B.S. Index van de publicaties van 17 april 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/04/2007 numac 2007201038 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 53/2007 van 28 maart 2007 Rolnummer 3991 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 22 tot 24 en 49 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 10 februari 2006 « houdende wijziging van de Gemeentekieswe Het Arbitr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 17/04/2007 numac 2007000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijk statuut van de beheerder van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2007 numac 2007009365 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 29 januari 2007 zijn benoemd op datum van 15 november 2002 : - Commandeur in de Leopoldsorde : Mevr. Anne VANDESTEENE, Directeur-generaal. Zij zal het burgerlijke eretek - Commandeur in type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 17/04/2007 numac 2007000340 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijk statuut van de beheerder van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 17/04/2007 numac 2007022559 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 17/04/2007 numac 2007000342 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijk statuut van de houders van de adjunct-mandaten bedoeld in artikel 102ter van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/03/2007 pub. 17/04/2007 numac 2007035536 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de erkenning van voedselkwaliteitsregelingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/04/2007 numac 2007201055 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 12 maart 2007 wordt de heer Philippe Jacques, directeur, op 1 januari 2007 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 12 maart 2007 wordt de heer Georges Durieux, attaché, op 1 juli 2007 in rust Bij besluit v type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/04/2007 numac 2007201054 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 26 februari 2007 wordt de heer Bernard Maniquet, attaché op 1 januari 2007 bevorderd door verhoging in graad tot eerste attaché (rang A5, loonschaal A5S). (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/04/2007 numac 2007023033 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten Artikel 15,

document

type document prom. -- pub. 17/04/2007 numac 2007020047 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 18 april 2007, om 9 u. 30 m. Verenigde Commissies voor de Infrastructuur belast met Openbare Werken en Verkeerswezen en voor de Ruimtelijke O(...) - Regeling van de werkzaamheden. - Spoorwegmobiliteit in en rond B type document prom. -- pub. 17/04/2007 numac 2007201053 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar wegendomein Bij besluit van de secretaris-generaal van 13 maart 2007 wordt de heer Sébastien Lannoy, industrieel bouwkundig ingenieur, met administratieve standplaats te Saint-Ghislain, a type document prom. -- pub. 17/04/2007 numac 2007018070 bron raad van state O.C.M.W.-raadsverkiezing te Peer. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Kathleen Soors. In zake : O.C.M.W.-raadsverkiezing te Peer. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecretariaat te Peer. V. DE BAERDEMAEK type document prom. -- pub. 17/04/2007 numac 2007020046 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 18 april 2007 na afloop van de Verenigde Commissies voor de Infrastructuur en voor de Ruimtelijke Ordening Commissie voor de Ruimtelijke Orde(...) - Interpellatie van de heer Walter Vandenbossche (N) tot de heren

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2007 numac 2007022553 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007, worden benoemd tot leden van de Accredit 1° erk

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/04/2007 numac 2007009366 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelij type vacante bettreking prom. -- pub. 17/04/2007 numac 2007012123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Luik, ter vervanging van de heer Georges Delbovier De betrokken or De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/04/2007 numac 2007009369 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 april 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 28 februari 2006, is aan de heer Pauquay, A., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Luik. H Bij konink

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 17/04/2007 numac 2007000296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola's. - Vergunningen Bij koninklijk besluit van 21 maart 2007 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de mutualiteit "Landsbond der Christelijke Mutualiteiten" te Brussel om in het Bij koninklijk b

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 17/04/2007 numac 2007201037 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 56/2007 van 28 maart 2007 Rolnummer 4114 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 478 en 1086 van het Gerechtelijk Wetboek, ingesteld door Constantin Konstantinidis. Het Arbitragehof, samengesteld u

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/04/2007 numac 2007201036 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 51/2007 van 28 maart 2007 Rolnummer 3971 In zake : het beroep tot vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 2 december 2004 tot geldigverklaring van het besluit van 12 september 2 Het Arbitr

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 17/04/2007 numac 2007014108 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra
^