 2006 wordt aan de heer **** **** ****, attaché, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met aanspraak op een **** op 1 februari 2007. Hij wordt **** type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006023027 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 1983 betreffende de fabricage van en de handel in bereid vlees en vleesbereidingen, het koninklijk besluit van 15 februari 1989 tot vaststelling van het maximale gehalte aan nitraten i type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006202740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, ter vervanging van de co type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006202423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, gena type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006202801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006202431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting van een f type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006202796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot opheff type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006202962 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006202706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de vorming en de bevordering van type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006202627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006201363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende he type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006002124 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de onteigening van terreinen voor rekening van de Belgische Staat voor wie de Regie der Gebouwen tussenkomt type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006023032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 40.000 EUR aan « De Internationale Poolstichting » type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006023029 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 8.000 EUR aan de VZW « Natuurpunt »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/10/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006009833 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid inzake vergunning voor het verstrekken van sterke drank type ministerieel besluit prom. 14/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006007262 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juli 2006 betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van september 2006 type ministerieel besluit prom. 29/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006000771 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor erkenning van apothekers die belast zijn met de controle op de conformiteit en de kwaliteit van de radionucliden of van de bereidingen die er bevatten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/03/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006031501 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het aantal punten toegekend aan de lokale besturen voor het jaar 2006 in toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 februari 1998 tot bepaling van de ve type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006031507 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006031466 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijzing van het besluit van 3 mei 2005 betreffende het in de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006036620 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels inzake de rechtsopvolging van de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen door de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006203368 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van een lid van de onafhankelijke overheid voor de controle en de opvolging inzake luchthavengeluidshinder

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/10/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006002119 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 562. - Eén extra week moederschapsverlof in het geval van een problematische zwangerschap voor contractuele en statutaire personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/10/2006 numac 2006203344 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 september 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 september Die zaak

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juli 2006 tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2006-2007, aan het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/10/2006 numac 2006029142 bron ministerie van de franse gemeenschap « Université Catholique de Louvain ». - Ontslagneming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 juni 2006 wordt op 1 augustus 2006 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van Afgevaardigde van de Regering bij de « Université Cat De type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juli 2006 houdende toekenning van bijkomende lestijden leraar voor het schooljaar 2006-2007 aan de vestigingen die positi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006029132 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juli 2006 tot toekenning van een dotatie, voor het schooljaar 2006-2007, aan het secundair onderwijsnet ingericht door de Fran type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006202859 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2006-2007, aan het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij secundair onderwijs, bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006029136 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 mei 2004 tot vaststelling van sommige opleidingsprofielen bepaald overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 27 oktober 1994 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006202898 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een dotatie, voor het schooljaar 2006-2007, aan het net van het secundair onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 19

erratum

type erratum prom. 20/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006022996 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 24 augustus 2006 betreffende het vastleggen van de voorwaarden voor het gebruik van het logo van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2006 numac 2006023060 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 27 september 2006, da 1° De d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2006 numac 2006007267 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming in de basisgraad Bij koninklijk besluit nr. 6156 van 1 september 2006, wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-hulpofficier vlieger, T. Demaerel, op 27 juni 2006 benoemd in de graad van onderluitenant hulpo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2006 numac 2006007264 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen in de **** **** koninklijk besluit ****. 6152 van 1 september 2006 : Landmacht Worden de aangestelde onderluitenants kandidaat-**** van wie de namen volgen, op 27 juni 2006 benoemd in de graad Korps van de

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/10/2006 numac 2006009835 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Bastenaken : 1; - Florennes : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2006. De kandidaturen voor een benoeming tot notari(...) Voor elke kandidatuur

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 18/10/2006 numac 2006020073 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Donderdag 19 oktober 2006, om 9 u. 30 m. en 14 u. 30 m. 1. Installatie van de verenigde vergadering. 2. Inoverwegingnemingen. - Voorstel van ordo(...) - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Anne-Sylvie Mouzon, c.s.) tot wijz

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 10/07/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006014228 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2005 van de Nationale Loterij
^