B.S. Index van de publicaties van 21 maart 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/08/2006 pub. 21/03/2008 numac 2006015130 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Democratische Republiek Kongo, ondertekend te Brussel op 12 februari 2004 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2008 numac 2008003094 bron federale overheidsdienst financien Beslissing betreffende de zetel en de territoriale bevoegdheid van sommige diensten van de Sector invordering van de Administratie der Directe belastingen De Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, Gelet Gelet op type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2008 numac 2008000217 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Overenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008, wordt de heer Marc Oswald, adjunct-auditeur bij de Raad v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2008 numac 2008000218 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008, wordt de heer Luc Donnay, adjunct-auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens de academiejaren 2007-2008 en 2008-2009 de ambten van deeltijds type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2008 numac 2008002047 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 12 maart 2008 wordt de heer Peter Vandenbruaene, attaché - klasse A1, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 met de titel van adviseur bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personee Bij ko type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2008 numac 2008000235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008, wordt de heer Yves Chauffoureaux, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het tweede semester van het academiejaar 2007-2008 een cursus wet type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008012187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de jaarlijkse premie betaalbaar in december type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008012210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008012182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008012216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de barema's van toepassing in de sector type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008021010 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1965 tot uitvoering van de wet van 8 april 1965 houdende instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 04/03/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008000259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de nadere bepalingen voor de samenstelling en de werking van het nationaal raadgevend comité van de zones en van de provinciale raadgevende comités van de zones type koninklijk besluit prom. 03/03/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008003104 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelin type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008012217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008012110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de NV SABENA, betreffende de initiatieven voor de jaren 2008

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/03/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008022153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/03/2008 numac 2008012423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministeriële besluiten betreffende de secretarissen van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 7 maart 2008, dat in werking treedt op 1 april 2008, wordt Mevr. Betty PUTTEMANS, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collect Bij minis type ministerieel besluit prom. 17/03/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008022152 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008035320 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende klassering van een oud-geklasseerde waterloop op het grondgebied van de gemeente Putte tot onbevaarbare waterloop van derde categorie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008035428 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen op het vlak van wonen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200864 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2004 tot oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Rochers de Noirmont", te Dinant type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200862 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het bosreservaat "Ouren" te Burg-Reuland type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200866 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 1999 tot oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Les Roches" te Presles type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200863 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2007 tot oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Namorimont", te Ciney type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200869 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniaal reservaat "des Boussaires et des Houssaires" type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200867 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniaal reservaat "Grotte des Fées", te Solre-sur-Sambre type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200868 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Dourbes", te Viroinval type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200865 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniaal reservaat "Ribaudet" te Nassogne type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200871 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitbreiding van het domaniaal natuurreservaat "Tiennes de Rouillon" te Anhée en Profondeville type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200870 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de hernieuwing van de leden van de Beheerscommissie van het "Parc naturel des Plaines de l'Escaut" type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200872 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de leden van de Beheerscommissie van het "Parc naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d'Anlier" type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200852 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitbreiding van het geleide domaniaal natuurreservaat "Fanges de Paradis", te Aywaille type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200851 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Sablière de Maubray", te Antoing type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200938 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 houdende goedkeuring van het reglement van het sociaal hypotheekkrediet van de "Société wallonne du Crédit social" type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200939 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 met betrekking tot de hypotheekleningen en de huurtegemoetkoming van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie"

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/03/2008 numac 2008009172 bron federale overheidsdienst justitie Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409,

arrest

type arrest prom. 20/03/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008021022 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijke besluiten. - Regering. - Ontslagen. - Benoemingen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2008 numac 2008000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008 wordt de heer Yves Delval, statutair administratief attaché-jurist, tot griffier bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2008 numac 2008000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008 wordt Mevr. Vanessa Wiame, contractueel administratief attaché juriste en toegevoegd griffier, tot griffier bij de Raad van State benoemd, die het bewijs levert v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2008 numac 2008000121 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008 wordt Mevr. Katty Lauvau, contractueel administratief attaché-juriste en toegevoegd griffier, tot griffier bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2008 numac 2008000119 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008 wordt Mevr. Caroline Huge, contractueel administratief attaché-jurist, tot griffier bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2008 numac 2008000122 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008 wordt Mevr. Céline Morel, contractueel administratief attaché-juriste en toegevoegd griffier, tot griffier bij de Raad van State benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/03/2008 numac 2008011112 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. - Oproep tot kandidaten die vaste lokale radioverbindingen wensen te exploiteren in hun openbare telecommunicatienetwerken Overeenkomstig het koninklijk besluit van 22 Deze te type vacante bettreking prom. -- pub. 21/03/2008 numac 2008002045 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Oproep tot kandidaten voor het Waalse Gewest Met het oog op de toekenning van mandaten van ambtenaren-generaal van rang A2 in de instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren wordt, overeenkomstig de bepalingen van (...) 1. Besc type vacante bettreking prom. -- pub. 21/03/2008 numac 2008015038 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Oproep tot de kandidaten voor betrekkingen als assistent deskundigen De Directie Generaal Ontwikkelingssamenwerking stelt jonge specialisten, houders van een universitair of een diploma hoger onderwijs, ter beschikking van verschillen(...) Dit program type vacante bettreking prom. -- pub. 21/03/2008 numac 2008009189 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen : 1, vanaf 1 november 2008; -adjunct-griffier : - bij het Hof van Cassatie : 1; - bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde : 1; - b - adjunct-secretaris :

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/03/2008 numac 2008009191 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 26 april 2007, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Boels, L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaa Het is type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/03/2008 numac 2008009192 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 14 maart 2008 is verlengd, voor een periode van zes maanden met ingang van 1 april 2008, de duur van de stage van : - Mevr. De Vrij, H., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondisseme - de heer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/03/2008 numac 2008009188 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 maart 2008 : - uitwerking hebbend met ingang van 29 februari 2008 's avonds, is tijdelijk een einde gesteld aan de functies van Mevr. Xhervelle, A.-M., adjunct-griffier bij de arbeidsrechtban Betrokkene

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 21/03/2008 numac 2008015040 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 12 maart 2008, hebben H.E. de heer J.A. Song, Nam, de heer Pramesh Kumar Hamal, de heer Raul Jose Vera Bogado en de heer Southam Sakonhninhom de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbriev H.E.

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 21/03/2008 numac 2008200962 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/03/2008 numac 2008200971 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige junior technische projectmedewerkers verkeerssignalisatie, wegverlichtingssystemen, elektromechanische of telematica-installaties (niveau B) voor de afdeling Elektriciteit en Mechanica Antwerpen age(...) Na type bericht van selor prom. -- pub. 21/03/2008 numac 2008200970 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische projectmedewerkers verkeerssignalisatie, wegverlichtingssystemen, elektromechanische of telematica-installaties (niveau B) voor de afdeling Elektriciteit en Mechanica Antwerpen - agentsch(...) Na d type bericht van selor prom. -- pub. 21/03/2008 numac 2008200969 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige diensthoofden pensioendienst (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (ANG08006) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien e(...) Naast d
^