B.S. Index van de publicaties van 21 januari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/01/2008 numac 2008041301 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2008 numac 2008000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 20 december 2007 wordt de aanwijzing van de heer De Laender, Alain, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kor type koninklijk besluit prom. 20/11/2007 pub. 21/01/2008 numac 2008024008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2008 numac 2008000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Bevordering Bij koninklijk besluit d.d. 20 december 2007 wordt de heer Vandenperre, Danny, bevorderd in de graad van hoofdcommissaris van politie, met ingang van 1 mei 2 type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2008 numac 2008000048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Bevordering Bij koninklijk besluit d.d. 20 december 2007 wordt de heer Claerebout, Jean-Pierre, bevorderd in de graad van hoofdcommissaris van politie, met ingang van 16 type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 21/01/2008 numac 2008000031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van de leden en van de voorzitter van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/01/2008 pub. 21/01/2008 numac 2008022047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 21/01/2008 numac 2008035047 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van het planprogramma de Merode : prinsheerlijk platteland type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 21/01/2008 numac 2008035046 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006 tot invoering van een tijdelijk project betreffende vervangingen van korte afwezigheden, bedrijfsstages en mentorschap type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 21/01/2008 numac 2008035049 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector

decreet

type decreet prom. 06/12/2007 pub. 21/01/2008 numac 2008200129 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen type decreet prom. 14/12/2007 pub. 21/01/2008 numac 2007037386 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 februari 2005 betreffende de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden gesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de type decreet prom. 07/12/2007 pub. 21/01/2008 numac 2008035017 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende het beroepsprofiel van de leraar type decreet prom. 13/07/2007 pub. 21/01/2008 numac 2007036255 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector

document

type document prom. -- pub. 21/01/2008 numac 2008012007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Vervanging van leden Bij besluit van de Directeur-generaal van 20 december 2007, d wordt de heer

arrest

type arrest prom. 04/01/2008 pub. 21/01/2008 numac 2008035045 bron vlaamse overheid Besluit van de secretaris-generaal betreffende het tijdelijk verhogen van het maximaal toegestane percentage traditionele diervoeders in de biologische productiemethode

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2008 numac 2008000039 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 20 december 2007 wordt Mevr. Debeck, Christiane, benoemd in de functie van adviseur algemeen beleid en vorser-raadgever bij de Alge type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2008 numac 2008000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 20 december 2007 wordt de heer Van Hecke, Luc, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem, met ingang van 1

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/01/2008 numac 2008021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Te begeven betrekking 1. Vacante betrekking. 1.1. Een betrekking van wetenschappelijk personeelslid is te begeven bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) : - het (...) - de kandidate

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 21/01/2008 numac 2008012008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 20 december 2007 is het « Laboratorium voor Arbeidshygiëne en Toxicologie KULeuven », Kapucijnenvo(...) BIJLAGE Voor de raadpleging van de tabel, zi

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/01/2008 numac 2008200126 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige « Business Process Managers » (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (AFG07021). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : Geen laureaten. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 21/01/2008 numac 2008200124 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige « Service Level Managers » (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (AFG07019). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : Geen laureaten. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 21/01/2008 numac 2008200125 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige deskundigen Veiligheid Proces ICT (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (AFG07020). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : VAN GEEL, JOHAN, 7850 ENG(...) type bericht van selor prom. -- pub. 21/01/2008 numac 2008200123 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige projectmanagers e-gov (niveau A) voor de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT) (AFG07018). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. NEG(...) 2. BOMA, OK type bericht van selor prom. -- pub. 21/01/2008 numac 2008200122 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige projectarchitecten e-gov (niveau A) voor de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT) (AFG07017). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. B(...) 2. DUJARDIN

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 21/01/2008 numac 2008003021 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « ASTRO » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « ASTRO » genaamd, een openbare loterij georga - v type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 21/01/2008 numac 2008003022 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « SUBITO » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « SUBITO » genaamd, een openbare loterij - v
^