B.S. Index van de publicaties van 11 oktober 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/03/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000844 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 11/10/2007 numac 2007095235 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975(...) De overnemende onderneming « ING Insurance » (code 0051) wijzigt hierbij haar naam in « Vivium » en

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007012501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de permanente vorming van de arbeiders en de opleidings type koninklijk besluit prom. 28/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007012548 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de tewerkstelling van personen behorende tot de ris type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007012539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de prov type koninklijk besluit prom. 28/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007012549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende een tussentijdse regeling inzake brug type koninklijk besluit prom. 28/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007012550 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007012553 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies A type koninklijk besluit prom. 28/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007012546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegou type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2007 numac 2007009873 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 6 juli 2007 wordt met ingang van 1 november 2007, ontslag uit zijn funct(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2007 numac 2007012640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenningscommissie inzake betaald educatief verlof Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 28 september 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2007, wordt de heer Jan Reynaert, benoemd tot effectief lid van de Erkenn type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2007 numac 2007012652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2007 wordt aan de heer Bierwerts, Jean, op het einde van de maand januari 2008, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belangh type koninklijk besluit prom. 28/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007012544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de risicogroepen in type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007012491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de toekenning van een jaarlijkse regularisatievergoedin type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000857 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de « Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België » type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000843 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de registratie en de controle van reizigers die verblijven in een toeristische verblijfsaccommodatie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007012496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 05/10/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007003437 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2007 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000856 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de « Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel » en de « Brandweervereniging Vlaanderen » type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007012477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007012534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de versoepeling van de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007012528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007012500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de toekenning van een bijkomende aanvullende vergoeding type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2007 numac 2007012649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2007 wordt aan de heer Van Vaerenbergh, Luc, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrecht Belangh

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/10/2007 numac 2007023384 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 19 juli 2007 wordt dokter Peleman, Renaat, Sint-Denijs-Westrem, houder van de academische graad van arts, of van een titel die gelijkw type ministerieel besluit prom. 14/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007011487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/10/2007 numac 2007023383 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pathologische anatomie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 19 juli 2007 wordt dokter Cuvelier, Claude, De Pinte, erkend als geneesheer-specialist in de Pathologische anatom

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007036693 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 1996 houdende Vlaams reglement betreffende de bodemsanering type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007036716 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2007 tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007036694 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de omschrijving van de territoriale bevoegdheid van Waterwegen en Zeekanaal NV

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007203066 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanvulling, door een groengebied als planologische compensatie op te nemen op de plaats die "Carrière des Vaches" genoemd wordt, van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot herziening van het gewestplan B

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/10/2007 numac 2007203059 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 1. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 augustus 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 augustus 2007, is beroep t 2. Bij v

document

type document prom. -- pub. 11/10/2007 numac 2007012578 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Vervanging van een lid Bij besluit van de Directeur-generaal van 12 s Paritair Comi

arrest

type arrest prom. 02/10/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007003465 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressortere

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2007 numac 2007012650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2007 is de heer Hollebeke, Jean Claude benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne ter vervanging v

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/10/2007 numac 2007012651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Tongeren, ter vervanging van de heer Jean Bierwerts vanaf 7 januari 2008 De De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 11/10/2007 numac 2007012648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde, ter vervanging van de heer Luc Van Vaerenbergh De betr De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 11/10/2007 numac 2007021119 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie Te begeven betrekkingen . 1. Vacante betrekkingen. 1.1. Drie betrekkingen van wetenschappelijk personeelslid zijn te begeven bij het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie : -het gaat om aanw(...) - de kandi

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 11/10/2007 numac 2007015148 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 2 oktober 2007, hebben H.E. de Heer Nikola Radovanovic, de Heer Girma Asmerom Tesfay, Mevr. Marcia Yvette Gilbert-Roberts, de Heer Maïtine Djoumbe, de Heer Reinhard Bettzuege, en de Heer Aapo Esa Ilmari Pölhö H.E.

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 11/10/2007 numac 2007012643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2007 wordt « l'Ecole de Promotion sociale, rue de l'Arsenal 3, te Pont-à-Celles », gemachtigd het in het artikel 177 van het A

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 11/10/2007 numac 2007203067 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** fiscale controleurs/**** (niveau ****) voor de **** **** (****07003). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. ****, ****(...) 2. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 11/10/2007 numac 2007203069 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige informatici (m/v) (niveau A) voor het Agentschap Landbouw en Visserij (Vlaamse overheid) (ANV07039). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage (...) BRANDERS, JOZEF, 1000 BRUSSEL.

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 11/10/2007 numac 2007003461 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Vlaamse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Brugge Een perceel grond met een
^