B.S. Index van de publicaties van 24 april 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/04/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009003156 bron federale overheidsdienst financien Wet tot machtiging van de Minister van Financiën om leningen aan het Groothertogdom Luxemburg toe te staan type wet prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009201571 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 29/2009 van 18 februari 2009 Rolnummer 4456 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 35, type wet prom. 22/12/2008 pub. 24/04/2009 numac 2009000269 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/03/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009200858 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 ok type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009200762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 type koninklijk besluit prom. 26/03/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009201363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de vaststelling van een sectorale regeling van type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009022211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verlenging van het mandaat van de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt het mandaat van Mevr. Yolande AVONTROODT, met ingang van 1 type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009009235 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009012171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt aan de heer Evrard, Guy, op het einde van de maand maart 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009012172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt aan de heer Kina, Willy, op het einde van de maand maart 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke Belanghe type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009200761 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 ok type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009200760 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009200787 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, ter bepaling van het begrip "ris type koninklijk besluit prom. 25/03/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009014094 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de uitvoering van de werken van burgerlijke bouwkunde voor de aanleg van een derde en vierde spoor op de spoorlijn 124 gelegen op het grondgebied van de gemeente Ukk type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 24/04/2009 numac 2008203623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 betr type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009014093 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 31 maart 2009 wordt Mevr. Cindy Dequesne, attaché in de klasse A1 bij de Ministerie van Landsverdediging met ingang van 16 maart 2009 overgeplaatst naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit Overee type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 24/04/2009 numac 2008203624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 betr type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009200785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toekenning van het bediendestatuut aan het verzorgend personee type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009200667 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en de inn type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009200637 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende de oprichting van ee type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009200763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 ok

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009011186 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van een organisme voor de controles van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 17 april 2009 wordt de VZW "SOCOBEL", gevestigd te 4280 HANNUIT, avenue des Tonneliers 1A, met ondernemingsnummer 0875.896.340, to type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009201699 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009201698 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 03/04/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009201709 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 januari 2006 tot benoeming van de leden van de Wateradviescommissie type ministerieel besluit prom. 04/02/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009201696 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009201697 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 06/04/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009014095 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 2004 betreffende het beheer van de lawaaihinder op de luchthaven Brussel-Nationaal type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009201700 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009201748 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter oprichting van de expertencommissie risicovechtsporten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009201710 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 maart 2007 tot vernieuwing van de leden van de Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen

decreet

type decreet prom. 03/04/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009201747 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009201750 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij vonnis van 9 maart 2009 in zake Christine Ineza tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Luik, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof « A. Sc type bericht prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009201774 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij beschikking van 16 februari 2009 in zake het openbaar ministerie en anderen tegen D.D. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 « Schen type bericht prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009201794 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 maart 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 maart 2009, heeft de nv « Electr Die zaa type bericht prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009000285 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht. - Geautomatiseerde stemming. - Samenstelling van het college van deskundigen voor de verkiezingen van het Europees Parlement en van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 7 juni 2009 Op grond van artikel 5bis, type bericht prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009201775 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 6 februari 2009 in zake het openbaar ministerie, de vennootschap naar Engels recht « Sony Computer Entertainment Europe » en de vennootschap naar Nede « Sch

