B.S. Index van de publicaties van 7 maart 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008011109 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning. - « SA Compagnie financière de Belgique » Bij beslissing van 22 februari 2008, genomen in toepassing van de artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, w Voor de

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008000177 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 wordt met ingang van 1 april 2007, de heer Pynckels, Filip, bevorderd in de klasse A5 in de vakrichting Informatie- en Communicatie Technologie bij de Stafdienst Informatie- en type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008000165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 wordt met ingang van 1 april 2007, Mevr. De Knop, Monique, bevorderd in de klasse A5 in de vakrichting Bevolking en Veiligheid bij de Algemene Directie Veiligheids- en Preventi type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008000171 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 wordt met ingang van 1 april 2007, Mevr. Thuwis, Lucie, adviseur, bevorderd in de titel van adviseur-generaal in de klasse A4 in de vakrichting Bevolking en Veiligheid bij de A type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 wordt met ingang van 1 april 2007, de heer Jacob, Jean-François, adviseur, bevorderd in de titel van adviseur-generaal in de klasse A4 in de vakrichting Bevolking en Veiligheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008000163 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 wordt met ingang van 1 april 2007, Mevr. De Becker, Carla, adviseur, bevorderd in de titel van adviseur-generaal in de klasse A4 in de vakrichting Bevolking en Veiligheid bij d type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008000174 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 wordt met ingang van 1 april 2007, de heer Glorie, Jérôme, adviseur, bevorderd in de titel van adviseur-generaal in de klasse A4 in de vakrichting Bevolking en Veiligheid bij d type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008000173 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 wordt met ingang van 1 april 2007, de heer Breyne, Benoît, attaché, bevorderd in de titel van adviseur in de klasse A3 in de vakrichting Juridische Normen en Geschillen bij de type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008000169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 wordt met ingang van 1 april 2007, Mevr. De Swaef, Ann, attaché, bevorderd in de titel van adviseur in de klasse A3 in de vakrichting Logistiek en Economaat bij de Algemene Dir type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008000172 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 wordt met ingang van 1 april 2007, Mevr. Mazzara, Isabelle, attaché, bevorderd in de titel van adviseur in de klasse A3 in de vakrichting Bevolking en Veiligheid bij de Algemen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008007051 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk Gesticht van Mesen. - Verlenging van mandaat Bij koninklijk besluit nr. 6881 van 21 februari 2008 wordt het mandaat van de heer Edmond Poullet, als lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen verlengd voor e type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008012344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007 wordt de heer Marcel Fontesse met ingang van 1 mei 2008 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attaché. Het is hem vergund aanspraak op het pensioen te doen gelden. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008011102 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 18 februari 2008 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op de grondgebieden van de gemeenten Zandhoven, Zoersel, Ranst, Boechout, L type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008007046 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Verbreking uit het ambt in het kader der hulpofficieren Bij koninklijk besluit nr. 6869 van 10 februari 2008, wordt de verbreking uit het ambt dat hij in het kader der hulpofficieren bekleedt, aangeboden door kapitein vlie Hij gaat o type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008007044 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 6867 van 10 februari 2008, wordt aan de heer Emile Schweicher, op 1 juli 2008 eervol ontslag uit zijn ambt van hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School verleend, met aanspraak op Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008007045 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overplaatsing van korps Bij koninklijk besluit nr. 6868 van 10 februari 2008 : Wordt luitenant vlieger K. De Mol, met haar graad en haar anciënniteit, overgeplaatst van het korps van het varend personeel naar het korps Voor verd type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008007042 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 6863 van 10 februari 2008 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficiere Hij gaat op de type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008007050 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008007043 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 6866 van 10 februari 2008, neemt kapitein-commandant C. Bols, van het korps van de logistiek, anciënniteitsrang als kapitein-commandant op 26 juni 2006. Voor verder type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008011101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunning Bij het koninklijk besluit van 10 februari 2008 wordt de wegvergunning met index : 9.EE/235/80786 aan de NV Elia, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, voor de aanleg en exploitatie van een ondergrondse verbinding type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008007049 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 wordt met ingang van 1 april 2007, de heer Van Raemdonck, Kurt, attaché, bevorderd in de titel van adviseur in de klasse A3 in de vakrichting Personeel en Organisatie bij de St type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008000168 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008 wordt met ingang van 1 april 2007, de heer Roosemont, Freddy, adviseur, bevorderd in de titel van adviseur-generaal in de klasse A4 in de vakrichting Bevolking en Veiligheid bi type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008000167 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008 wordt met ingang van 1 april 2007, de heer Van Santvliet, Marc, attaché, bevorderd in de titel van adviseur in de klasse A3 in de vakrichting Overheidsbegroting en Overheidsfin type koninklijk besluit prom. 22/01/2007 pub. 07/03/2008 numac 2008000213 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot bepaling van de modaliteiten inzake het creëren en de werking van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008012804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, tot oprichting van een fonds voor bestaansze type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008 wordt met ingang van 1 april 2007, de heer De Neve, Frank, attaché, bevorderd in de titel van adviseur in de klasse A3 in de vakrichting Personeel en Organisatie bij de Stafdie type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008012079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot opheffing van de gecoördineerde statuten van het "Waar type koninklijk besluit prom. 04/03/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008002022 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008012069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het « F type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 07/03/2008 numac 2008000211 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008012059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, tot vaststelling van de tussenkomst van de w type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008012220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de carensdag bij arbeidsonge type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008012072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 januari 2005, gere type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008012215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de risicogroepen - (inspann type koninklijk besluit prom. 12/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008024094 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke de beheerder van de ziekenhuizen aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, mededeling doet van de identiteit van de personen verantwoordelijk voor het mededelen va type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008024080 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de functie « niet-chirurgische daghospitalisatie » moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008024081 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie « niet-chirurgische daghospitalisatie » type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008012237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot instelling van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008000162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 wordt met ingang van 1 april 2007, Mevr. Goethaels, Rika, adviseur, bevorderd in de titel van adviseur-generaal in de klasse A4 in de vakrichting Bevolking en Veiligheid bij de type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008000166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008 wordt met ingang van 1 april 2007, de heer Braet, Gino, adviseur, bevorderd in de titel van adviseur-generaal in de klasse A4 in de vakrichting Informatie- en Communicatietechn type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008000161 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008 wordt met ingang van 1 april 2007, de heer Eeckhout, Wim, adviseur, bevorderd in de titel van adviseur-generaal in de klasse A4 in de vakrichting Bevolking en Veiligheid bij de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008200706 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Gewestelijk crisiscentrum Bij ministerieel besluit van 15 februari 2008 dat in werking treedt op 18 oktober 2007, wordt de heer Paul Dewil, directeur bij de Directie Hydrologische Studies en Statistieken van het Directoraat-generaal Waterwegen, type ministerieel besluit prom. 28/12/2007 pub. 07/03/2008 numac 2008027033 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 2007 betreffende het in overeenstemming brengen van de opslaginfrastructuren voor dierlijke mest type ministerieel besluit prom. 14/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008007053 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van een revisor ter vervanging van de ontslagnemende revisor bij het Koninklijk Gesticht van Mesen type ministerieel besluit prom. 12/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008024072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008200704 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 3 april 2007 wordt de heer Georges Horevoets, secretaris-generaal, op 1 maart 2008 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 27 december 2007 wordt de heer Dié Declercq, eerste attaché, op 1 ju Bij minister

