B.S. Index van de publicaties van 5 november 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009204396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 14/10/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009022516 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijzigingen van diverse reglementaire bepalingen betreffende de kennisgeving van de beslissingen type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage van 100.000 euro aan de VZW « Open Stadion » type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2009 numac 2009011432 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 11 december 2008 wordt aan de heer Robert Delée, attaché bij de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, met ingang van 1 november 2009, eervol ontslag uit zijn De hee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/10/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009003413 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009036019 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het

decreet

type decreet prom. 30/04/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029690 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/11/2009 numac 2009018441 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De g type bericht prom. -- pub. 05/11/2009 numac 2009018442 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Philco, met zetel te 2100 Deurne, Santvoortbeeklaan Deze zaa type bericht prom. 19/10/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009018451 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht omtrent het bepalen van het einde van de migratieperiode van trekvogels. - Uitvoering van het ministerieel besluit van 3 april 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza

document

type document prom. -- pub. 05/11/2009 numac 2009018447 bron nationale bank van belgie Nieuwe versie van de standaarddocumenten "Volledig model van jaarrekening" en "Verkort model van jaarrekening" voor ondernemingen opgesteld door de Nationale Bank van België In toepassing van artikel 174, type document prom. -- pub. 05/11/2009 numac 2009018452 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Elektriciteit en Gas. - Goedkeuring van tarieven Conform de huidige procedure, heeft het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas de tarieven voor AIESH voor elektriciteit vastgesteld (vanaf 1 nov(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029686 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake opsporing van aangeboren afwijkingen in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029695 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029691 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake systematische neonatale opsporing van doofheid in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029696 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029694 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 september 2007 houdende aanstelling van de leden van de raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdien

erratum

type erratum prom. 27/05/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009204940 bron waalse overheidsdienst 2009/204940 Besluit van de Waalse Regering betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2009 numac 2009015131 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2009 wordt de heer Bart De Wolf met ingang van 1 juli 2009 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel van Overeen

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 05/11/2009 numac 2009009726 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2009, wordt de heer Koen WILRYCX, met ingang van 1 juni 2009, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. De va Overeenko

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/11/2009 numac 2009029669 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Radio Equinoxe Namur ASBL », voor Gelet type vergunning prom. -- pub. 05/11/2009 numac 2009029668 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Radio Charlemagn'rie Herstal ASBL Gelet type vergunning prom. -- pub. 05/11/2009 numac 2009029676 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Radio Chevauchoir ASBL », voor he Gelet type vergunning prom. -- pub. 05/11/2009 numac 2009029683 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Radio Quartz ASBL », voor het uit Gelet type vergunning prom. -- pub. 05/11/2009 numac 2009029670 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Radio UMH ASBL », voor het uitgev Gelet type vergunning prom. -- pub. 05/11/2009 numac 2009029671 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Radio Sud ASBL », voor het uitgev Gelet type vergunning prom. -- pub. 05/11/2009 numac 2009029675 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Radio Amay ASBL », voor het uitg Gelet type vergunning prom. -- pub. 05/11/2009 numac 2009029672 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Radio Stéphanie ASBL », voor het Gele type vergunning prom. -- pub. 05/11/2009 numac 2009029680 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Radio Centre Jodoigne ASBL », voo Gelet type vergunning prom. -- pub. 05/11/2009 numac 2009029678 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Radio Bonheur ASBL », voor het ui Gelet type vergunning prom. -- pub. 05/11/2009 numac 2009029679 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Radio Ourthe Amblève ASBL », voor Gele type vergunning prom. -- pub. 05/11/2009 numac 2009029677 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Radio Saint-Pierre ASBL », voor h Gelet type vergunning prom. -- pub. 05/11/2009 numac 2009029682 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Radio Fize Bonheur ASBL », voor h Gelet type vergunning prom. -- pub. 05/11/2009 numac 2009029681 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Radio Terre Franche ASBL », voor Gelet type vergunning prom. -- pub. 05/11/2009 numac 2009029673 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Queen ASBL », voor het uitgeven v Gelet type vergunning prom. -- pub. 05/11/2009 numac 2009029674 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de audiovisuele sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 17 juni 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Radio Rièzes et Sarts ASBL », voo Gele

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 05/11/2009 numac 2009043010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)
^