B.S. Index van de publicaties van 12 maart 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2008 numac 2008000246 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit van 15 februari 2008 wordt aan de heer Nardin, Michel, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de zone Ukkel-Watermaal-Bosvo Hij wo type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008012184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende een aanvullende vergoeding in geval van overstap van één vijfde v type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008012101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, ter aanvul type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008012798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende een eindejaarst type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008012102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008012177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de jaarlijkse premie voor de arbeiders uit de groentenijverheid type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008012236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008012244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008012164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2008 numac 2008000247 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 15 februari 2008 wordt aan de heer Corman, Paul, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de zone A Hij wor type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008012792 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende d type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008000230 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 19 en 20 juni 2007 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afg type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008000227 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 13 mei 2007 op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van Excelsior Veldwezelt inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008000223 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Tultaystadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008000226 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 28 april 2007 op het grondgebied van de provincie Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008000228 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 11 juni 2007 op het grondgebied van de provincies Limburg, Luik, Namen en Vlaams-Brabant als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van d type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008000229 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 14 juni 2007 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene type koninklijk besluit prom. 04/03/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008003092 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende oprichting van de diensten voor risicobeheer bij de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 21 juni 2007 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebaken type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008000232 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 20 juli 2007 op het grondgebied van de provincies Henegouwen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrekthe type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008000224 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Georges Claesstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/03/2008 numac 2008200717 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 24 januari 2008 wordt de « SA Sacotte » vanaf 24 januari 2008 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2. Bij ministerieel Bij ministeri type ministerieel besluit prom. 07/03/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008003065 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 maart 2008-2011, de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2008-2013 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2008-2016 type ministerieel besluit prom. 28/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008000254 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Luik

decreet

type decreet prom. 13/12/2007 pub. 12/03/2008 numac 2008029102 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de « Ecole d'interprètes internationaux de la Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » in de « Université de Mons-Hainaut » en tot wijziging van de universitaire bevoegdheden type decreet prom. 05/03/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008200803 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende invoering van een ecomalus op de CO²-emissies van de autovoertuigen van natuurlijke personen in het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/03/2008 numac 2008018045 bron studiebeurzen Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van de Provincie Oost-Vlaanderen. - Schooljaar 2007-2008 De Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van de Provincie Oost-Vlaanderen brengt de belanghebbenden ter kennis dat de De Moor (De

document

type document prom. -- pub. 12/03/2008 numac 2008031076 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie betreffende koeltechnisch bedrijf Bij de beslissing van 19/02/2008 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd het bedrijf « DAIKIN AIRCONDITIONING BELGIUM », gelegen Zandvoordestraat 300, te 8300 Oostende, geregistreerd onder het

erratum

type erratum prom. 05/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008000245 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing. - Erratum type erratum prom. 26/10/2007 pub. 12/03/2008 numac 2008029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007. - Errata type erratum prom. -- pub. 12/03/2008 numac 2008022134 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een lid. - Erratum In de bekendmaking bij uittreksel van het koninklijk besluit van 12 februari 2008, in het Belgisch Staatsblad van 3 maart 2008, bladzijde 12933, leze men : i

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2008 numac 2008022127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Speciale afdeling van de Technische Ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten, ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 20 f 1° de h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2008 numac 2008000252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 15 februari 2008, wordt de heer Vandenhoute, Thierry, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de politiezone Brussel-Elsene met terugwer type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2008 numac 2008000251 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 14 februari 2008 wordt de heer Calicis, Yves, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de politiezone Brussel-Elsene met terugwerkende kra

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/03/2008 numac 2008009166 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 5 maart 2008, bladzijde 13307, regel 23, is de vacante plaats van griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, vanaf 1 oktober 2008, geannuleerd. In het

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/03/2008 numac 2008003089 bron rentefonds Lijst van de leden van de gereglementeerde buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten. Toestand op 1 januari 2008 Gelet op artikel 8 van het besluit van het Comité van het Rentenfonds va(...) 1. I

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 12/03/2008 numac 2008200551 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 15/2008 van 14 februari 2008 Rolnummer 4163 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 5, 19, 27, 29 en 43 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 16 juni 2006 betreffende het gezondheidsinformat Het Grondwe type arrest uittreksel prom. -- pub. 12/03/2008 numac 2008200661 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 20/2008 van 21 februari 2008 Rolnummer 4101 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 12 en 14 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 19 mei 2006 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en en Het Grondwe type arrest uittreksel prom. -- pub. 12/03/2008 numac 2008200735 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 13/2008 van 14 februari 2008 Rolnummer 4135 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 12/03/2008 numac 2008200781 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige erfgoedonderzoekers landschappen en natuurwetenschappen (niveau A) voor het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed - Vlaamse overheid (ANV07049). - Uitslagen Lijst van de geschikte kandidat(...) 1. ADRIA type bericht van selor prom. -- pub. 12/03/2008 numac 2008200780 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige erfgoedonderzoekers archeologie (niveau A) voor het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed - Vlaamse overheid (ANV07022). - Uitslagen Lijst van de geschikte kandidaten voor toelating tot de (...) 1. BEE

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 12/03/2008 numac 2008011122 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-08/0006 : Belgacom NV/Scarlet NV Op 6 maart 2008, ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging een aanmelding v Volgens
^