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008200718 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformaties van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer

decreet

type decreet prom. 21/12/2007 pub. 07/03/2008 numac 2008035340 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type decreet prom. 31/01/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008200723 bron ministerie van het waalse gewest Decreet met het oog op de wijziging van artikel 120 van het CWATUPE "" Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie (1)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008002026 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 579

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008200683 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 21 januari 2008 in zake het openbaar ministerie en N.M. tegen J.B. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 januari 1. « Sc type bericht prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008002019 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Dit bericht vervangt het bericht van 30 oktober 2002 over de erkenning van vakorganisaties, gewijzigd bij de berichten van 10 juni 2003, 10 oktober 2003 en 18 maart 2005 Bericht over de erkennin(...) Bekendmaking bedoeld in artikel 7,

document

type document prom. 29/01/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008011095 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Blokkering van de staatstussenkomst wanneer twee O.C.M.W.'s kostenstaten indienen voor dezelfde persoon m.b.t. dezelfde periode type document prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008200707 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 29 januari 2008 dat in werking treedt op 16 februari 2008 wordt de heer Jean-Michel Joris tot de proeftijd toegelaten als attaché. type document prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008031090 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 18 februari 2008 wordt de beslissing van 13 december 2007 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht de gunningswijze en het bestek goedkeurt betreffende de uitbreiding van he POLITIEZ

arrest

type arrest prom. 28/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008011100 bron rijksdienst voor pensioenen Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2008

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008009154 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P&O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 februari 2008 wordt Mevr. Chantal Gallant, met ingang van 1 oktober 2007, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. Aan Overeenkomsti type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008009155 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P&O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 februari 2008 wordt Mevr. Isabelle Niedlispacher, met ingang van 1 oktober 2007, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008022112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 februari 2008 worden benoemd bij de Na 1° in type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008009153 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P&O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 februari 2008 wordt Mevr. Marie Debauche, met ingang van 1 oktober 2007, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. Aan b Overeenkomsti type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008009156 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P&O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 februari 2008 wordt Mevr. Marie-Hélène Descamps, met ingang van 1 oktober 2007, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008009157 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P&O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 februari 2008 wordt Mevr. Nathalie Bartholome, met ingang van 12 december 2007, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008007052 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk Gesticht van Mesen. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 6882 van 21 februari 2008 wordt de heer Frank De Coninck, als lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen benoemd voor een ambtstermijn van zeven ja

