B.S. Index van de publicaties van 31 januari 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2011200322 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 140/2010 van 16 december 2010 Rolnummer 4827 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 23 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, zoals dat artikel van toepassing was vó Het Grond

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 januari 2011, wordt aan de heer Van Holm, Jan, op het einde van de maand april 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van we Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 januari 2011, wordt aan de heer REGA, Denis, op het einde van de maand april 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 december 2010, wordt aan de heer Verdonck, Paul, op het einde van de maand januari 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt v Belanghe type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2010205101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2010 tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 16/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011022024 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011200333 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2011000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie-korpschef Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit, d.d. 12 januari 2011, wordt de heer Grootaers, Armand, op pensioen gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korps Hij wordt type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2011000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie-korpschef Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit, d.d. 12 januari 2011, wordt de heer Schiettecatte, Roland, op pensioen gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van k Hij wordt type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2011000039 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie-korpschef Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit, d.d. 12 januari 2011, wordt de heer Nuyttens, Eddy, op pensioen gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpsche Hij wordt type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011009055 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vernieuwing van de mandaten van de leden-magistraten van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011009056 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vernieuwing van de mandaten van de leden van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 december 2010, wordt aan de heer Lippens, Marcel, op het einde van de maand maart 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt va Belanghe type koninklijk besluit prom. 23/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011000031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van lokaal beleid voor veiligheid en pr type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 december 2010, wordt aan de heer WILLEMANS, Henri, op het einde van de maand mei 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 december 2010, wordt aan de heer KNOCKAERT Dimitri, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de Arbeidsrech type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205964 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 december 2010, wordt aan de heer DE VOS, Marcus, op het einde van de maand maart 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2011000004 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011 wordt de detachering van de heer Dries Van Eeckhoutte, auditeur bij de Raad van State, bij het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Gemeenschap ter ver type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 december 2010, wordt aan de heer VAN EFFELTAIRE, Willy, op het einde van de maand januari 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 december 2010, wordt aan de heer PEETERS, Roger, op het einde van de maand februari 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205761 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 december 2010, wordt aan de heer MANDERVELT Paul, op het einde van de maand mei 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 december 2010, wordt aan de heer VERSTRAETE, Philip, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank va type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 december 2010, wordt aan de heer Vyverman, Herman, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 december 2010, wordt aan de heer GIJBELS, Roland, op het einde van de maand januari 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011200325 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 29/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning voor de periode van 1 januari 2011 tot 30 juni 2011 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van het dispositief 90 FTE gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- type ministerieel besluit prom. 11/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011000027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van het Instituut voor Vorming en Opleiding Antwerpen INOVANT als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het « vormingsattest van gemeenschapswacht » alsmede tot erkenning van v type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011003042 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,250 % - 28 september 2021 » type ministerieel besluit prom. 29/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning voor de periode van 1 januari 2011 tot 30 juni 2011 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten bijkomend contingent gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch v type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011003040 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2011200348 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministerieel besluit van 12 augustus 2010 wordt de heer Michel Degraeve, eerste attaché, vanaf 1 januari 2011 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 12 augustus 2010 worden de heren Albert De Bruycker en Jean-Marie Bij ministerie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011200378 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het uitstellen van de betalingstermijnen voor de kappingen van herfst 2010 in de niet-domaniale bossen van de publiekrechtelijke rechtspersonen wordt toegelaten

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2011003041 bron federale overheidsdienst financien Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handel Voor he type bericht prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2011003039 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de fiscaliteit. - Bericht betreffende de verlenging van de tolerantie betreffende het gebruik van verklaringen op facturen of bijlagen ervan inzake energiebesparende uitgaven tot 31 december 2010. - Duitse vertaling B

document

type document prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2011000025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Franstalige Staatsraad. - Te begeven betrekking Een betrekking van Franstalig staatsraad is te begeven bij de Raad van State. De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar oud zijn, doctor, licentiaat of master in de rechten zijn, een nut 1° geslaa type document prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2011000015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij besluit van 16 januari 2011 wordt Mevr. Marijke Sterck, auditeur, met ingang van 17 januari 2011 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/10/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011029002 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de examens voor voldoende beheersing van de Franse taal in het hoger onderwijs

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 december 2010, is Mevr. GOUSSAERT, Nathalie, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne ter vervanging v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205758 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 december 2010, is de heer REYSKENS, André, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Tongeren ter vervanging van de heer ... wien

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Jan Van Holm De betrokken organisaties word De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Paul Verdonck De betrokken organisaties worden De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205384 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Roger Peeters De betrokken organisaties w De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205965 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Turnhout ter vervanging van de heer Marcus De Vos De betrokken organisaties De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Leuven ter vervanging van de heer Henri Willemans De betrokken organisaties De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Roland Gijbels De betrokken organisaties De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Paul Mandervelt De betrokken organisaties De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne ter vervanging van de heer Dimitri Knockaert De b type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent ter vervanging van de heer Philip Verstraete De betrokken organisaties De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205786 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer Marcel Lippens De betrokken organisati De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2011009063 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor het voorzitterschap en plaatsvervangend voorzitterschap van de Commissie « Kunstenaars » Krachtens het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de organisatie en de werkingsmodaliteiten van de Commissie « Kunst De type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Herman Vyverman De betrokken organisatie De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Denis Rega De betrokken organisati De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2010205451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Mechelen ter vervanging van de heer Willy Van Effeltaire De betrokken organ De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2011009062 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 januari 2011, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Lennertz, R., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, benoemd tot rechter in de rechtbank Bij ko

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011200420 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden van de Commissie van beroep bevoegd voor de ambtenaren van het Ministerie

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2011000018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 december 2010 wordt de heer Bruno Romano Barreto benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalige kader, met ingang Bij koni

lijst

type lijst prom. 19/10/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011011040 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2011200349 bron waalse overheidsdienst Personeel. - Vernietiging door de Raad van State Bij arrest van de Raad van State nr. 208.408, VIIIe Kamer, van 25 oktober 2010 wordt : - het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2008 vernietigd waarbij Mevr. Martine Pingaut, eerste a - de besliss

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2011200324 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 23 december 2010 wordt het ontwerp van oprichting en herziening van het gewestplan Charleroi voorlopig aangenomen overeenkomstig de kaar(...) * de opneming van : - twee gebieden

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 22/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011031051 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 9 september 2010 tot benoeming van de voorzitters en ondervoorzitters van de bureaus en afdelingen van de Commissie

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2011200455 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige communicatieverantwoordelijken Vergelijkende selectie van Franstalige communicatieverantwoordelijken (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG10013) we(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2011200373 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectbeheerders infrastructuurwerken De vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectbeheerders infrastructuurwerken (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG10039) werd afgeslote(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2011200481 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige coördinators administratieve dienst De vergelijkende selectie van Nederlandstalige coördinators administratieve dienst (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen (ANG10037) werd afgesloten op 25 jan(...) Er zij type bericht van selor prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2011200479 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de **** **** en **** (****10010) werd afgesloten op 25 januari 2011.(...) Er zijn 2 ****

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2011014000 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2011014015 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numé

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/01/2011 numac 2011040301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2011 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand januari 2011, 115.66 punten bedraagt, tegeno Het gez
^