B.S. Index van de publicaties van 19 april 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/03/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007021037 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot omzetting van de richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie type wet prom. -- pub. 19/04/2007 numac 2007009348 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 1 april 2007 is machtiging verleend aan de heer **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en (...) de heer ****-****, geboren ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2007 numac 2007015035 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Belgisch-Luxemburgse Economische Unie Benoeming Koninklijk besluit van 9 januari 2007 De heer Jan Devadder, Directeur-generaal bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, wordt, op zijn verzoek, onthev Mevr. Ingeborg type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2007 numac 2007002061 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 28 maart 2007 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur de heer Latour, Luc, adviseur. Ridder Mevr. Hinque, Anne-Marie, bestuurschef. De heer Legrand, André, bestuursassis Mevr. Vermeersch, Vera, type koninklijk besluit prom. 28/03/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007022554 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2006 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1997 houd type koninklijk besluit prom. 19/03/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007022513 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 maart 1995 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van artikel 9bis van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/04/2007 numac 2007011166 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie tot Regeling der Prijzen Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 12 april 2007 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevr. Angélique WIDART, wer - wordt ben type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/04/2007 numac 2007011165 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 12 april 2007 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevr. A - wordt benoe type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/04/2007 numac 2007011167 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 12 april 2007 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevr. K - wordt benoe type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/04/2007 numac 2007011168 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie tot Regeling der Prijzen Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 12 april 2007 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevr. Elisabeth GEYSELS, we - wordt beno type ministerieel besluit prom. 01/04/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007003171 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de gedenkmunten van 10 EURO ter gelegenheid van de 50e verjaardag van het Verdrag van Rome en van het Internationaal Polair Jaar, van 20 EURO ter gelegenheid van de 100e

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/04/2007 numac 2007031155 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als landschap van een deel van het plateau Engeland, gedeeltelijk begrensd door spoorlijn nr. 26, B Voor de

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/03/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007027046 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

decreet

type decreet prom. 26/02/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007033026 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap type decreet prom. 07/12/2006 pub. 19/04/2007 numac 2007033028 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007

document

type document prom. -- pub. 19/04/2007 numac 2007018072 bron raad van state Vervallenverklaring van Hugo Philtjens van zijn mandaat als gemeenteraadslid van Kortessem Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Hugo Philtjens. In zake : de Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven. - Verv Eenieder kan inza type document prom. -- pub. 19/04/2007 numac 2007018073 bron raad van state Niet-vervallenverklaring van Dirk Brankaer van zijn mandaat als gemeenteraadslid van Overijse. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Eric Schamp. In zake : de Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven. - Niet Eenieder kan i

erratum

type erratum prom. 01/03/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007014128 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de sectie luchtvaartgeneeskunde en van de beroepscommissie inzake de medische expertise betreffende de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2007 numac 2007000354 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 9 april 2007 wordt Mevr. Debeck, Christiane, benoemd in de functie van adviseur auditeur bij de dienst inspectie van de Algemene Inspect

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 25/01/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007033019 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende rangschikking als archeologische site van de « Hülsburg im Schwarzenvenn », gelegen in Born, 4770 Amel, Sectie A, nr. 20 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 25/01/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007033022 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende rangschikking als archeologische site van de tumulus gelegen « An bzw. Auf der Lieg » in 4780 Sankt Vith , perceel gelegen sectie N, nr. 87 T2 (een grafheuvel in het midden van het perceel) type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 25/01/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007033023 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende rangschikking als archeologische site van de tumulus gelegen « Schinkelsknopf » in 4780 Sankt Vith , perceel gelegen divisie 5, sectie O, nr. 71 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 25/01/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007033021 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende rangschikking als archeologische site van de tumuli gelegen « Auf Kleinhardt » in 4790 Burg-Reuland/Alster, perceel gelegen sectie F, nr. 26 B type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 25/01/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007033020 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende rangschikking als archeologische site van de tumuli gelegen « Im Kollerwinkel » in 4790 Burg-Reuland/Alster, perceel gelegen sectie F, nr. 1 A en 1 D (één tumulus in de westerse hoek van het perceel) type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/03/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007033027 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de erkenning van opleidingen overeenkomstig de wetgeving inzake leerplicht type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 21/12/2006 pub. 19/04/2007 numac 2007033012 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende rangschikking van de gevel van het huis gelegen Nispert 51 te Eupen als monument en van de ingang met schoorsteen, balken en trapopgang als ensemble

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 19/04/2007 numac 2007201205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 19/04/2007 numac 2007201197 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 19 maart 2007 wordt de aangevraagde erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest geweigerd die door de vennootschap "SPRL Aster Consulting" is aangevraagd voor de volgen 1. "Ruimtelijke or

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/04/2007 numac 2007201233 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige geneesheren (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG07802). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. NAGORSKI, STANISLAW, 1180 BRUXELLES. 2. MIGNOT, ANNE, (...) 3. LOPEZ, PATR type bericht van selor prom. -- pub. 19/04/2007 numac 2007201232 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige informatici (niveau A) voor de FOD Financiën (AFG06859). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. GAUSSIN, JEAN-CHRISTOPHE, 5310 EGHEZEE. 2. WARNY, JEAN-FRANÇOIS(...) 3. POLLET, I type bericht van selor prom. -- pub. 19/04/2007 numac 2007201237 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige directeurs-artsen (niveau A) voor het Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid (ANV07005). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de sta(...) 1. DAELE type bericht van selor prom. -- pub. 19/04/2007 numac 2007201231 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige informatici business-analisten (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (AFG06856). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. FRANCHIN, GIOVANNI, 7000 MONS. 2. LE(...) type bericht van selor prom. -- pub. 19/04/2007 numac 2007201230 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige sociaal inspecteurs (niveau A) voor het RIZIV (AFG06023). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. MAISETTI, PERRINE, 4520 WANZE. 2. CIPRIETTI, CHRISTOPHE, 1030 (...) 3. COUPEZ, SYL type bericht van selor prom. -- pub. 19/04/2007 numac 2007201238 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige directeurs-psychiaters (niveau A) voor het Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (ANV07007). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. SERVAES,(...) 2. MINNEKEE type bericht van selor prom. -- pub. 19/04/2007 numac 2007201236 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige geneesheren (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG07802). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. GOORTS, KRISTA, 9200 BAASRODE. 2. SONDAKH, ARTHUR(...) 3. HOSTE, JESS type bericht van selor prom. -- pub. 19/04/2007 numac 2007201234 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** informatici business-analisten (niveau ****) voor de **** **** **** (****06856). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : VAN ****(...) type bericht van selor prom. -- pub. 19/04/2007 numac 2007201235 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige informatici (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG06859). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. VAN LANGENHOVE, SARA, 9310 AALST. 2. CUPPENS(...) 3. DESMET, BR

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 19/04/2007 numac 2007020049 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 20 april 2007 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Inoverwegingneming. - Voorstel van ordonnantie (van de heer Vincen(...) 2. Voorstel van resolutie. - Voorstel van resolutie (van Mevr. Fatiha Sa type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 19/04/2007 numac 2007020050 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 20 april 2007, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen. - Voorstel van resolutie (van Mevr. Marion Lemesre, Mevr. Jacqueline R(...) - Voorstel van ordonnantie (van de heren Philippe Pivin en Olivier d
^