B.S. Index van de publicaties van 27 maart 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008200944 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 55/2008 van 13 maart 2008 Rolnummer 4394 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 15 van de wet van 11 april 2003 houdende nieuwe maatregelen ten gunste van de oorlogsslachtoffers, ingesteld door Jacquelin Het Grondwe type wet prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008200943 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 53/2008 van 13 maart 2008 Rolnummer 4218 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 28 maart 2007 tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, inges Het Grondwe

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008009195 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008 wordt de heer Alain Laloire, attaché-gevangenisdirecteur bevorderd in de klasse A3, met als titel adviseur-gevangeni Overeenkomstig de ge type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008009194 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008 wordt de heer Jean-Marc Boumal, attaché, bevorderd in de klasse A2, met als titel attaché-gevangenisdirecteur, met i Overeenkomstig de g type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008009203 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008 wordt Mevr. Tineke De Waele, attaché-gevangenisdirecteur bevorderd in de klasse A3, met als titel adviseur-gevangeni Overeenkomstig de ge type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008009204 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008 wordt Mevr. Sybille Haesebrouck, attaché-gevangenisdirecteur, bevorderd in de klasse A3, met als titel adviseur-geva Overeenkomstig de ge type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008009206 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008 wordt de heer Filip Leroy, attaché-gevangenisdirecteur, bevorderd in de klasse A3, met als titel adviseur-gevangenis Overeenkomstig de ge type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008009207 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008 wordt de heer Ralf Bas, attaché-gevangenisdirecteur, bevorderd in de klasse A3, met als titel adviseur-gevangenisdir Overeenkomstig de ge type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008009205 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008 wordt de heer Christiaan De Vidts, attaché-gevangenisdirecteur, bevorderd in de klasse A3, met als titel adviseur-ge Overeenkomstig de gec type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008009202 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008 wordt Mevr. Anca Wauters, attaché, bevorderd in de klasse A2, met als titel attaché-gevangenisdirecteur, met ingang Overeenkomstig de ge type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008009201 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008 wordt Mevr. Hilde Guffens, attaché bevorderd in de klasse A2, met als titel attaché-gevangenisdirecteur, met ingang Overeenkomstig de ge type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008009199 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008 wordt de heer Bernard Dauvister, attaché-gevangenisdirecteur, bevorderd in de klasse A3, met als titel adviseur-geva Overeenkomstig de ge type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008009198 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008 wordt Mevr. Françoise Boucher, attaché-gevangenisdirecteur, bevorderd in de klasse A3, met als titel adviseur-gevang Overeenkomstig de g type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008009197 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008 wordt de heer Axel Piers de Raveschoot, attaché bij het Di(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008009196 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008 wordt de heer Denis Gilbert, attaché, bevorderd in de klasse A2, met als titel attaché-gevangenisdirecteur, met inga Overeenkomstig de g type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008009200 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008 wordt de heer Patrick Fransen, attaché-psycholoog bevorderd in de klasse A2, met als titel attaché-gevangenisdirecte Overeenkomstig de g type koninklijk besluit prom. 04/03/2008 pub. 27/03/2008 numac 2008009215 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Verviers type koninklijk besluit prom. 05/12/2003 pub. 27/03/2008 numac 2008000257 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 27/03/2008 numac 2008000256 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling van de artikelen 1 tot 10 type koninklijk besluit prom. 13/06/2007 pub. 27/03/2008 numac 2008000225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/03/2008 pub. 27/03/2008 numac 2008009214 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Eupen type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 27/03/2008 numac 2008000264 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit strekkende tot verruiming van de doelgroep die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/06/2007 pub. 27/03/2008 numac 2008000258 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister to type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 27/03/2008 numac 2008012346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 27/03/2008 numac 2008012345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008009208 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij ministerieel besluit van 6 maart 2008 wordt de heer Jurgen Van Poecke, adviseur-gevangenisdirecteur aangewezen in de functie van inrichtingshoofd van een Overeenkomstig de geco type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008200886 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 18 september 2007 wordt de vereniging "Bâtissons Notre Avenir ASBL" vanaf 1 januari 2008 voor vijf jaar als dienst voor sociale insluiting erkend onder het nummer A 6321 SF 4, overeenkomstig Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. 12/03/2008 pub. 27/03/2008 numac 2008200965 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van de klassen van bijdrageplichtige veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2008

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008031127 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 24 januari 2008, worden beschermd als monument : - de gevels en bedakingen, de totaliteit van het gelijkvloers en de feestzaal op twee niveaus van het inga - de total type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008031126 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 31 januari 2008, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van de school nr. 14 gelegen Capronnierstraat 1, te Schaarbeek, w Voor de

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2008 pub. 27/03/2008 numac 2008200982 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevestiging van het voorontwerp van herziening met het oog op de opneming van een ontginningsgebied op de locatie genaamd "Boyou" en met het oog op de herbestemming als landbouwgebied van een ontginningsgebied op het gro

decreet

type decreet prom. 01/02/2008 pub. 27/03/2008 numac 2008200861 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het havendecreet van 2 maart 1999 in relatie met het gemeentedecreet

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008018059 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Intervest Offices, met zetel te 2600 Berchem, Uitbr Deze za type bericht prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008012417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende de oprichting van een paritair comité, een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité en de opheffing van een paritair subcomité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1210 Brussel, Kunstlaan 1) e type bericht prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008018060 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jan Astaes, woonplaats kiezend te 8490 Jabbeke, Lijsterdr Dit besl

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008009213 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van de politierechtbank te Nijvel : 1; - adjunct-griffier : - bij het hof van beroep te Brussel : 1; - bij de arbeidsrechtbank te Tongeren : 1; - bij het vredegerecht van h - Arendonk : 1; - Den

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008009212 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 maart 2008, uitwerking hebbend met ingang van 31 januari 2008 's avonds, is een einde gesteld aan de functies van de heer Vanhosbeek, A., hoofdgriffier van de politierechtbank te Nijvel. Betrokk Bij konink

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 maart 2008 wordt de heer Gilbert Sindayigaya, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking v Bij kon

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008012492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Lijst van de artsen-scheidsrechters voor de controlegeneeskunde Bij ministerieel besluit van 18 maart 2008 worden de hiernavolgende geneesheren herbevestigd op de lijst van de artsen-scheidsrechters voor de controlegeneeskunde bedoeld in artikel 1. BONA

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008000296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Nieuwe vergunning Bij ministerieel besluit van 15 januari 2008 is de vergunning tot he De ver type vergunning prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreidingen Bij ministerieel besluit van 5 maart 2008, wordt het ministerieel beslui De verg type vergunning prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding en adreswijziging Bij ministerieel besluit van 1 februari 2008, wordt het In arti

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008009219 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Wetenschappelijke Raad Personeel. - Wijziging van zijn samenstelling In artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 februari 2005 tot benoeming van de leden van de Wetenschappelijke

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2008201046 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adviseurs taalcertificering (niveau A) voor SELOR (AFG07033). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. DEVAUX, ETIENNE, 1050 IXELLES. 2. VERMEIREN,(...)

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 27/03/2008 numac 2007054558 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Lemmens, Anna Mevr. Lemmens, Anna Jeanne Françoise, geboren te Brussel op 8 november 19 Alvorens te
^