B.S. Index van de publicaties van 24 juni 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/06/2009 pub. 24/06/2009 numac 2009022312 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid 16 JUNI 2009 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2003 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend in type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2009 numac 2009007129 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 7546 van 26 april 2009, worden de bepalingen van het koninklijk besluit ****. 7112 van 22 mei 2008 betreffende de pensionering op aanvraag van een beroepsofficier **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2009 numac 2009007133 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering van een opperofficier Bij koninklijk besluit ****. 7538 van 26 april 2009, wordt generaal ****. **** ****, ere-vleugeladjudant van de Koning gepensioneerd op 1 juli 2009. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2009 numac 2009007128 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7547 van 26 april 2009, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat op type koninklijk besluit prom. 31/05/2009 pub. 24/06/2009 numac 2009007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de raad van beheer van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2009 pub. 24/06/2009 numac 2009035550 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 24/06/2009 numac 2009202655 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Territoriale Commissie voor schoolverplaatsingen van Namen type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 24/06/2009 numac 2009202658 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Territoriale Commissie voor schoolverplaatsingen van Luik-Verviers type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 24/06/2009 numac 2009202656 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Territoriale Commissie voor schoolverplaatsingen van Bergen type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 24/06/2009 numac 2009202657 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Territoriale Commissie voor schoolverplaatsingen van Luxemburg type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 24/06/2009 numac 2009202659 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Territoriale Commissie voor schoolverplaatsingen van Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 24/06/2009 numac 2009202660 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Territoriale Commissie voor schoolverplaatsingen van Waals-Brabant type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 24/06/2009 numac 2009202654 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Commission wallonne de déplacements scolaires" type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 24/06/2009 numac 2009202678 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Samenwerkingscommissie waarin voorzien wordt in het samenwerkingsakkoord van 29 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewes type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 24/06/2009 numac 2009202661 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/06/2009 numac 2009018259 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heren Luc Poty, Guy Delporte, Alain Grouy, André Istas, Dat be type bericht prom. -- pub. 24/06/2009 numac 2009018258 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Roger Verhille heeft de nietigverklaring gevorderd van he Deze za

arrest

type arrest prom. 10/06/2009 pub. 24/06/2009 numac 2009022327 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor Arbeidsongevallen voor 2009

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2009 numac 2009022330 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 juni 2009, dat uitwerking heeft met Bij het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/06/2009 numac 2009009456 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 juni 2009, dat in werking treedt op 30 juni 2009, is het aan de heer Colle, F., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent eershalve te voeren Het ber

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/06/2009 numac 2009007127 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 7542 van 26 april 2009, met ingang van 1 april 2008, wordt de heer Guido Cox in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Aan de betrokkene wordt de vakric Voor de v type benoemingen prom. -- pub. 24/06/2009 numac 2009007131 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 7554 van 29 april 2009, wordt op 16 november 2008, Mevr. Béatrice Paris in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Aan de betrokkene wordt de vakrichting « Voor de

lijst

type lijst prom. 04/06/2009 pub. 24/06/2009 numac 2009011263 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/06/2009 numac 2009202771 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboranten forensische DNA-analyse. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboranten forensische DNA-analyse (niveau B) voor het NICC (ANG08885) werd afgesloten op 16 juni(...) Er is 1 gesl type bericht van selor prom. -- pub. 24/06/2009 numac 2009202779 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige specialisten in technische DNA-databanken. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige specialisten in technische DNA-databanken (niveau B) voor het NICC (AFG08888) werd afgesloten op 16 (...) Er zijn 4 ge type bericht van selor prom. -- pub. 24/06/2009 numac 2009202780 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten in technische DNA-databanken. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten in technische DNA-databanken (niveau B) voor het NICC (ANG08888) werd afgeslo(...) Er zijn 2 ge type bericht van selor prom. -- pub. 24/06/2009 numac 2009202783 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboranten forensische analysetechnieken. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboranten forensische analysetechnieken (niveau B) voor het NICC ( ANG09801) werd afgeslot(...) Er is 1 gesl type bericht van selor prom. -- pub. 24/06/2009 numac 2009202767 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige loodsen Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige loodsen (niveau A) voor de Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen (Vlaamse Overheid) (ANV09004) werd afgesloten op 9 juni 2009. type bericht van selor prom. -- pub. 24/06/2009 numac 2009202770 bron selor - selectiebureau van de federale overheid De vergelijkende selectie van Franstalige laboranten forensische DNA-analyse. - Uitslag Vergelijkende selectie van Franstalige laboranten forensische DNA-analyse (niveau B) voor het NICC (AFG08885) werd afgesloten op 16 juni 2009. type bericht van selor prom. -- pub. 24/06/2009 numac 2009202782 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige laboranten forensische analysetechnieken. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige laboranten forensische analysetechnieken (niveau B) voor het NICC (AFG09801) werd afgesloten op 16 ju(...) Er zijn 6 ge

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 24/06/2009 numac 2009003231 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie LOTENLENING 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 636 van 20 mei 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^