B.S. Index van de publicaties van 4 november 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/02/2003 pub. 04/11/2010 numac 2010000634 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de overdracht van pensioenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010003596 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 betr(...) Deze overdracht werd door de Franse controleoverheid goedgekeurd op 23 juni 2010 en gepubliceer

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010035791 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister vlaamse en overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2010 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. De heer Désiré Karel Vansteenacker , eregemeentesecretaris van Itterbeek en afdelingshoofd van de gemeente Dilbeek wo(...) Hij zal het burgerlijk eret type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010205013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2009 aan het type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010204991 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010205004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de r type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010204962 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2010, van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteite type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010204963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2010, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage van type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010205046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van bijkomende sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010205002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010205041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2010, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de s type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010204990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, houdende invoering van een eindejaarspremie ten behoeve van de erkende zeevissers type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010205014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 19 type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010205015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van ecocheques aan het garagepersoneel type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010204958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010205255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Ereteken in de Leopoldsorde Koninklijk besluit van 13 oktober 2010 de heer Maurice DEFORT, ere-commissaris-generaal van de Regering bij het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België en penningmeester-generaal e Hij za type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010012280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, de werkg type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010205256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Eretekens in de Orde van Leopold II Koninklijk besluit 13 oktober 2010 van de heer Leon DUSOLEIL, secretaris-generaal van de raad van bestuur van het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid van België wordt bevorderd t De heer type koninklijk besluit prom. 04/10/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010011389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Provincie- en Gemeentepersoneel. - Politie- en civiele veiligheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 13/10/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010011418 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 betreffende de toekenning van sommige voordelen aan het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie en van het koninklijk besluit van 11 januari 2 type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010012251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de sociale programmatie 2009-2010 voor de werklieden en werksters tewe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/09/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010204888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van een lid van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 21/10/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010000636 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de Provinciale Opleidingsinstelling « Institut provincial de formation du Hainaut - Ecole d'administration » als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het « vormingsattest type ministerieel besluit prom. 21/10/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010000635 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het « vormingsattest van gemeenschapswacht » alsmede tot erkenning van voornoemde op type ministerieel besluit prom. 09/09/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010031487 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot bepaling van de referentierentevoet voor de vaststelling van het maximumbedrag van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type ministerieel besluit prom. 22/10/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010011419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 04/11/2010 numac 2010205447 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 26/10/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010011420 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het marktreglement voor de uitwisseling van energieblokken type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010205622 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening Bij ministerieel besluit van 20 juli 2010 wordt de aan de NV "Survey & Aménagement" toegekende erkenning voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 22 Bij ministerieel bes type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010205623 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministerieel besluit van 3 mei 2010, wordt de heer Marc Hospied, directeur, vanaf 1 januari 2011 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2010, wordt de heer Jean-Louis Maury, eerste attaché, vanaf 1 dece Bij ministerie type ministerieel besluit prom. 24/06/2009 pub. 04/11/2010 numac 2010205448 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 03/01/2008 pub. 04/11/2010 numac 2010205446 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010205571 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juli 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 augustus 2010, heeft de Beroepsver Die zaak type bericht prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010205693 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 1 september 2010 in zake Stéphane Vereecke tegen de nv « ING België », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 september 2010, « Z type bericht prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010205690 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 oktober 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 oktober 2010, is beroep tot vern Die zaak type bericht prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010205572 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 26 augustus 2010 in zake het openbaar ministerie tegen Sambelousman Bobb, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 september 201 « - Sch type bericht prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010205692 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 september 2010 in zake de Franse Gemeenschap tegen Anne-Marie Lecomte, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 september 201 « Schen type bericht prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010205695 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 28 september 2010 in zake Carl Resimont tegen de bvba « A La Grande Cloche », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 oktober 2 « Sch type bericht prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010205694 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 24 september 2010 in zake de arbeidsauditeur en de burgerlijke partijen R.S. en de nv « Fortis Insurance Belgium » tegen de nv « Sterigenics Belgium » « S

document

type document prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010205697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Luik Op 15 october 2010 werd de heer Sels, Georges, raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsverva type document prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010035792 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk van 12 oktober 2010 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. Het Burgerlijk Ereteken wordt verleend aan de hiernavermelde ambtenaren van de Vlaamse Overheid, van het Departement Werk en Sociale Economie : Voo Burgerlijk K type document prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010205696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Brussel Op 7 oktober 2010 werd de heer Van Laethem, André, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het a

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010205736 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshoven. - Arbeidsrechtbanken. - Nationale Orden Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 28 april 2010 worden benoemd, vanaf de bij hun naam vermelde datum : Leopoldsorde Ridder - Mevr. ALBERT Marcelle, rechter in sociale zake - Mevr. BAURAIN Fra

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010009899 bron federale overheidsdienst justitie Instituut voor Gerechtelijke Opleiding Aanwerving van een management assistant Het Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een management assistent (m/v - niveau B) van de Nederlandstalige ta(...) De geselecteerde kandi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010009900 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2010, is benoemd tot griffier bij de politierechtbank te Mechelen, Mevr. Stock, K., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen.

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 09/09/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010031486 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot benoeming van de voorzitters en ondervoorzitters van de bureaus en afdelingen van de Commissies voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Adviesraad voor Gezondheids- en W

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010205638 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgevingen. - Erkenningen van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse II, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de b De h type erkenning prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010205637 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgevingen. - Erkenningen van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de be De h

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010205737 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank te Doornik. - Beschikking Bij beschikking van 9 februari 2010 werd de heer Albert DESTAILLEURS, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Doornik, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010205750 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige systeemingenieur. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige systeemingenieur (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG10828) werd afgesloten op 26 oktober 2010. Er zijn 2 geslaagde(...) type bericht van selor prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010205739 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** ****. - Uitslag **** vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van ****(...) Er zijn 4 ****

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010043011 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 04/11/2010 numac 2010014232 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gew 1.
^