B.S. Index van de publicaties van 11 juli 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/07/2011 numac 2011009503 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 28 juni 2011, is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/07/2011 numac 2011024179 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2010 tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « Association des Médecins généralistes Famenne-Ardenne » type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/07/2011 numac 2011024175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2010 tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « Association des Médecins généralistes du Centre Ardennes » type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/07/2011 numac 2011024177 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2010 tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « Association des Médecins généralistes du Sud-Luxembourg » type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2011 numac 2011009514 bron federale overheidsdienst justitie Homologatie-examens van kandidaat-gerechtsdeurwaarders Zittijd september 2011 l. In toepassing van het koninklijk besluit van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de h(...) 2. De aanvragen tot inschrijving moeten bij type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 11/07/2011 numac 2011007146 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 36, eerste lid, 11°, van de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2011 numac 2011000437 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 28 juni 2011 wordt het mandaat van de heer Coudenys, Jean-Pierre, als korpschef van de lokale politie van de politiezone MIRA type koninklijk besluit prom. 23/05/2011 pub. 11/07/2011 numac 2011000421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2010 waarbij de langdurige regenval en de overstromingen die tussen 11 en 17 november 2010 het land hebben geteisterd als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografi type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/07/2011 numac 2011024178 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2010 tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « Union des Omnipraticiens de l'arrondissement de Dinant » type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/07/2011 numac 2011024176 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2010 tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « Association des Généralistes de l'Est-Francophone de la Belgique »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/07/2011 pub. 11/07/2011 numac 2011018253 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot bepaling van de noodmaatregelen van toepassing op fenegriekzaden afkomstig uit Egypte type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 11/07/2011 numac 2011000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder nood- en interventieplan SEVESO - Total Belgium SA Dépôt Total Feluy van de gouverneur van de provincie Henegouwen type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 11/07/2011 numac 2011000392 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het algemeen nood- en interventieplan van de gouverneur van de provincie Waals-Brabant

document

type document prom. 17/12/2009 pub. 11/07/2011 numac 2011029771 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 type document prom. -- pub. 11/07/2011 numac 2011203170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid Bij besluit van de dDirecteur-generaal van 17 juni 2011, dat in werking treedt de dag waarop het in he worden

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/07/2011 numac 2011009513 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 juni 2011 : -zijn benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel : - Mevr. de Coninck van Noyen, S., licentiaat in de rechten, advocaat; - de heer De Geest, B - is Mevr. Van Ba

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/07/2011 numac 2011011251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 30 juni 2011 erkend in toepassing van artikel 3, type lijst prom. -- pub. 11/07/2011 numac 2011011250 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 30 juni 2011 geregistreerd als erkende kredietgever in toepassing van artikel 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midd De hier type lijst prom. -- pub. 11/07/2011 numac 2011011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 30 juni 2011 erkend in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of die het voorwerp uitmaken van een bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van dezelfde Beke

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 11/07/2011 numac 2011203598 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige attachés - functie : humane wetenschappen De vergelijkende selectie van Duitstalige attachés - functie : humane wetenschappen (niveau A) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van open(...) Er is type bericht van selor prom. -- pub. 11/07/2011 numac 2011203625 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** sociaal controleurs De vergelijkende selectie van **** **** sociaal controleurs (niveau ****) voor het Rijksinstituut voor ziekte en ****(...) Er zijn 3 type bericht van selor prom. -- pub. 11/07/2011 numac 2011203595 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige assistenten constructie en technisch tekenen De vergelijkende selectie van Franstalige assistenten constructie en technisch tekenen (niveau C) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen va(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 11/07/2011 numac 2011203594 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige assistenten in de boekhouding De vergelijkende selectie van Franstalige assistenten in de boekhouding (niveau C) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals G(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 11/07/2011 numac 2011203593 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige assistenten constructie en technisch tekenen De vergelijkende selectie van Duitstalige assistenten constructie en technisch tekenen (niveau C) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen va(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 11/07/2011 numac 2011203592 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige assistenten in de boekhouding De vergelijkende selectie van Duitstalige assistenten in de boekhouding (niveau C) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals G(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 11/07/2011 numac 2011203490 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige adviseur datamanagement (klasse A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (MNG11804) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen solliciteren als u (...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 11/07/2011 numac 2011203597 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés functie : humane wetenschappen De vergelijkende selectie van Franstalige attachés - functie : humane wetenschappen (niveau A) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openba(...) Er zij

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 11/07/2011 numac 2011011249 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-11/0012 : Plakabeton NV en V.V.M. NV, Betoncentrale Van Eeckhout NV, Mandelwerk NV en Flexibeton SA. - Zaak die in aanmerkin Op 4
^