B.S. Index van de publicaties van 22 juni 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/06/2011 numac 2011009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 30 mei 2011 is machtiging verleend aan de genaamde De ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011002029 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 609. - Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011009465 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende tijdelijke verlenging van het mandaat van 3 leden van de Cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024149 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2010 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024151 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2011 aan CITES type koninklijk besluit prom. 31/03/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024152 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een verhoging van de dotatie voor 2011 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024153 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie voor 2011 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 26/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024147 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt, ter omzetting van Richtlijn 2011/3/EU type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024154 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2011 aan de EPPO type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2011 aan de Wereldorganisatie voor de dierengezondheid vroeger « Office international des Epizooties » genoemd type koninklijk besluit prom. 31/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024156 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie voor 2011 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 08/12/2010 pub. 22/06/2011 numac 2011014147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 1.545.000 EUR aan de « Koninklijke Muntschouwburg » in toepassing van bijakte nr. 10 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2011 numac 2011011206 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 19 december 2010 wordt aan de heer Roger AUGUSTYNS, adviseur bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, met ingang van 1 juli 2011, eervol ontslag uit zijn functies verle De heer type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011009443 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011202593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Brugge als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden e type ministerieel besluit prom. 06/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024157 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de klinische biologie type ministerieel besluit prom. 01/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de elektronische overmaking van de meldingen bedoeld in of krachtens artikel 9 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type ministerieel besluit prom. 09/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011202521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van het grondgebied dat voor de fusie van de gemeenten overeenstemde met de gemeente Dadizele als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kle type ministerieel besluit prom. 06/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024150 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot samenstelling van de jury belast met de beoordeling van de werken van de kandidaten voor de vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen voor de periode 2006-2010 type ministerieel besluit prom. 11/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024135 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Stomatologie type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024146 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesherenspecialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 07/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011202186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de stad Scherpenheuvel-Zichem als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kappe type ministerieel besluit prom. 09/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in het beheer van gezondheidsgegevens type ministerieel besluit prom. 11/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024136 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Klinische biologie type ministerieel besluit prom. 11/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024123 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in het beheer van neurochirurgie type ministerieel besluit prom. 06/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024158 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in het beheer van gastro-enterologie type ministerieel besluit prom. 19/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024138 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gastro-enterologie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011203046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2010 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé" , ingesteld bij het kader type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011203047 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de la Santé" , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/06/2011 numac 2011009460 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage afgelegd in het Nederl(...) 1. Hans Van Landeghem

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011029347 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2007 houdende aanwijzing van de leden van de Arrondissementsraden voor Hulpverlening aan de Jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 22/06/2011 numac 2011029359 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Schenkingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 mei 2011 wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Stallestraat 96, te 1180 Brussel, ertoe gemachtigd de schenking van circa 127.000,0 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011029360 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Sint-Lambrechts-Woluwe type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2009 tot vervanging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2004 houdende aanstelling va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011029344 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 22/06/2011 numac 2011029363 bron ministerie van de franse gemeenschap « Université de Liège ». - Benoeming van een administrateur Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 mei 2011 wordt de benoeming van de heer Laurent DESPY tot Administrateur van de « Université de Liège » vanaf 1 maart 2011 to

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/06/2011 numac 2011009463 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de Franse tekst van de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2011, van de vacante plaats van « juge au travail du travail de Gand », pagina 34550, dienen de woorden « travai In d

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/06/2011 numac 2011009462 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011 is aan de heer Jansen, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen. Het is hem vergund de titel van zij Het beroep type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/06/2011 numac 2011009461 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 december 2010, in werking tredend op 30 juni 2011 's avonds, is de heer Peet, W., griffier bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioe Bij konink

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/06/2011 numac 2011014151 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 april 2011 wordt de heer Kevin Depuydt vastbenoemd in de klasse A2, met de titel van attaché-scheepvaartinspecteur , bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederl(...) Bij ko type benoemingen prom. -- pub. 22/06/2011 numac 2011014144 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming. - Erratum De benoeming in vast verband van Mevr. Sonia Bogaerts gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2011 wordt onder de rubriek Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer gepubliceerd in plaats va

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/06/2011 numac 2011031324 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-Tewerkstellingsagentschap. - Vergunningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 1 juni 2011, ontvangt CREATIVE & MANAGEMENT GROUP BVBA, drève des Deux Bois 20, 1490 COURT-SAINT-ETIENNE, een gelijkgestelde - Bemidde

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 22/06/2011 numac 2011003100 bron federale overheidsdienst financien Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 210.851, uitgesproken door de Raad van State, Afdeling Administratie, IXe Kamer, op 31 januari 2011, vernietigt het koninklijk besluit van 22 juni 2009 waarbij Joseph Saelens, xxx, Lieven Loncke, xx

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 22/06/2011 numac 2011203045 bron waalse overheidsdienst Huishoudelijk reglement van de Advies- en overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling Deel 1. - Begripsomschrijving Artikel 1. Begripsomschrijving. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder : 1. "decreet" : h 2. "kaderdecreet houdende ra

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/06/2011 numac 2011203149 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige textielingenieurs De vergelijkende selectie van Nederlandstalige textielingenieurs (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG11005) werd afgesloten op 14 juni 2011. Er zijn 4 geslaagde(...) type bericht van selor prom. -- pub. 22/06/2011 numac 2011203148 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch e-HR-analysten De vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch e-HR-analysten (niveau A) voor de FOD Personeel en Organisatie (ANG10855) werd afgesloten op 14 juni 2011. E(...) type bericht van selor prom. -- pub. 22/06/2011 numac 2011203037 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige internationale dossierbeheerders (niveau B) voor het Fonds voor de beroepsziekten (AFG11022) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wo(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 22/06/2011 numac 2011203145 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** statisticus De vergelijkende selectie van **** statisticus (niveau ****) voor de **** ****, Veiligheid van de Voedselketen en **** (****11004) werd ****(...) Er zijn 8 **** type bericht van selor prom. -- pub. 22/06/2011 numac 2011203190 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** generieke testen (niveau ****) voor de **** overheid (****10005). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 10 juni 2011. De uiterste **** werd ****(...) Na de se

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 22/06/2011 numac 2011054978 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Genge, Héléna Genge, Héléna, weduwe van Dupont, José, geboren te Dechy op(...) Alvorens te be
^