B.S. Index van de publicaties van 17 november 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/04/2008 pub. 17/11/2009 numac 2009000762 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 587 van het Burgerlijk Wetboek. - Duitse vertaling type wet prom. 12/07/2009 pub. 17/11/2009 numac 2009000761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de plaats van het huwelijk betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/10/2009 pub. 17/11/2009 numac 2009204668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collec type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 17/11/2009 numac 2009018457 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, 5°, van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 17/11/2009 numac 2009018456 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, 3°, van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van griepepidemie of -pandemie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 17/11/2009 numac 2009036033 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2009 pub. 17/11/2009 numac 2009205130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen in de landbouw die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan de lokale en regionale omstandigheden en die door genetische erosie worden b

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/09/2009 pub. 17/11/2009 numac 2009029716 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Hoge Raad voor Permanente Opvoeding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/09/2009 pub. 17/11/2009 numac 2009029737 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Erkenningscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 17/11/2009 numac 2009029735 bron ministerie van de franse gemeenschap Erkenningscommissie. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap, van 8 oktober 2009, wordt de heer Michel Pireaux benoemd tot werkend lid van de Erkenningscommissie ter vervanging van de heer Guy Léonet, ontslagnemend, en type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 17/11/2009 numac 2009029736 bron ministerie van de franse gemeenschap Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de jeugd. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap, van 8 oktober 2009, wordt Mevr. Maria Tansella benoemd tot lid van de Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de jeugd, ter verv type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 17/11/2009 numac 2009029739 bron ministerie van de franse gemeenschap Arrondissementsraad voor hulpverlening aan de jeugd. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap, van 8 oktober 2009, wordt Mevr. Yasmina Kadri benoemd tot plaatsvervangend lid van de Arrondissementsraad voor hulpverlening type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 17/11/2009 numac 2009029734 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hervorming van de instellingen voor Onderwijs voor Sociale Promotie van de Franse Gemeenschap van Braine-l'Alleud-Rixensart en van Court-Saint-Etienne-Jodoigne type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/09/2009 pub. 17/11/2009 numac 2009029717 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van sommige opleidingen die aan de vereisten van de deeltijdse leerplicht voldoen

erratum

type erratum prom. 18/06/2009 pub. 17/11/2009 numac 2009029738 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor in de optiek-optometrie » die ressorteert onder het hoger technisch onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale promotie

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 17/11/2009 numac 2009024381 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2009 wordt de heer Tricourt, Benoît, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 mei 2009, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheid

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 17/11/2009 numac 2009054764 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Leclercq, Claude Zéphrin Leclercq, Claude Zephrin, geboren te Wasmes op 2 juli 1939, wo Alvorens te

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 10/11/2009 pub. 17/11/2009 numac 2009003421 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij

besluitwet

type besluitwet prom. 14/11/1939 pub. 17/11/2009 numac 2009000760 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluitwet betreffende de beteugeling van de dronkenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits
^