B.S. Index van de publicaties van 7 juli 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2010 numac 2010007195 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslag van een beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 8055 van 29 april 2010, wordt kapitein-commandant ****. **** van **** ontzet uit zijn ambt. Hij zal met definitief verlof geplaatst worden. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2010 numac 2010007188 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van de Medaille van Verdienste Bij koninklijk besluit ****. 8028 van 21 april 2010, wordt de Medaille van Verdienste verleend aan : Majoors ****. ****, ****. **** en ****. ****. **** **** sergeant type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2010 numac 2010007197 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van macht Bij koninklijk besluit ****. 8053 van 29 april 2010, wordt luitenant van het vliegwezen ****. De Schacht op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst van het korps van het niet-varend per **** **** type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010201972 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijke brugpensioenstelsel op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010012097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010012106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de toekenning op ondernemingsniveau van premies verbond type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2010 numac 2010007190 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Oud-strijders. - Gewapende weerstand Bij koninklijk besluit ****. 8033 van 21 april 2010 wordt de heer ***** gemachtigd als titularis van het Kruis van Officier in de ****, **** neemt type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010201897 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de aanwending van d type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010012095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 houdende de type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010201964 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de reiniging en onderhoud van werkkledij type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010201531 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor he type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010024224 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en onregelmatige prestaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2010 numac 2010007191 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8045 van 23 april 2010, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van de **** **** **** type koninklijk besluit prom. 25/06/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010024226 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Fonds voor de medische ongevallen in 2010 type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010022318 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010201898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010201867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010201906 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010012103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende de intercentra vakbon type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010201888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot vastlegging, voor 2009, van de modaliteiten van fi type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2010 numac 2010007193 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de aanvullingsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8046 van 23 april 2010, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de aanvullingsofficie Hij gaat o type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010012084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2010 numac 2010007192 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** wegens leeftijdsgrens van een beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 8049 van 23 april 2010, wordt kapitein-commandant beroepsofficier ****. ****, gepensioneerd op 1 juli 2010. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2010 numac 2010007194 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8047 van 23 april 2010, wordt de heer Paul Gelders, burgerlijk leraar aan de hogere secundaire technische school bij de Koninklijke Technische School van de Luchtmacht, op e Dit bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2010 numac 2010007198 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht - **** functie. -Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 8051 van 27 april 2010, wordt geneesheer **** ****. **** **** op 1 mei 2010 aangesteld, in de graad van kapitein-commandant, om de functie van « **** **** **** type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010201869 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de rechthebbenden en mo type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2010 numac 2010007187 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 8029 van 21 april 2010 : Wordt benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde : De heer Van Damme, René, adviseur. Worden benoemd tot Ridder in de Leo Mevrn. : Caramelli type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010201863 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en vorming voor de r type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010201962 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het conventioneel brugpensioen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010035450 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/07/2010 numac 2010014159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. - Bericht Krachtens artikel 5 van het ministerieel besluit van 4 juli 2003, betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van klassen 1 en 7 o Federal

document

type document prom. -- pub. 07/07/2010 numac 2010022286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luxemburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk bes Bij het

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2010 numac 2010000383 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 17 juni 2010 wordt Mevr. Laurence Lejeune, adjunct-auditeur, met ingang van 20 juni 2010 tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2010 numac 2010007196 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8052 van 27 april 2010, wordt eerwaarde heer Robrecht Boone op 1 april 2010 tot aalmoezenier tweede klasse van de katholieke eredienst benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2010 numac 2010003391 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen. - Centrale Diensten Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 februari 2009, nr. 2, worden de hierna- volgende ambtenaren, met ingang van 1 maart 2009, benoemd tot de graad van eerste attaché van financi Vakrichti

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/07/2010 numac 2010022291 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen of registratie werd verleend tussen 1 mei 2010 en 31 mei 2010 BENAMING - DENOMINATION FARMACEUTISCHE VO(...) VERPAKKING - FORME PHARMACEUTIQUE C

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 07/07/2010 numac 2010003387 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document - thesaurie prom. -- pub. 07/07/2010 numac 2010003386 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 07/07/2010 numac 2010009380 bron federale overheidsdienst justitie Huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding Inleiding : In dit huishoudelijk reglement worden de werking en de nadere regels bepaald volgens welke de raad van bestuur van het Instituut voor g Algemene b

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/07/2010 numac 2010203686 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel specialisten Uitlag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel specialisten voor de Administratie van de thesaurie (niveau B) voor de FOD Financ(...) Er zijn 2 ge

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 07/07/2010 numac 2010003406 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de btw, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente BIEVRE(...) Industriële hal, Bellefontainestraat + 1O, met een oppervlak
^