B.S. Index van de publicaties van 26 oktober 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2007 numac 2007203230 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waals ministerie van uitrusting en vervoer Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 20 juli 2007 wordt de burgerlijke medaille tweede klasse verleend aan Mevr. **** ****, Mevr. **** ****, Mevr. **** ****, Mevr. **** ****, ****. **** ****, **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2007 numac 2007007284 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** van kandidaat-beroepsofficieren in de **** **** koninklijk besluit ****. 6728 van 5 oktober 2007 : Landmacht De leerlingen van de 159**** promotie van de polytechnische faculteit van wie de namen volgen, worden **** ****. ****, ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2007 numac 2007007285 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit ****. 6729 van 5 oktober 2007, neemt kapitein-commandant ingenieur van het militair materieel ****. **** van het korps van de **** van de landmacht, **** als Voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2007 numac 2007007282 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Toekenning van het hogere stafbrevet aan een hoofdofficier Bij koninklijk besluit nr. 6725 van 25 september 2007, wordt het hogere stafbrevet verleend aan majoor M. Alexander, van het korps van de infanterie. Dit besluit type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2007 numac 2007007283 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren. Bij koninklijk besluit nr. 6727 van 5 oktober 2007, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat o type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2007 numac 2007007281 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Pensionering van beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 6724 van 25 september 2007 wordt kapitein-commandant R. Cardon van het korps van de pantsertroepen gepensioneerd wegens leeftijdsgrens op 1 januari 2008. type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007012621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gew type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007012620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gew type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007012600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gew type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007012598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gew type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007012628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse type koninklijk besluit prom. 03/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007012586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gew type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007012484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, houdende ma type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007000897 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het « Prinz Philippe Stadion » inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007023415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging van het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Rijksdienst voor pensioenen type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007011508 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Franstalige centrale examencommissies voor de rijwiel- en motorvoertuigenactiviteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/10/2007 numac 2007203227 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2007 wordt de heer André Bauche, inspecteur-generaal, op 1 maart 2008 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 24 september 2007, dat uitwerking heeft op 1 juli 2007, worden de her Bij ministerie type ministerieel besluit prom. 26/09/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007023408 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringskas « Arenberg Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen » belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007011510 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Franstalige centrale examencommissies voor dentaaltechnicus en begrafenisondernemer type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007011509 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de elektrotechnische activiteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/10/2007 numac 2007203229 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 11 juli 2007, dat uitwerking heeft op 16 mei 2006, wordt Mevr. Chantal Flemal in vast verband benoemd tot attaché. Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2007 wordt op 1 januari 2008 eervol ontsla Hij wordt erto

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007031422 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage voor de herwaardering en de vorming van het politiepersoneel voor het dienstjaar 2007

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007036823 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende klassering van een gracht op het grondgebied van de gemeente Bever tot onbevaarbare waterloop van derde categorie type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007036844 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van het Fonds ter Bevordering van de Sociale Economie in Vlaanderen

decreet

type decreet prom. 04/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007203228 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de gewestelijke elektriciteitsmarkt

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/01/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007000899 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 55 type omzendbrief prom. 14/12/2006 pub. 26/10/2007 numac 2007000876 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 40 houdende richtlijnen aangaande kwetsende, racistische en discriminerende uitlatingen en spreekkoren naar aanleiding van voetbalwedstrijden. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/10/2007 numac 2007203202 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnissen van 12 september 2007 in zake respectievelijk de ebvba « PIERRE-PHILIPPE HENDRICKX, avocat », de ebvba « Thierry TILQUIN », de ebvba « Valérie Simonart « type bericht prom. -- pub. 26/10/2007 numac 2007203246 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnissen van 10 september 2007 in zake de NV « CBC Banque » tegen de NV « Dexia Factors » en in zake de NV « Fortis Bank » tegen de NV « Dexia Factors » en Luc type bericht prom. -- pub. 26/10/2007 numac 2007018188 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Martin's Hotel heeft bij de Raad van State de nieti Dit besl type bericht prom. -- pub. 26/10/2007 numac 2007018189 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Sir Rocco Forte & Family heeft bij d(...) Dit besluit is b

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007029346 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een hogere kunstschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/03/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007029349 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een hogere kunstschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007029347 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 september 1996 houdende vaststelling van het totaal aantal en het aantal verloven per affectatie voor opdracht, toegekend krac

erratum

type erratum prom. 17/08/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007003486 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek. - Errata type erratum prom. 09/04/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007021124 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 2753, § 1, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Erratum type erratum prom. -- pub. 26/10/2007 numac 2007007286 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-beroeps- en korte termijn vrijwilligers in 2008. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr 292 van 5 oktober 2007, bladzijde 52450, dient men het officieel bericht betreffende de « Werving van kandidaat beroeps- en korte ter Wervin

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/10/2007 numac 2007018192 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekkingen De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : - verstrekt adviezen en geeft aanbevelingen aan de bevoegde overheden en/of instanties; - verleent machtigingen voor de verwerking of de mededeling van - controleer

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/10/2007 numac 2007009918 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Algemene Raad van de Partners van de Rechterlijke Orde. - Wijziging van de samenstelling gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2007 De heer Jean-Claude Elslander, procureur des Koning te Nijvel, vervangt de hee

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007033074 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van 21 september 2006 tot aanwijzing van de leden van de mediaraad type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007033077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende oprichting in de Duitstalige Gemeenschap van de Raadvoor Ontwikkelingssamenwerking, Solidariteit en Integratie

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/10/2007 numac 2007012700 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2007 wordt Mevr. Ruth D'Haenens, met ingang van 1 september 2007 tot rijksambtenaar benoemd in de vakklasse A2-Tewerkstelling met als titel attaché en terugwerkende kracht vanaf 1 sep Een ber type benoemingen prom. -- pub. 26/10/2007 numac 2007023382 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 24 september 2007 wordt de heer ESSOH-ETIA Moïse, met ingang van 1 februari 2007, in vast dienstverband benoemd tot attaché, in de Franse taalrol, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmidde Aan b type benoemingen prom. -- pub. 26/10/2007 numac 2007000902 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 september 2007 wordt Mevr. Catherine Hupé benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, en Bij ko

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/10/2007 numac 2007041710 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 348e AANVULLING Bijwerking op 10 oktober 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 26/10/2007 numac 2007000878 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunningen Bij koninklijk besluit van 12 september 2007 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Landsbond der Christelijke Mutualiteiten » te Bruss Bij

programmadecreet

type programmadecreet prom. 25/06/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007033070 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2007

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 26/10/2007 numac 2007000909 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 14 juni 2007 wordt het unieke artikel van het ministerieel besluit De woord

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/10/2007 numac 2007203253 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige taalopleiders (niveau A) voor het OFO (ANG07887) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste pl(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 26/10/2007 numac 2007203252 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige tweetalige diensthoofden (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) (ANG07859) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Naast d
^