B.S. Index van de publicaties van 10 oktober 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/06/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008015109 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren , gedaan te Boedapest op 22 juni 2001 (1) type wet prom. 15/07/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008015107 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag, gedaan te Brussel op 8 december 2004, betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Repub

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008018258 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008022550 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, c), en 14, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008013164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, b type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008013139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, b type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008013114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de arbeidsduur en flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008013142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, b type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008012735 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1 type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008012870 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008012628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008013153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, b type koninklijk besluit prom. 28/09/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008002122 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de herstructurering van het Fonds voor spoorweginfrastructuur. - Addendum type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008012537 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008003409 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gew type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008012567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de risicogroepen in 2007-2008

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/09/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008203524 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van de ondergrondse holte van wetenschappelijk belang van de oude exploitatie "Old Rock" te Vielsalm type ministerieel besluit prom. 04/09/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008024367 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 08/09/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008203525 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van de ondergrondse holte van wetenschappelijk belang van de "Galerie minière de Statte" te Hoei type ministerieel besluit prom. 27/08/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008203591 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 18/09/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008018257 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008203595 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11, programma 06 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begr type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008203596 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 01 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008203590 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 07/08/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008203619 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2006 betreffende de aanvragen om vaststelling of aanpassing van de bedrijfstoeslagrechten in 2005 door het gebruik van de nationale reserve ter uitvoering van het besluit van de Wa type ministerieel besluit prom. 04/09/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008203593 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 04/09/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008203594 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 02/09/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008203592 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/10/2008 numac 2008031519 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 17 juli 2008, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van twee Oosterse platanen gelegen Molenbe(...) Voor de raadpleging van type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/10/2008 numac 2008031523 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 17 juli 2008, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de zomerlinde « Kasterlinde », gelegen Kasterlindenstraat, te Sint-Jan(...) Voor de raadpleging va type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/10/2008 numac 2008031518 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 17 juli 2008, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de gewone magnolia gelegen Waterloo(...) Voor de raadpleging van de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/10/2008 numac 2008031522 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 17 juli 2008, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de plataan gelegen in het park van het IBM Pensioenfonds, Newtonstra(...) Voor de raadpleging van d type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/10/2008 numac 2008031520 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 17 juli 2008, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de gewone magnolia gelegen Leopold I-straat 314, te Jette, bekend (...) Voor de raadpleging van de ta type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/10/2008 numac 2008031521 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 17 juli 2008, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de rododendron gelegen steenweg op Gent 535-539, te Sint-Jans-Molenbeek,(...) Voor de raadpleging va

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/10/2008 numac 2008018255 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De h type bericht prom. -- pub. 10/10/2008 numac 2008203622 bron waalse overheidsdienst Eerste openbaar onderzoek in het kader van de uitvoering van de Kaderrichtlijn over water in het Waalse Gewest. - 1 januari 2006-30 juni 2006 Bericht Overeenkomstig de artikelen D.26 tot D.27 van het Water(...) Dat eerste openbaar onderzoek, dat van 1

document

type document prom. -- pub. 10/10/2008 numac 2008018256 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Domeinconcessie De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas ontving vier aanvragen van domeinconcessie voor de bouw en uitbating van windenergieparken in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig Deze a type document prom. 15/07/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008027099 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2008 numac 2008022553 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 september 2008 wordt Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/10/2008 numac 2008009858 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 ; - Antwerpen : 2 (grondgebied van het zesde kanton). Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsbla(...) - Mechelen : 1; - Herselt : 1. Deze plaats verv

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/10/2008 numac 2008009857 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2008 is aan Mevr. Ulens, M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel. Bij koninklijk besluit van 1 oktobe Bij koninklijk

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 10/10/2008 numac 2008031440 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 18 juli 2008, van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de heer CHRISTIJN de RIBAUCOURT, Guillaume, gedomicilieerd, Zaventem Steenweg 50, te 1950 KRAAINEM, erkend als EPB-ad De erke

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/10/2008 numac 2008203659 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige beheerders elektronische archieven (niveau A) voor het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën (ANG08057) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 10/10/2008 numac 2008203661 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige secretarissen van paritaire comités (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG08075) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee ja(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 10/10/2008 numac 2008203660 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bibliotheekassistenten (niveau C) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (ANG08061) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien (...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 10/10/2008 numac 2008203658 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ICT-deskundigen : ICT-ontwikkelaars -NETprogrammeurs (niveau B) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (AFG08035) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 ges(...) Naast de

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 10/10/2008 numac 2008043009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (o(...) Voor de raadpleging van de

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 28/09/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008003407 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2007
^