B.S. Index van de publicaties van 10 november 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010003609 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commiss type wet prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010018380 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 224, type wet prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010018377 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 225, vierde lid, van de geïndexeerde bedragen van de retributies Overeenkomstig artikel 225, vierde lid, van de wet van 12 augustu 1° D type wet prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010018378 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 30, type wet prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010018375 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen . - Bekendmaking overeenkomstig artikel 44 van de geïndexeerde bedragen van de heffing Overeenkomstig artikel 44 van de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen zoals ingevoegd (...) 1° type wet prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010018376 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 13bis,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010012283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2010, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de arbeiders, tot instelling en vaststelling, voor 2010, van de procedure van tenuitvoerl type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010204650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010205022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2010, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen type koninklijk besluit prom. 02/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010014262 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 3.300.000,- EUR aan de « Koninklijke Muntschouwburg » in toepassing van bijakte nr. 10 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewe type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010204652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009 betreff type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010022440 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 68, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010024407 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010009854 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 28 september 2010 wordt op datum van 31 augustus 2010 's avonds aan de heer Koenraad ALLERMEERSCH, ontslag verleend uit zijn functie van attaché bij Centrale diensten van de Federale Over Bij k type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010012273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de tus type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010012292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de sigarettenfabrieken en gemengde ondernemin type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010205050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot wijziging van het nationaal akkoord 2009-2010 vo type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010204801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de anticrisismaatregelen type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010204675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de syndicale premie voor 2009 type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010012275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 a type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010205009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010204987 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszeke type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010204722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, tot wijziging van collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 19/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010014252 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 78 op de spoorlijn 51B te Knokke-Heist machtigt mits het omleiden van het wegverkeer naar overweg nr. 79 langs bestaande wegenis type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010205051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010205040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot wijziging van artikel 5 van het nationaal akkoord 2009-2010 voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010018382 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Validatie van gidsen Versie 1 van de "sectorgids productie organische meststoffen" gedateerd op 1 september 2010 werd op 22 oktober 2010 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meld Belform VZW - Be type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010018379 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 4,

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010205742 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 19 oktober 2010 wordt de begroting 2011 van de moskee Arrahman te Moeskroen definitief goedgekeurd. Het definitieve resultaat van die begroting wordt voorgesteld als volgt : Begrotingssaldo type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010205753 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening KOMEN-WAASTEN. - Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2010 wordt beslist dat er reden is om het gemeentelijk plan van aanleg nr. 4, "Espace Sentier de Gand" genoemd, te Komen-Waasten uit te werke(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010011427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van twee leden Bij ministerieel besluit van 3 november 2010 : - worden aanvaard de ontslagen aangeboden door Mevr. Denise VANDENBUSSCHE en de heer Jean-Marie MUSCH - worden beno type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010011426 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 3 november 2010 : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevr. Ann ADRIAENSEN, plaatsvervangend lid van de Prijzenco - wordt beno type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010205727 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1, 3, 4 en 5 van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve type ministerieel besluit prom. 13/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2004 betreffende het getuigschrift en de opleiding van gaspakdrager

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010031503 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010031504 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010031502 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van adjunct-directeur-generaal type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010031508 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010031509 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal van de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010031510 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de functie van de heer Jean Clement als waarnemend vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010031506 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010031499 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juli 2008 betreffende de toestemming voor het uitvoeren van archeologische opgravingen en peilingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010031500 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 december 1995 inzake de erkenning van de ontwerpers van de gemeentelijke ontwikkelingsplannen en van de desbetreffende milieuef type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010031501 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 mei 2006 betreffende de erkenning van de ontwerpers van bijzondere bestemmingsplannen en van desbetreffende milieueffectenrapp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010031507 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010031505 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010000620 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief. - Privédetectives Aan het College van Burgemeester en Schepenen Ter informatie aan : De dames en heren Provinciegouverneurs De dames en heren Arrondissementscommissarissen Mevrouw, Mijnheer de Burgemeester, In het kad Een privé-detective

document

type document prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010009914 bron federale overheidsdienst justitie Zittingen vredegerechten 3e en 4e kanton Brussel De inleidingszittingen op de openbare terechtzittingen van de vredegerechten van het 3e en het 4e kanton Brussel zullen tijdelijk en tot nader order doorgaan in het Justitiepaleis, Poelaertplein 1

erratum

type erratum prom. 01/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010035833 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010009915 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie Er zal worden overgegaan tot de aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten De opdr

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010009917 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010, in werking tredend op 30 november 2011 's avonds, is de heer Degraeve, L., griffier-hoofd van dienst A2 bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, op zijn verzoek, in ruste gestel Betrokk

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010021102 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Verlenging van stage. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 juli 2010 wordt aan de heer Van Der Eycken, Johan, geboren op 8 november 1978, assistent-stagiair in een betrekking van het N Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010014246 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2010 wordt de heer Denis Hendrichs vast benoemd in de klasse A3, met de titel van adviseur, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginn Overeenk type benoemingen prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010021103 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 september 2010 wordt de heer Meunier, Vincent, geboren op 7 juni 1978, met ingang van 15 maart 2009 vast benoemd in een functie van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst W Het ber type benoemingen prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010021101 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 wordt de heer Roulin, Emmanuel, geboren op 12 oktober 1956, benoemd met ingang van 1 december 2006 in de graad van assistent bij het K Bij het he

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010015196 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 207.718 van 28 september 2010 van de Raad van State werden de koninklijke besluiten van 29 maart 2002, waarbij Eugène Schoffers, Frédéric Régibot, Patrick Duray, Filip David, Maria Aerts, Herman Rolo

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010003595 bron federale overheidsdienst financien Administratie der Thesaurie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document - thesaurie prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010003594 bron federale overheidsdienst financien Administratie der Thesaurie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010009913 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Het hof, verenigd in algemene vergadering op 15 september 2010, heeft Mevr. Fréson, A.-M., raadsheer in het hof van beroep te Luik, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 2 Het ho

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010205815 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs elektriciteit (niveau C) voor de Regie der Gebouwen (ANG10029) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bi(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010205775 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Communicatiemedewerkers (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (ANG10025). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 29 oktober 2010. Het correcte selectienummer(...) Na de se type bericht van selor prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010205833 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige expert onroerende goederen. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige expert onroerende goederen (niveau B) voor de FOD Financiën (AFG10038) werd afgesloten op 29 oktober 2010. Er zijn (...) type bericht van selor prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010205774 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Transport (ANG10851) Na de selectie wordt een lijst met maximum 24 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzonder(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010205836 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** controleurs bij de inspectiedienst. - Uitslag **** vergelijkende selectie van **** controleurs bij de inspectiedienst (niveau ****) voor het **** (****10031) werd afgesloten (...) Er zijn 7 **** type bericht van selor prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010205765 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs webapplicaties & productontwikkeling (niveau B) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) (ANG10067) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd,(...) Er wordt ook

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 10/11/2010 numac 2010003610 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de btw, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente COUVIN - 13e(...) Een huis rue du Monument nr. 56 gelegen, met een opper
^