B.S. Index van de publicaties van 18 juli 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2011 numac 2011000451 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit, d.d. 1 juli 2011, wordt de heer VAN DOREN, Laurent, aangewezen in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone ORNE-THYLE voor een termijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2011 numac 2011000450 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Korpschef. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 1 juli 2011, wordt de aanwijzing van de heer LEONARD, Vincent tot korpschef van de lokale politie van de politiezone SEMOIS ET LESSE, met ingang v type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 18/07/2011 numac 2011203635 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2011 numac 2011024188 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011 wordt de heer Marc EVRARD, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur, met ingang van 1 juni 2011, eerv

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/07/2011 numac 2011015068 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière buitenlandse dienst. - Ingang in proeftijd Bij ministerieel besluit van 8 april 2011 worden de hiernavermelde geslaagden van de selecties ANG 08866 en AFG 09055 tot de proeftijd toegelaten in de carrière Buitenlandse Dienst vanaf 1 maar ANNEZ

document

type document prom. -- pub. 18/07/2011 numac 2011015067 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière. - Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur - ministerieel besluit van 19 mei 2011 : de heer Jeroen DE Consul bij de type document prom. 28/06/2011 pub. 18/07/2011 numac 2011018255 bron nationale bank van belgie Besluit van het Directiecomité van de Nationale Bank van België betreffende de overdracht van bevoegdheden inzake overheidsopdrachten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2011 pub. 18/07/2011 numac 2011029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs, voor het schooljaar 2010-2011, bij toepassing van artikel 2, 1°b, van het decreet van 28 april 2004 be type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 18/07/2011 numac 2011029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, voor de vaststelling van de vakantieregeling voor het schooljaar 2011-2012, van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbe type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 18/07/2011 numac 2011029374 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2012-2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 18/07/2011 numac 2011029372 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, voor de vaststelling van de vakantieregeling voor het schooljaar 2012-2013, van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbe

erratum

type erratum prom. 12/05/2011 pub. 18/07/2011 numac 2011029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2011 numac 2011024139 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Orden - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 12 mei 2011. Leopoldsorde Worden bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : Mevr. CLAUS, Bernadette, coördinator bij de Federale Overheidsdiens De heer MORAY,

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/04/2011 pub. 18/07/2011 numac 2011031311 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2010/1349 van het Collegelid van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van besluit 99/262/A van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van ge

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/07/2011 numac 2011009528 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 8 juli 2011, dat in werking treedt op 1 augustus 2011, is het verzoek tot associatie van de heer Van Sinay, Th., notaris ter standplaats Ninove, en van Mevr. Bracke, D., kandidaat-notar Mevr. B

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/07/2011 numac 2011024160 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011 wordt CLUYTS, Ivo, geboren op 4 januari 1970, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 april 2011, met als titel Attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij de Bij ko

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/07/2011 numac 2011000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 juni 2011 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Wereldsolidariteit - » te Brussel om van 1 juli 2011 to

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/07/2011 numac 2011203703 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** verantwoordelijke software en hardware De vergelijkende selectie van **** verantwoordelijke software en hardware (niveau ****) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (...) Er zijn 4 type bericht van selor prom. -- pub. 18/07/2011 numac 2011203691 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige informaticaexperts in domein systemen en netwerk (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG10069) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 18/07/2011 numac 2011203699 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige loonbeheerder (m/v) (niveau B) voor het Fonds voor de beroepsziekten (AFG11014) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wor(...) Toelaatbaarheidsvereisten type bericht van selor prom. -- pub. 18/07/2011 numac 2011203748 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische specialisten offsetprocedé De vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische specialisten offsetprocedé (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG11003) werd afgesloten op 11 juli (...) Er zi type bericht van selor prom. -- pub. 18/07/2011 numac 2011203757 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige arts-adviseurs voor medische aanvragen tot regularisatie van verblijf (niveau A3) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG11819) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, di(...) Er wordt

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/07/2011 numac 2011203222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht. - Het spilindexcijfer 114,97 wordt in de maand april 2011 bereikt. Rekening houdend met de wet van 2 augustus 1971, waarbij de sociale uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, (...) A. Ziekte- en i
^