B.S. Index van de publicaties van 4 september 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008000680 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008022470 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008022469 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 3, § 1, A, I., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008013149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008011364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Drogisterij type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008011366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Handelsvertegenwoordiging type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008011367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Handelsvertegenwoordiging type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008011363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Keramieknijverheid. - Baksteennijverheid. - Fabricatie van aarden bloempotten type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008011365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Drogisterij type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008022495 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008013130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008013065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de verlenging bestaande ondernemingsakkoorden brugpensioe type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008012829 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de lonen en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008013068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de vorming en tewerkstelling van werknemers uit risicogroepen type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008012880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptie type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008012920 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de invoering van anciënniteitsdagen type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008012997 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008012915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptiepr type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008000755 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de ASTRID-veiligheidscommissie en tot precisering van de opdrachten daarvan type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008022471 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/09/2008 numac 2008013216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van cursusmodules van de aanvullende vorming opgelegd aan de preventieadviseurs en van een cursusmodule « aanvulling tot coördinator » Bij ministerieel besluit van 4 augustus 2008 worden de multidisciplinaire basismodule, de specialis type ministerieel besluit prom. 19/08/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008024335 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/09/2008 numac 2008031445 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juli 2008 wordt beslist om niet over te gaan tot de bescherming als geheel van de Gesu kerk, gelegen Koningsstraat 165, het Gesu klooster, gelegen Dwarsstr

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008203005 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatie- en de rationalisatienormen in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 13/06/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008203006 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in de rechten van de Katholieke Universiteit Brussel, gezamenlijk georganiseerd met de Katholieke Universiteit Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008203009 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs, het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsform

decreet

type decreet prom. 20/06/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de administratieve personeelsleden van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hogescholen

document

type document prom. -- pub. 04/09/2008 numac 2008013302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Verlengingen van erkenningen van aanvullende vormingen van coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministeriële besluiten van 4 augustus 2008 worden de erkenningen verleend aan de aanvullende vormingen van coördinatoren inzake vei Voor de r type document prom. -- pub. 04/09/2008 numac 2008013217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenningen van de aanvullende vormingen opgelegd aan de preventieadviseurs Bij ministeriële besluiten van 4 augustus 2008 worden de aanvullende vormingen opgelegd aan de preventieadviseurs, ingericht door de hieronder vermelde instellingen Voor de raa

erratum

type erratum prom. -- pub. 04/09/2008 numac 2008013215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Verlengingen van erkenningen van aanvullende vormingen van coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2008, blz. 41506, lezen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type erratum prom. 10/07/2007 pub. 04/09/2008 numac 2008203004 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het energieprestatiecertificaat bij de bouw. - Erratum

arrest

type arrest prom. 26/08/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008003358 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkanto

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/09/2008 numac 2008009744 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriele besluiten van 29 augustus 2008 : - is het verzoek tot associatie van de heer Gyselinck, D., notaris ter standplaats Brussel, en van de heer Gyselinck, J., kandidaat-notaris, om de associatie « D De heer G type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/09/2008 numac 2008009743 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008 is het burgerlijk ereteken ingesteld bij de koninklijke besluiten van 21 juli 1867 en 15 januari 1885, toegekend : Voor ruim 35 jaar dienst : Het Kruis 1e kla de heren : Li

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 04/09/2008 numac 2008000729 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008 wordt Mevr. Ilse Van Mechelen benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, personeel dat ter beschikking wordt gesteld van de provin

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 04/09/2008 numac 2008015140 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 27 augustus 2008 heeft de heer Albert Brink de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van Verenigde Mexicaanse Staten uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Antwerpen. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 04/09/2008 numac 2008015139 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 20 augustus 2008 heeft de heer Javier Dario Higuera Angel de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul Generaal van Colombia uit te oefenen, met als consulair ressort gans België.

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 04/09/2008 numac 2008000753 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken. - Artikel VI.I.7, eerste lid, 8° RPPol. - Lijst van recurrente gebeurtenissen die een afwijking noodzaken Bezoek van buitenlandse staatshoofden en/of regeringsleiders. Internationale en Europ Nationale
^