B.S. Index van de publicaties van 24 augustus 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie type wet prom. 13/12/2009 pub. 24/08/2010 numac 2010015158 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het verdrag inzake clustermunitie, gedaan te Dublin op 30 mei 2008. - Addendum type wet prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010040205 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 mei 2010 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003 type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de premies en overlonen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de geschenkcheques voor de autobestuurders tewerkgestel type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de koopkracht 20 type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gew type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pelslooierijen, betreffende de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010012197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, inzake conventionele brugpensioenen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de verevening aan sommige werkgevers van de bedragen die verschuldigd type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juli 2009, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de opleiding type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010012204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in d type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van de bijlage in uitvoering van de c type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de invoering van een aanvullende brugpensioenvergoeding type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010201865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010011287 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en organisatie Bevordering door overgang naar het hogere niveau Bij koninklijke besluiten van 27 april 2010 werden met ingang van 1 januari 2010 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1 in de titel van attaché : - de he type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010012198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, betreffende de lonen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/08/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010024367 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2010-2011 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling type ministerieel besluit prom. 12/08/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010000414 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2002 houdende het algemeen studiereglement betreffende de basisopleidingen van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 22/07/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010024368 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 augustus 2008 tot benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité « Overdraagbare en Besmettelijke Ziekten » bij de Wetenschappelijke Raad van het Wetenschappelijk Instituut

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010031390 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juni 2010 worden beschermd als monument wegens hun historische, esthetische en artistieke waarde, bepaalde delen van de voormalige bioscoop « Rio », gelege Voor d type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010031389 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juni 2010 worden beschermd als monument, wegens hun historische en esthetische waarde, de voorgevels, het dak en op de commerciële benedenverdieping - de o Voor de

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010027187 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de geschiktheidscriteria en de goedkeuringsprocedure voor projectactiviteiten in het kader van de tenuitvoerlegging van de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto

decreet

type decreet prom. 22/07/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010204389 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende oprichting van de "Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029440 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor het cyclisch extern onderzoek van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029448 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 januari 2009 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de homologatie van de getuigschriften en diploma's van de perman type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029445 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998 tot vaststelling van de programma's van de proeven inzake pedagogische bekwaamheid tot het onderwijzen binnen h type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029446 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het boekhoudkundig, begrotings- en financieel reglement van « Wallonie-Bruxelles International » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/07/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029439 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de commissie voor de inrichting van schoolintegratie voor het gewoon basis-, secundair en hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029441 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raden van bestuur van de Publiekrechtelijke maatschappijen belast met het bestuur van de schoolgebouwen georganiseerd door de overheidsdiensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010029442 bron ministerie van de franse gemeenschap Belgische Rode Kruis. - Liberaliteit Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 juli 2010, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Stallestraat 96, te 1180 Brussel, toegelaten legaten te aanvaarden van een bedrag van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029447 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden, voorzitter en ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de adoptie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029450 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het ambtsgebied van de vastbenoemde Regeringscommissarissen bij de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de F type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029451 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het jaarlijks maximumbedrag van de kostprijs van de fotokopieën per leerling in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010029443 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissie voor het roerend cultureel erfgoed. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2010, wordt artikel 2.6° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de « - M type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029452 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Université de Mons »

erratum

type erratum prom. 14/04/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010024353 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen. - Erratum type erratum prom. 19/08/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010022367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010003482 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 november 2009, nr. 8, wordt bevorderd : Orde van Leopold II Grootofficier Administratie des douane en accijnzen de heer GOOSSENS, H.M., audi(...) Bij het zelfde besluit worden

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010021089 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis . - Vacature van een betrekking (m/v) van assistent-stagiair (wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1). - Vacaturenummer HRM S1003. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 248 van 16 (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010011299 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 21 juni 2010 werd, met ingang van 1 februari 2010, de heer Christophe Gilliquet, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 Bij kon type benoemingen prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010011295 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijke besluiten van 13 juni 2010 werden in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 tot de titel van attaché : met ingang van 1 januari 20 - Mevr. M

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010031377 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 31 maart 2010, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer FINET, Michel, gedomicilieerd avenue de l'Europe 36, te 1330 Rixensart, erkend als EPB-adviseur, natuurlijk De erke type erkenning prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010031376 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 30 maart 2010, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de BVBA ARCHICAP met maatschappelijke zetel te Reigersvlietstraat 7, te 1040 Brussel, met ondernemingsnummer 0818.857.271 De erk

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvo Erke type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010014188 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvo Erk
^