B.S. Index van de publicaties van 2 oktober 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/10/2007 numac 2007202915 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 117/2007 van 19 september 2007 Rolnummer 4058 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 49, type wet prom. -- pub. 02/10/2007 numac 2007023302 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische tandheelkundige raad van 9 februari 2006, 8 februari 2007, 8 maart 2007 en 10 mei 2007 en in uitvoering van artikel 22, 4°bis van Interp type wet prom. -- pub. 02/10/2007 numac 2007009836 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 september 2007 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, de genaamde ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007012430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een anciënniteitspremie aan de werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007011476 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007011479 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van installateur-frigorist type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007011480 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de eindafwerkingsactiviteiten type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007011475 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de ruwbouwactiviteiten type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007011477 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007011481 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007011474 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de elektrotechnische activiteiten type ministerieel besluit prom. 14/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007011485 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid en twee plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007011478 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van restaurateur of traiteur-banketaannemer type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007011472 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van begrafenisondernemer type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007011471 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van dentaaltechnicus type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007011473 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van kapper/kapster

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007031423 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006 betreffende de financiële actoren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007202900 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Codami" te Manage type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007202901 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Papeterie Godin" te Marchin type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007202902 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Nouveaux Ateliers mécaniques" te Morlanwelz type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007202903 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Glaceries Saint-Roch" te Floreffe type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007202906 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Usine céramique et centrale électrique" te Amay type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007202908 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Ancienne fonderie Felon et Lange" te Hoei type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007202907 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Cokerie d'Anderlues" te Anderlues type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007202909 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Four à chaux Waroquier" te Dour type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007202912 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Cockerill-Sambre II" te Montignies-sur-Sambre type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007202910 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Verreries de Jemappes" te Bergen type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007202905 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Corderie Laurent" te Boussu type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007202904 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Forges et laminoirs de Jemappes", te Bergen type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007202899 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Aciérie et Minière de la Sambre Nord" te Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007202898 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Carrière et cimenterie de Barges" te Doornik type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007202911 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Verrerie de la Discipline" te Gilly type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007202893 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "CMI" te Grâce-Hollogne type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007202895 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Centrale électrique de Marchienne-au-Pont" te Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007202892 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Cockerill II" te Luik type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007202897 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Constructeur de voitures BMC" te Seneffe type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007202894 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Centrale électrique de Péronnes" te Binche type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007202896 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Boulonnerie Vercheval" te Herstal

decreet

type decreet prom. -- pub. 02/10/2007 numac 2007033069 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoeming Met toepassing van artikel 18,

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 02/10/2007 numac 2007202913 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 114/2007 van 19 september 2007 Rolnummers 4013 en 4014 In zake : de beroepen tot vernietiging : - van de artikelen 89 en 112 van de wet van 27 december 2005 « houdende diverse bepalingen », alsmede van het konin - van artik

document

type document prom. -- pub. 02/10/2007 numac 2007012567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen Bij besluit van de Directeur-gener worden type document prom. -- pub. 02/10/2007 numac 2007012568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Bij besluit van de Directeur-generaal van 12 september 2007, dat in werking treedt de dag waarop worden

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/10/2007 numac 2007012596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten Nationale Orden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 261 van 5 september 2007 in de Nederlandse en de Franse tekst : Pagina 46295 dient te worden gelezen « De heer Charles Vandecasteele, rechter in sociale zaken als type erratum prom. 03/05/2007 pub. 02/10/2007 numac 2007012595 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/10/2007 numac 2007000854 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor Vreemdelingenbetwistingen Vacante betrekking van Franstalig rechter in vreemdelingenzaken De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat een Franstalige betrekking van rechter in Vreemdelingenzaken bij de Raad voo Toelatings

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/10/2007 numac 2007009853 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 september 2007, is de heer Van Brustem, E., licentiaat in de rechten, benoemd tot referendaris bij het Hof van Cassatie voor een stage van drie jaar. Na deze drie jaar wordt de benoeming definit Bij konink

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 02/10/2007 numac 2007012575 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 14 september 2007 is het laboratorium van de BVBA Asper, Industriepark-West 75, te 9100 Sint-Niklaas, Voor de ra

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/10/2007 numac 2007202964 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige wetenschappelijke attachés (niveau A) voor het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) van de Vlaamse overheid (ANV07044). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staat(...) De for
^