B.S. Index van de publicaties van 9 november 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/11/2010 numac 2010040206 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 juni 2010 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. -- pub. 09/11/2010 numac 2010009883 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 19 oktober 2010 is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** ****'**** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** beiden wonende

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010012296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensc type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010204651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, tot invoering van een plan voor de toekenning van niet-recurrente resultaatsge type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010012297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, tot wijziging van bestaande collectieve ingevolge van collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010204639 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collec type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 13/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010022454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor aanvullende pensioenen type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010205036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de brugpensioenregeling op 56 jaar met 40 jaar beroepslo type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010204676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010205039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010204996 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vastlegging voor 2010 van de modaliteiten van to type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010012287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de vervoerskosten (1) type koninklijk besluit prom. 19/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010000637 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een aanvullende subsidie aan de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010012294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het sectoraal model loopbaanplanning (1) type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010012276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot oprichting en organisatie van een sectoraal pensioenstelse type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010012278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het opleidingsCV type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010204796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010204674 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2004 tot wijziging type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010205038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende akkoord van sociale vrede 2010

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/09/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010024399 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Free Clinic » type ministerieel besluit prom. 29/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010003599 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 29/09/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010024400 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de vereniging van openbare centra voor maatschappelijk welzijn, « L'Association hospitalière de Bruxelles - Hôpital universitaire des Enfants Reine Fabiola » type ministerieel besluit prom. 29/09/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010024398 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de feitelijke vereniging Ethnic Cosmethic

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010205754 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een terugnameplicht voor bepaalde afvalstoffen

document

type document prom. 17/09/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010035779 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de concordantie naar het algemene vak natuurwetenschappen en het technische vak techniek ten gevolge van de wijzigingen in de basisvorming van de eerste graad van het secundair onderwijs, tot wijziging van het b

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 09/11/2010 numac 2010000629 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 september 2010 wordt de heer Feyzullah Canbay benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 1

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 09/11/2010 numac 2010020050 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 12 november 2010 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Inoverwegingneming. - Voorstel van resolutie (van Mevr. Franç(...) 2. Ontwerp van ordonnantie. - Ontwerp van ordonnantie houdende instemming

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/11/2010 numac 2010205780 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-tolken Duits/Engels (niveau A) voor de Algemeen Rijksarchief (AFG10044). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 29 oktober 2010. Er zijn wijzingen in de(...) Na de se

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 09/11/2010 numac 2010020049 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 12 november 2010, om 9 u. 30 m. 1. Ontwerpen van ordonnantie - Ontwerp van ordonnantie tot regeling van de uitbating van een openbaar geautom(...) - Rapporteur : Mevr. Danielle Caron. - Bespreking. - Ontwerp van ordo

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 09/11/2010 numac 2010011422 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-10/0026 : TECTEO/ALG Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 21 oktober 2010, ontving h Volgens de
^