B.S. Index van de publicaties van 16 mei 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007009402 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 21 april 2007 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007007080 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen van beroepsofficieren **** koninklijk besluit ****. 6457 van 14 februari 2007 wordt kolonel **** ****, ****-****., tot het **** toegelaten op 1 januari 2008 in toepassing der samengeordende wetten op **** **** type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007022649 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 2002 betreffende de planning van het medisch aanbod type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007007108 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 6481 van 8 maart 2007, wordt luitenant-kolonel vlieger **** ****. ****, tot het **** toegelaten op 1 april 2007 in toepassing der samengeordende wetten op de **** type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007022660 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 306 van de Programmawet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007000380 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Aanstelling tot voorzitter Bij koninklijk besluit van 25 april 2007, wordt Mevr. Marie-Rose Bracke, Kamervoorzitter, met ingang van 1 mei 2007 voor een periode van vijf jaar tot voorzitter van de Raad van State aangesteld. type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007201162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor vuurvaste producten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 28/03/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007022618 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007007107 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 6477 van 28 februari 2007 wordt luitenant vlieger Bouckenooghe, B., van het korps van het varend personeel, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het korps Voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007007112 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Bevordering tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 6486 van 8 maart 2007, wordt reserveluitenant H-J. Poskin, benoemd tot de graad van kapitein in he type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007007082 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6461 van 14 februari 2007 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie der beroepsofficieren van de **** **** **** op de type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007007111 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale ****. - Verlening van het **** Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 6485 van 8 maart 2007, wordt het **** Ereteken van 2 **** klasse voor buitengewone diensten, toegekend aan **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007007106 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling van officieren ontsproten uit de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 6478 van 28 februari 2007 : De kandidaat-beroepsofficieren van de bijzondere werving, ****, ****. en ****, ****., worden op 26 maart 200 type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007007081 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 6459 van 14 februari 2007 wordt aan de heer M. Van Baeveghem, leraar aan de Koninklijke Kadettenschool, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een rustpensioen op 1 au Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007007110 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 6483 van 8 maart 2007, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007007105 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Bevordering tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 6476 van 28 februari 2007, hebben de volgende benoemingen plaats in het kader van de reserveofficieren : **** **** de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007007083 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale ****. - Verlening van het **** Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 6463 van 14 februari 2007 wordt het **** Ereteken van 2**** klasse wegens daad van moed of toewijding verleend aan eer type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007007078 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 1993 tot instelling van een herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007022639 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de « Observatoire régional de la Santé du Nord-Pas-de-Calais » type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007011232 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging, wat de reclame voor individuele levensverzekeringen betreft, van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007201173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de waarborg van de brugpensioenvergoeding type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007200894 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffe type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007200948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot vervanging van de co type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007003231 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 26/03/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007014133 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overwegen 47, 48, 49 en 50 op de spoorlijn 50A Brussel-Zuid - Oostende te Beernem machtigt mits de bouw van een overbrugging, de bouw van onderbruggingen voor voetgangers ter hoogte van de overwegen 48 en 50 en type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007015064 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007015065 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende het financiële beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis. type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007012162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor w type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007003241 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 48, §§ 4 en 6, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007022648 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007022669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van het artikel 11, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor ge type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007201288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gew type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007201183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 1998 betre type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007009479 bron federale overheidsdienst justitie directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - KATHOLIEKE EREDIENST. - Afschaffing van een plaats van kerkbedienaar en van twee plaatsen van onderpastoor en erkenning van een plaats van kerkbedienaar en een plaats van onderpas Bij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007022629 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van Directeurs Medische Hulpverlening bij wijze van overgangsmaatregel type ministerieel besluit prom. 23/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007012180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 2005 tot vaststelling van het model, de toekenningsvoorwaarden en de wijze van bijhouden van een gelegenheidsformulier in de tuinbouwsector, de landbouwsector en de sector van

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007201568 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 486 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007201562 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003 tot organisatie van het beheer van de aan het "Institut scientifique de service public" toevertrouwde bewakingsnetwerken voor milieukwaliteit

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007014158 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. - Bericht Overeenkomstig het ministerieel besluit van 26 november 2003 inzake de tijdelijke afwijkingen van het reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen ,(...) - multil

document

type document prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007011203 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Aanduiding van de secretaris en de plaatsvervangende secretaris van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken De Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - als s

erratum

type erratum prom. 23/03/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007012195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007007104 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van een lager officier van het actief kader. - Wijziging Bij koninklijk besluit ****. 6475 van 28 februari 2007, in het koninklijk besluit ****. 6177 van 25 september 2006, wordt de naam «*****» door de naam «*****» type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007007079 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6417 van 8 februari 2007, wordt **** ingenieur van het militair materieel technicus ****, ****-****., benoemd op 26 maar Bij ****

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007009492 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelij type vacante bettreking prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007009489 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 april 2007, is het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar 2007-2008 als volgt vastgesteld : 23 plaatsen voor de Nederlandse taalrol; 17 plaatsen voor de Het beroep to

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007009490 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 3 mei 2007, is de heer André, R., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007007103 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming. - Wijziging Bij koninklijk besluit nr. 6472 van 28 februari 2007, in het koninklijk besluit nr. 5616 van 10 augustus 2005, wordt het woord « attaché » door het woord « assistent » vervangen. Bij koninklijk be type benoemingen prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007007109 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** militair personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 6482 van 8 maart 2007 : Worden benoemd in het ambt van **** militair docent bij de Koninklijke Militaire School van 16 augustus 2006 tot 30 juni 2007 Generaal-**** type benoemingen prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007201533 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 april 2007, wordt de heer Edouard Delruelle met ingang van 15 juni 2007 benoemd tot adjunct-directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding, voor een mandaat van ze type benoemingen prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007022619 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 november 2006 wordt Mevr. Cerrada Colson, Véronique, met ingang van 8 april 2006, op het Frans taalkader, in vast dienstverband benoemd tot attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezo Bij k type benoemingen prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007022621 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 december 2006 wordt Mevr. Mbiye, Mutekemena, met ingang van 1 maart 2006, op het Frans taalkader, in vast dienstverband benoemd tot attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, V Bij ko

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007012188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 26 april 2007 wordt de BVBA « Euro Logistics », Joseph Watersstraat 59, te 4800 Verviers, gemachtigd het in het artikel 177 van het Alge

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007009491 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen De aanwijzing van Mevr. Lefebve, C., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 18 mei 2007.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007201601 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van **** artsen (niveau ****) voor de Directie-generaal Personen met een Handicap van de **** **** **** (****06858). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. DE ****(...) 2. ****,

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 16/05/2007 numac 2007014148 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra
^