B.S. Index van de publicaties van 4 januari 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006203111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot instelling van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006023238 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis type koninklijk besluit prom. 28/12/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006010060 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006023406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge type koninklijk besluit prom. 28/12/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006010058 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006203403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende type koninklijk besluit prom. 25/10/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006203434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006203108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende vormingsinitiatieven voor risicogroepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/01/2007 numac 2006204235 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 20 november 2006 wordt de NV Alders Internationaal Transport vanaf 20 november 2006 voor drie jaar erkend om gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën in A.D.R. colli, in IBC's of los te vervoeren. Bij minist

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/12/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006204242 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begroting van de Commissie voor de erkenning van projectontwerpers voor het jaar 2006 type besluit van de waalse regering prom. 14/12/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006204243 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begroting van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" voor het jaar 2006

decreet

type decreet prom. 30/10/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006033110 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen om de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen te voorkomen, aangenomen te Parijs op 14 november 1970 type decreet prom. 30/10/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006033111 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, gedaan te Parijs op 20 oktober 2005

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/01/2007 numac 2006018202 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De « Université livre de Bruxelles » heeft de Raad van State verzocht om schorsing v Dat beslu type bericht prom. -- pub. 04/01/2007 numac 2006018201 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De « Université libre de Bruxelles » heeft de Raad van State verzocht om schorsing v Dat beslu type bericht prom. -- pub. 04/01/2007 numac 2006018200 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De « Université libre de Bruxelles » heeft de Raad van State verzocht om schorsing va Dat bes type bericht prom. -- pub. 04/01/2007 numac 2006018203 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De « Université livre de Bruxelles » heeft de Raad van State verzocht om schorsing v Dat beslu

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/01/2007 numac 2006021350 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Te begeven betrekking 1. Functie. 1.1. Een betrekking van wetenschappelijk personeelslid is te begeven bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën : - het (...) - de kandidate

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/09/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006033093 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de koninklijke commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de bescherming van monumenten en landschappen

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 04/01/2007 numac 2006012619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 15 december 2006 is de PC Asbestos Services Ltd, Unit 6, Bowes Estate, Wrotham Road te Meopham (UK(...) Bij ministerieel besluit van 15 decembe

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 04/01/2007 numac 2006031644 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij ministerieel besluit van 28 november 2006 wordt de heer Jacques Simonet benoemd tot burgemeester van de gemeente Anderlecht. BRUSSEL. - Bij ministerieel besluit van 28 novem BRUSSEL. - Bij
^