B.S. Index van de publicaties van 16 april 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/12/2007 pub. 16/04/2008 numac 2008000345 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008201220 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 27/2008 van 28 februari 2008 Rolnummer 4155 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 9, derde lid, tweede zin, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door midde Het Grondw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008201175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012411 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de vorming van de syndicale afgevaardigden in de bakkerijen type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen op 58 en 56 jaar in de sector bakkerijen, banketba type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de vastheid van betrekking en waarborg van inkomen type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in on type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de suikerfabrieken, suikerraffina type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende outplacement type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 08/04/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008003120 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2005 betreffende de rentemarkt type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008007063 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 6892 van 5 maart 2008 wordt aan de heer Jozef Vergauwen, op 1 juli 2008 eervol ontslag uit zijn ambt van adviseur verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt gemachtigd d Bij konin type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008007062 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 6891 van 5 maart 2008 wordt luitenant R. De Koninck van het korps van de pantsertroepen, met haar graad en haar anciënniteit, overgeplaatst naar het korps van de administrati Voor v type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008012506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen voor beroepsactiviteit Benoemingen Bronzen penning Koninklijk besluit van 2 september 2004 : De heer Cavalier, Philippe, Schaarbeek; De heer Demeyer, Raymond, Elsene; De heer Minet, Christian, Luik; De heer Monfo type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008007064 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 6894 van 5 maart 2008 wordt Mevr. Corinne Marcourt, attaché, uit haar betrekking ontslagen, op 1 september 2007. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008024125 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008 wordt de heer Hoenig, Michel, geaggregeerd werkleider bij het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, met ingang van 1 december 2008, eervol ontslag uit zijn De heer type koninklijk besluit prom. 06/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008011123 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2007 tot afbakening van de risicozones bedoeld in artikel 68-7 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de opleiding en de vorming ten voordele van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de verhoging van het quotum overuren type koninklijk besluit prom. 06/04/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008024159 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de gistfabrieken en de distilleer type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de koekjesfabrieken en de onderne type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012264 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van appelwijnen, type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden in de mouterijen type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van drinkwaters type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de kandij-fabrieken type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de industriële banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid in de bak type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij de ziekte-uitkerin type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot aanpassing en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 apri type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de premies in de sector van de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het tijdskrediet in de bakkerijen type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de beroepsclassificatie en de minimumlonen in de bakkerijen en bank type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van bijproducten type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van bijproducten type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector van de beschuitfabrieke type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de koppeling van de lonen van de arbeiders uit de voedingsnijverhei type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008012319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de maalderijen en ondernemingen v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008031147 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Toelating tot de stage Bij ministerieel besluit van 14 november 2007 wordt de heer Frederik Peffer, voor een periode van zes maanden vanaf 1 januari 2008, toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van bea type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008031152 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Benoeming Bij ministerieel besluit van 20 december 2007 wordt Mevr. Sylvia VAN OBBERGHEN, in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Adjunct in het Nederlands taalkader van het Brussels Instituut voor type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008031155 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Pensionering Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2007 wordt het de heer Marc SONCK, Beambte bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, toegestaan zijn pensioenrechten te laten gelden en dit vanaf 1 type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008031153 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Benoeming Bij ministerieel besluit van 9 november 2007 wordt de heer Bernard MARECHAL, in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Beambte in het Frans taalkader van het Brussels Instituut voor Milieube type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008031154 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Bevordering Bij ministerieel besluit van 30 november 2007 wordt de heer Eric CAPPELLEN bevorderd, door overgang naar het hogere niveau, tot de graad van Klerk in het Frans taalkader van het Brussels Instit type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008031109 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten houdende erkenning van bevoegde technici voor de uitvoering van de verbrandingscontrole en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betre Bij min type ministerieel besluit prom. 21/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008024161 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van experts bij de Hoge Gezondheidsraad type ministerieel besluit prom. 12/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008000373 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en ha

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008031159 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « zone 5 » op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008031161 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « zone 3 » op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008031145 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Toelating tot de stage Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 november 2007 wordt Mevr. Els Debacker, voor een periode van een jaar vanaf 1 december 2007, toegelaten tot de stage in d type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008031146 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Toelating tot de stage Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 november 2007 wordt Mevr. Amandine De Le Court, voor een periode van een jaar vanaf 1 januari 2008, toegelaten tot de sta type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008031163 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « zone 1 » op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008031162 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « zone 2 » op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008031164 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008031160 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « zone 4 » op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008200836 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008201197 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2008 pub. 16/04/2008 numac 2008201203 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van afwijkingen inzake leerlingenvervoer

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008000359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Dit bericht vervangt het bericht van 26 november 2002 over de erkenning van vakorganisaties, gewijzigd bij de berichten van 20 juni 2003, 26 maart 2004, 4 maart 2005, 25 november 2005 (en erratum b(...) Bericht over de erkenning van vakorganisaties bek type bericht prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008002053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Dit bericht vervangt het bericht van 28 november 2002 over de erkenning van vakorganisaties bekendgemaakt door de voorzitter van het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten, gewijzigd (...) Bericht over de erkenning van vakorganisaties be

document

type document prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008031156 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Pensionering Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 7 februari 2008, wordt het de heer Mirval T'KINDT, Adjunct bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, type document prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008031157 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Pensionering Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 14 januari 2008, wordt het de heer Elie DE BIE, Beambte bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, to type document prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008031158 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Pensionering Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 8 januari 2008, wordt het de heer Jean-Jacques Lerat, Beambte bij het Brussels Instituut voor Milieubehe type document prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008031150 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Toelating tot de stage Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 20 december 2007 wordt de heer Skender SHETA, voor een periode van zes maanden vanaf 1 januari type document prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008031149 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Toelating tot de stage Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 20 december 2007 wordt de heer Emmanuel Delvosal, voor een periode van zes maanden vanaf 1 jan type document prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008031148 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Toelating tot de stage Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 20 december 2007 wordt de heer André Cordonnier, voor een periode van zes maanden vanaf 1 febr type document prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008031151 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Toelating tot de stage Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 20 december 2007 wordt de heer Pierre VAN LAETHEM, voor een periode van zes maanden vanaf 1 ja

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008029206 bron ministerie van de franse gemeenschap « Office de la Naissance et de l'Enfance » . - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2008 wordt de heer Benoît PARMENTIER vanaf 1 april 2008, bij mandaat, tijdelijk benoemd in (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008009287 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 april 2008 : - is Mevr. Fiasse, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel; - is Mevr. Delbroek, S., gerechtelijk stagi - is Mevr. De type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008009288 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 10 april 2008 : - is er een einde gesteld aan de aanwijzing als lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Limburg, van Mevr. Knaepen, M., als plaats - is aang

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008000368 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 5 februari 2008 wordt het enig artikel van het « Enig type vergunning prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008000369 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 21 februari 2008 wordt de vergunning tot het ex

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008009289 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering op 4 maart 2008, heeft Mevr. Verwilghen, V., raadsheer in het arbeidshof te Gent, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar, met ingang van 31 maart 200

concessieaanvraag

type concessieaanvraag prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008018068 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Domeinconcessie « De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas ontving een aanvraag van domeinconcessie voor de bouw en uitbating van een windenergiepark in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomsti Elke

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 16/04/2008 numac 2008054564 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Verdonck, Georgette Georgette Maria Henriette Verdonck, weduwe van Marcel Irène Hendr Alvorens te
^