B.S. Index van de publicaties van 17 augustus 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/07/2009 pub. 17/08/2009 numac 2009024263 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 17/08/2009 numac 2009002057 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 17/08/2009 numac 2009011333 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de informatie- en administratieve verplichtingen, het toezicht op de verplichtingen en de administratieve boetes van de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslage

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/08/2009 pub. 17/08/2009 numac 2009018314 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 10bis, § 9, van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen, wat betreft zorgtrajecten voor diabetespatiënten type ministerieel besluit prom. 27/07/2009 pub. 17/08/2009 numac 2009011343 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 18/06/2009 pub. 17/08/2009 numac 2009027152 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van het formulier tot aanvraag van een premie bij de installatie van een individueel zuiveringssysteem en/of van de vrijstelling van de reële saneringskostprijs of van de belasting op het lozen van huishoudelijk afvalwa type ministerieel besluit prom. 18/06/2009 pub. 17/08/2009 numac 2009027151 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de tarifering van de controle op de installatie van de individuele zuiveringssystemen die door de saneringsinstellingen uitgevoerd wordt type ministerieel besluit prom. 18/06/2009 pub. 17/08/2009 numac 2009027150 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van een conformiteitsattest voor het niet erkende individuele zuiveringssysteem

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 17/08/2009 numac 2009203711 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de functies, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in de Centra voor Basiseducatie type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 17/08/2009 numac 2009203712 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 17/08/2009 numac 2009203689 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2009 pub. 17/08/2009 numac 2009203741 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 17/08/2009 numac 2009027149 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst met het buitengewoon onroerende erfgoed van het Waalse Gewest

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/08/2009 numac 2009009591 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, (...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservar

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/08/2009 numac 2009009590 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009 is de heer Allaert, A., onderzoeksrechter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Gent. Bij koninklijke besluit Bij koninklij

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 30/06/2009 pub. 17/08/2009 numac 2009009513 bron federale overheidsdienst justitie, vlaamse overheid, waalse overheidsdienst, ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest en ministerie van de duitstalige gemeenschap Huishoudelijk reglement van de Informatie en Overlegcommissie betreffende het samenwerkingsakkoord van 27 mei 2004 tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de erkenning van de er

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/08/2009 numac 2009203753 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige dossierbeheerders Bevolking en Instellingen. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige dossierbeheerders Bevolking en Instellingen (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG08879) we(...) Er zijn 9
^