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008009150 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 29 februari 2008, pagina 12631, van een vacante plaats van substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Verviers en te Eupen, die type vacante bettreking prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008018035 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer TWEEDE OPROEP. - Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. - Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Er zal worden overgegaan tot het aanwijzen van d Deze e type vacante bettreking prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008000210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Detachering van een politieambtenaar als verbindingsambtenaar bij de Provinciegouverneur van West-vlaanderen Binnen de provincie heeft de gouverneur tot algemene taak te zorgen voor het handhaven van de openbare orde, te weten de openbare ru a) Vacatur

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008018033 bron vast comite van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Aanwerving van één Franstalig attaché van universitair niveau en samenstelling van een wervingsreserve Het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten organiseert een selectie met het oog op de onmiddellijke aan(...) In over type aanwerving prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008007048 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren gesproten uit de werving van officieren korte termijn Bij koninklijk besluit nr. 6875 van 14 februari 2008 : Landmacht De aangestelde onderluitenant reserveoffi Hij neemt anciënni

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008009149 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 29 februari 2008 is artikel 1, paragraaf 5, van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 waarbij zekere eretekens werden verleend in de Kroonorde ingetrokken wat betreft de heer Van D

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008200675 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 1 februari 2008 in zake de icvba « Tecteo » en de icvba « Brutele », in aanwezigheid van de NV van publiek recht « Belgacom », tussenkomende partij, w «

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008009152 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P&O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 februari 2008 wordt de heer Koen Reynvoet, met ingang van 1 december 2007, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. type mededeling prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008009151 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P&O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 februari 2008 wordt de heer Laurent Munyamashara, met ingang van 1 november 2007, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. De vakrich

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008007047 bron ministerie van landsverdediging Onderwijzend militair personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 6872 van 10 februari 2008 : Wordt benoemd in het ambt van voltijdse militair docent van het organiek kader van het onderwijzend personeel van de Koninklijke Militaire S Kapitein-c type benoemingen prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008012343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Beleidsorganen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 februari 2008 wordt de heer Pierre Verkaeren met ingang van 1 januari 2008 aangesteld tot directeur algemeen beleid bij de Cel Algemeen Beleid van de Minister van Werk. E

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008002029 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van voorzitter voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08702) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiterste inschrijvingsd(...) - houder te zijn type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008200725 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taalexamens In uitvoering van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 worden de volgende sessies van het jaar 2(...) type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008002031 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal Operationele Diensten voor de Regie der Gebouwen (ANG08704) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op(...) - houder te zijn van type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008002032 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van administrateur-generaal voor het Fonds voor Arbeidsongevallen (ANG08706) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiters(...) - houder te zijn type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008002030 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeurs belast met het management van de werkprogramma's voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (ANG08703) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aa(...) Op de uite type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008200745 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers Frans-Nederlands/Engels-Nederlands (niveau B) voor het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (ANG08804) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aa(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008002034 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal Algemene Directie van de Inspectiediensten voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (ANG08708) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selec(...) Op de uite type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008002033 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal Algemene Directie van de Financiële en Statistische Diensten voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (ANG08707) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deel(...) Op de uit type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008002036 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van voorzitter van het Directiecomité voor de FOD Personeel en Organisatie (ANG08710) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op (...) -houder te zijn type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008002037 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van voorzitter voor de FOD Financiën (ANG08711) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen (...) - houder te zijn type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008002035 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur Stafdienst Budget en Beheerscontrole voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG08709) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectie(...) Op de uite type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008200746 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige calltakers (m/v) (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG08812) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 80 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de(...) Naast deze lijs type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008200727 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige tweetalige diensthoofden (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) (ANG07859). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : DENYS, MAK(...) type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008200744 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige calltakers (m/v) (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG08015) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 80 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor(...) Naast deze lijst v type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008200726 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige tweetalige diensthoofden (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) (AFG07859). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. DELISSE, VA(...) 2. VALLAEYS type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008200743 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige klerk technische graden (niveau D) voor Leefmilieu Brussel BIM (ANB08803) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 300 geslaagden aangelegd, die drie jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning v(...) Toelaatbaarh

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008014062 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008014041 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008014056 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 07/03/2008 numac 2008014067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het k De exame
^