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009029242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009029231 bron ministerie van de franse gemeenschap Diplomatieke bewegingen. - Ambtsverlenging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2009, blijft de heer Charles HOUARD zijn ambt uitoefenen als afgevaardigde te Quebec vanaf 19 februari 2009, met toepassing van de prin Bij be type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2008 pub. 24/04/2009 numac 2009029081 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de Centrale paritaire commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs van 27 maart 2003 betreffende de opdrachten van de leermeesters geïndividualiseerd onderwijs en type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/02/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009029239 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende inzonderheid de vaststelling van de weddeschalen met betrekking tot sommige ambten van de leden van het onderwijspersoneel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/02/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009029241 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige b type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/03/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009029240 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2009-2010 prioritair tijdelijke te worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/02/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009029238 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de weddeschalen van de ambten van administratief personeel, het meesters- vak- en dienstpersoneel van de schoolinrichtingen en van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009022212 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming van de voorzitter van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt Mevr. Greta D'HONDT, met ingang van 1 april 2009, benoemd tot voorzitter van het Beheerscomité van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming van de voorzitter van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt Mevr. Bea CANTILLON, met ingang van 1 april 2009, benoemd tot voorzitter van het Beheerscomité ned> type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009000283 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politiezone Boussu/Colfontaine/ Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain. - Benoeming in de graad van hoofdcommissaris van politie en beëindiging van het mandaat Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt een einde gesteld De besl type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009201800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fonds voor de beroepsziekten. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 31 maart 2009 : Wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten verleend aan Wordt Mev type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009022210 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming van de voorzitter van het Beheerscomité van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt de heer Luc GOUTRY, met ingang van 1 april 2009, benoemd tot voorzitter van het Beheerscomit type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009022216 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming van de voorzitter van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt de heer Gabriël PERL, met ingang van 1 april 2009, benoemd tot voorzitter van het Algemee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009022214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming van de voorzitter van het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt de heer Michel JADOT, met ingang van 1 april 2009, benoemd tot voorzitter van het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009022213 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming van de voorzitter van het Beheerscomité van het Fonds voor Beroepsziekten Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt de heer Raymond LANGENDRIES, met ingang van 1 april 2009, benoemd tot voorzitter van het Beheerscomité van het Fon

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/09/2005 pub. 24/04/2009 numac 2009031212 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2005/757 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning van een subsidie aan het "Centre bruxellois d'Action interculturelle" als Gewestelijk Ondersteuningscentrum type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 08/09/2005 pub. 24/04/2009 numac 2009031213 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2005/707 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende benoeming van de leden van de afdeling « Sociale Samenhang » van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009009293 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 14 april 2009, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Aerts, Ph., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondiss De stan type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009009292 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 6 april 2009 is de opdracht gegeven aan de heer Bernard, D., eerste substituut-krijgsauditeur bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om toegevoegd te worden Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009009290 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 april 2009, zijn benoemd tot : griffier bij de rechtbank van koophandel te Turnhout, Mevr. Peeters L., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Turnhout. Dit besluit treedt in griffier bij

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009201751 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij arrest van 25 februari 2009 in zake, enerzijds, de nv « ICOPAL » tegen Patrick Bouvier en, anderzijds, de « Fédération des métallurgistes F.G.T.B. de la Provi «

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009012170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 maart 2009 wordt de heer Frank Dehasque met ingang van 1 februari 2009, tot rijksambtenaar benoemd in de vakklasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 februari 2008. Bij k Een beroep tot type benoemingen prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009011142 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijke besluiten van 12 februari 2009 werden in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1 : met ingang van 1 juli 2 - Mevr. D type benoemingen prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 april 2009 wordt de heer Jean-Marc MOLEIN vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ranginn Overee type benoemingen prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009014092 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 april 2009, wordt Mevr. Vanessa Hiernaut, vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginnem Bij k

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009024091 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vijftigste lijst van de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik in de loop van het jaar 2008 door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu erkend in uitvoering van de beschikkingen van het k type lijst prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009041704 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 366e AANVULLING Bijwerking op 10 april 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009031209 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 23 maart 2009, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de NV BUILDING MANAGEMENT, met maatschappelijke zetel te Kazernenlaan 41A, te 1040 Brussel, met ondernemingsnummer 0441 7 De erk type erkenning prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009031210 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 23 maart 2009, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd Mevr. Van der Linden, Déborah, gedomicilieerd, Le Lorrainstraat 21, te 1080 Brussel, erkend als EPB-adviseur, natuu De erk

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009009888 bron federale overheidsdienst justitie Taalexamens voor kandidaat-rechters in sociale of in handelszaken. - Zittijd van mei 2009 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over de kennis van de Duitse of van de Franse taal organiseren, ten behoeve van de kandidaten w De aanv

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009008000 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van voorzitter van het Directiecomité voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (ANG09709) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. type bericht van selor prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009201854 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige administratieve medewerkers domein Financiën en Personeelsbeleid (niveau 2) voor het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s van de Duitstalige Gemeensch(...) Er type bericht van selor prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009201856 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige sociaal controleurs (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (ADG09001(...) Er w type bericht van selor prom. -- pub. 24/04/2009 numac 2009201853 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige leersecretarissen (niveau 2+) voor het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s van de Duitstalige Gemeenschap (ADD09001) Er wordt een lijst van gesla(...) Op de d
^