B.S. Index van de publicaties van 10 maart 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2011 numac 2011000109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. - Duitse vertaling type wet prom. 26/04/2010 pub. 10/03/2011 numac 2011000119 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering . - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 06/07/2007 pub. 10/03/2011 numac 2011000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2011 numac 2011000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit, d.d. 1 maart 2011, wordt de heer De Paepe, Johan, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Sint-Niklaas voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2011 numac 2011000139 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 1 maart 2011, wordt de aanwijzing van Mevr. Merckx, Gwen, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Rupel me(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2011 numac 2011000147 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 1 maart 2011, wordt het mandaat van de heer Bergmans, Denis, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Aalst met ingang van 5 juni 2011 voor vi type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2011 numac 2011000128 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Beëindiging mandaat Bij koninklijk besluit van 22 februari 2011 wordt de vrijwillige beëindiging door hoofdcommissaris van politie Franky VER EECKE, van zijn mandaat van gerechtelijk directeur van de federale politie voor het

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/03/2011 numac 2011201136 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 20 december 2010 wordt de NV "Aries Consultants" vanaf 20 december 2010 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : 3. "Mijnen en gro type ministerieel besluit prom. 04/03/2011 pub. 10/03/2011 numac 2011011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 63 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/03/2011 numac 2010031551 bron brussels instituut voor milieubeheer Personeel. - Toelatingen tot de stage Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 maart 2010 wordt Mevr. Cécile LAHEYNE, voor een periode van één jaar vanaf 1 april 2010, toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van attaché in Bij type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/03/2011 numac 2011031121 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 22 december 2010, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de treurhoningboom , gelege(...) Voor de raadpleging van de tabel, type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/03/2011 numac 2010031553 bron brussels instituut voor milieubeheer Personeel. - Eervolle ontslagen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2010 wordt aan de heer Bruno RAMOS PEREIRA ontslag verleend uit zijn functie als attaché bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 maart Bij mi

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/02/2011 pub. 10/03/2011 numac 2011201134 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de vormen betreffende de aanvraag en de indiening van een beroep inzake de opening, de wijziging of de afschaffing van een gemeenteweg

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/03/2011 numac 2011201150 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 23 december 2010 in zake het openbaar ministerie en de Belgische Staat, burgerlijke partij, tegen H.S. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie va « 1. Sc type bericht prom. -- pub. 10/03/2011 numac 2011201149 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 23 december 2010 in zake de nv « De Meeuw » tegen de Vlaamse Gemeenschap, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 januari 2011, « Sch type bericht prom. -- pub. 10/03/2011 numac 2011201141 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 januari 2011 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 januari 2011 is beroep tot b. Bij type bericht prom. -- pub. 10/03/2011 numac 2011018074 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De « Ordre des Barreaux francophones et germanophone Deze zaak i type bericht prom. -- pub. 10/03/2011 numac 2011201145 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 3 en 4 februari 2011 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 7 februari 2011, zij Die zake type bericht prom. -- pub. 10/03/2011 numac 2011018079 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA Ecology-Culture, die woonplaats kiest bij Mr. Al Deze zaa

document

type document prom. -- pub. 10/03/2011 numac 2010031554 bron brussels instituut voor milieubeheer Personeel. - Pensionering Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 29 september 2010, wordt het de heer Daniel HACHEZ, attaché bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, toegestaan zijn pensionre

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/03/2011 numac 2011009181 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 juni 2010, dat in werking treedt op 31 maart 2011, is de heer Castelyns, W., vrederechter van het zevende kanton Antwerpen, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem v Bij konin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/03/2011 numac 2011009180 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 maart 2010, in werking tredend op 28 maart 2011 's avonds, is de heer Smets, J., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Herentals, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn(...) Bij koninklijk besl

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/03/2011 numac 2011201140 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 10 januari 2011 in zake de nv « SCA Packaging Belgium » tegen Francine Beyl, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 januari 2 « Sch type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/03/2011 numac 2011201143 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 26 januari 2011 in zake de gemeente Fexhe-le-Haut-Clocher tegen de NV « Belgacom », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 feb « Zij type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/03/2011 numac 2011201142 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 19 januari 2011 in zake Gertrudis Maria Richard Reynaert tegen de VZW « Internationaal Pershuis Vlaanderen », waarvan de expeditie ter griffie van het « Zij type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/03/2011 numac 2011201144 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 25 januari 2011 in zake de Belgische Staat tegen Pol Lambert en Anna Hoefnagels, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 februa « Schen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/03/2011 numac 2010031552 bron brussels instituut voor milieubeheer Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 april 2010 wordt de heer Hugues CONVENT in vast verband benoemd in de hoedanigheid van ingenieur in het Frans taalkader van het Brussels Instituut voor Milieub Bij be
^