B.S. Index van de publicaties van 2 januari 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 02/01/2007 numac 2006203486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, ter bepaling voor 2006 van de modaliteiten van toekenning en afrekening va type koninklijk besluit prom. 02/10/2006 pub. 02/01/2007 numac 2006203056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de tewerkstelling

erratum

type erratum prom. 07/12/2006 pub. 02/01/2007 numac 2006003617 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de investeringsaftrek ten gunste van de horecasector. - Erratum

arrest

type arrest prom. 19/12/2006 pub. 02/01/2007 numac 2006003614 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren type arrest prom. 19/12/2006 pub. 02/01/2007 numac 2006003620 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type arrest prom. 19/12/2006 pub. 02/01/2007 numac 2006003619 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend type arrest prom. 19/12/2006 pub. 02/01/2007 numac 2006003612 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 02/01/2007 numac 2006003613 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor een overdracht van cliënteel tussen een beleggingsonderneming en een kredietinstelling Het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie en Assurantiewezen, Overeenkomstig (...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/01/2007 numac 2006204222 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen **** van **** vertalers-revisoren (****/****) (niveau ****) voor het **** van de beroepsziekten (****06005). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : type bericht van selor prom. -- pub. 02/01/2007 numac 2006204199 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige doctors in de geneeskunde- adviseurs-diensthoofd medische kwalificatie (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG06022). - Uitslagen Rangschikking van d(...) 1. VILA
^