B.S. Index van de publicaties van 19 november 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/02/2007 pub. 19/11/2008 numac 2007015031 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Madagaskar, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Antananarivo op 29 september

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2008 numac 2008000858 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2008 wordt de heer Philippe Hanse, Kamervoorzitter bij de Raad van State, op 1 september 2009 in ruste gesteld. type koninklijk besluit prom. 28/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008018325 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Gemengde Commissie en tot uitvoering van artikel 1, § 2, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008013339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- gezondheidssector, betreffende de verdeling van de dotatie type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008013321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de intercentra vakbondsa type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008013283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende de maatregelen met h type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008013288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de bijkomende verlofdage type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008013303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de overlonen voor onrege type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 28/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008014328 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 25A op de spoorlijn 54 Mechelen - vertakking Heike - Sint-Niklaas te Puurs machtigt mits de omleiding van het verkeer langs bestaande wegenis type koninklijk besluit prom. 15/07/2002 pub. 19/11/2008 numac 2008000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003447 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 3 december 2006 tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele produ type koninklijk besluit prom. 21/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008014327 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2005 tot regeling van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024441 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het Medisch Sociaal Opvangcentrum van Gent inzake een project met betrekking tot de opvang opiatenafhankelijken in de eerstelijngezondheidszorg type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024443 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Maison médicale du quartier des Arsouilles » ter ondersteuning van een project betreffende de eerstelijnsbehandeling van verslavingen, en de oprichting van een proactief zorgmodel type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024440 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Centrum Geestelijke Gezondheidszorg van Charleroi » ter ondersteuning van het project « Part-En-Relais » type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024447 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan De Kiem inzake een project met betrekking tot het preventie- en hulpverleningsaanbod voor allochtone ouders met druggebruikende kinderen type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024446 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de Universiteit Gent, het CHU Brugmann, het CWOA, de VZW SSPF en de VZW IPSA ter ondersteuning van een pilootproject met betrekking tot het organiseren van vormingen voor huisartsen en apothekers in type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024450 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het 'Maison médicale d'Ottignies Espace santé' inzake een project met betrekking tot een collectieve aanpak door micro-projecten om de sociale band tussen afhankelijke patiënten herop te bouwen type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024452 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan Prospective-Jeunesse inzake een project met betrekking tot de oprichting van een online bibliotheek gespecialiseerd in verslavingen type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024461 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het CAT Preventiehuis inzake een project met betrekking tot kinderen van ouders met een verslavingsprobleem type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024457 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan De Sleutel inzake een project met betrekking tot op abstinentie gerichte behandeling voor drugverslaafde adolescenten op basis van contingency management type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024459 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus inzake een project met betrekking tot de secundaire preventie na een residentiële ontwenningsbehandeling voor jongeren type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024449 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan Medisch Sociaal Opvangcentrum Brussel inzake een project met betrekking tot de medewerking tussen FEDASIL en LAMA-MASS-Interstices CHU St.-Pierre type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024458 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het Medisch Sociaal Opvangcentrum van Gent inzake een project met betrekking tot klinisch casemanagement en intervisie voor hulpverleners voor drugverslaafde zwangeren en drugverslaafde ouders met j type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024460 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen inzake een project met betrekking tot de vroeginterventie door middel van groepswerking met jongeren die riskant of beginnend problematisch geb type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024456 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW « Trempoline » ter ondersteuning van het project « Het ouderschap bij Trempoline. Ouder zijn en drugsverslaafde » type ministerieel besluit prom. 08/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008204128 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024442 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW Kliniek Sint-Jozef inzake een project met betrekking tot preventief werken rond middelenmisbruik met hoge risicogroepen : kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW 'Le Comptoir' inzake een project met betrekking tot de ontwikkeling van een consultatiebureau voor verpleegkundige zorgen en van een gratis medische consultatie voor de gebruikers van Le Comp type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024448 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW Free clinic inzake een project met betrekking tot een genderspecifieke werking voor vrouwen binnen de drughulpverlening type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024445 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen inzake een project met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie van een webbased leertraject type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024453 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW 'Réseau Hépatite C - Brussel' inzake een project met betrekking tot het aanstellen van een sociale begeleider ten voordele van de VZW réseau - hépatite c type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024451 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW Ellipse inzake een project met betrekking tot een begeleidingsdienst aan huis voor personen die een verslavingsprobleem hebben of gehad hebben type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024454 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW De CAD Limburg inzake een project met betrekking tot « www.alcoholhulp.be » type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008024455 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen inzake een project met betrekking tot de screening van riskant of problematisch middelengebruik via online 'zelftest' - vragenlijsten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008203979 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

arrest

type arrest prom. 07/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003454 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/11/2008 numac 2008013558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Gent, ter vervanging van de heer Guido Ampe, overleden De betrokken o De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/11/2008 numac 2008009933 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 12 november 2008 is het verzoek tot associatie van Mevr. Tasset, D., notaris ter standplaats 's-Gravenbrakel, en van de heer Jacob de Beucken, R., kandidaat-notaris, om de associatie « De hee

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/11/2008 numac 2008204127 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 14 oktober 2008 in zake M.P. tegen J.P. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 oktober 2008, heeft het Hof van Be « Schen

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 19/11/2008 numac 2008002134 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Raad van State. - Vernietiging. - (...) Bij arrest nr. 187.345 van 24 oktober 2008, heeft de Raad van State, afdeling administratie, VIII

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 19/11/2008 numac 2008009934 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 25 juni 2008, heeft Mevr. Coopmans, Ch., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, aangewezen tot ondervoorzitter, voor een termijn van drie jaa
^