B.S. Index van de publicaties van 24 september 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/12/2006 pub. 24/09/2007 numac 2007000809 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omvorming van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen tot het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wetswijzigingen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 24/09/2007 numac 2007003428 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2007 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukke type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 24/09/2007 numac 2007000812 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2003 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij werkzaamheden in een hyperbare omgeving. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/09/2007 pub. 24/09/2007 numac 2007012433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/08/2007 pub. 24/09/2007 numac 2007011457 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 41 houdende erkenning en bevestigiging van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/09/2007 pub. 24/09/2007 numac 2007031414 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de bestuurders van de Reguleringscommissie voor energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/09/2007 pub. 24/09/2007 numac 2007031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de bestuurders van de Reguleringscommissie voor energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/09/2007 pub. 24/09/2007 numac 2007031415 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de bestuurders van de Reguleringscommissie voor energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/09/2007 pub. 24/09/2007 numac 2007031417 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de bestuurders van de Reguleringscommissie voor energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/09/2007 pub. 24/09/2007 numac 2007031416 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de voorzitter van de Reguleringscommissie voor energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bericht

type bericht prom. 07/09/2007 pub. 24/09/2007 numac 2007023338 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht omtrent het bepalen van het begin van de migratieperiode van trekvogels. - Uitvoering van het ministerieel besluit van 3 april 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza

document

type document prom. -- pub. 24/09/2007 numac 2007023319 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Oost-Vlaanderen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij kon Bij hetz type document prom. -- pub. 24/09/2007 numac 2007023322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Waals-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij konin Bij hetz type document prom. -- pub. 24/09/2007 numac 2007023320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Vlaams-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koni Bij hetz type document prom. -- pub. 24/09/2007 numac 2007023318 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Limburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk Bij hetz type document prom. -- pub. 24/09/2007 numac 2007023321 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid type document prom. -- pub. 24/09/2007 numac 2007023323 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Antwerpen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklij Bij hetz type document prom. -- pub. 24/09/2007 numac 2007012574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk van 12 september 2007 is de heer Van Houdt, Luc, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Turnhout ter vervanging van de heer Vissers, Alfons, wiens mand

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2007 numac 2007012573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 september 2007 is de heer Verpoort, Marc, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2007 numac 2007023324 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2007, dat i Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2007 numac 2007023325 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationaal college van adviserend geneesheren, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2007, dat Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2007 numac 2007023326 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2007, worden benoemd tot leden van d Geneeshe

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 24/09/2007 numac 2007018141 bron hoge raad voor de justitie Aanwerving van één adjunct-auditeur met specialisatie communicatie De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) gaat over tot de aanwerving van één Nederlandstalige of Franstalige adjunct-auditeur (m/v) met specialisatie communicatie. Context va(...) De HRJ

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/09/2007 numac 2007009826 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 12 september 2007 : - blijft aan de heer D'haese, P., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Willebroek, tijdelijk opdracht gegeven bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen; Bij minister

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 24/09/2007 numac 2007009832 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Het hof, verenigd in algemene vergadering op 9 mei 2007, heeft Mevr. Dreze, F., raadsheer in het hof van beroep te Luik, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 12 september Het hof
^