B.S. Index van de publicaties van 22 juli 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011024171 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2011 voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011203404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011022219 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011022250 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers en tot uitvoering van artikel 7, tiende lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011024191 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « L'Association des Généralistes de la Région des Fagnes »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/07/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011021065 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011203710 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende afwijking op de rationalisatienorm voor een school voor voltijds secundair onderwijs ingevolge het niet bereiken van de rationalisatienorm type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011203712 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de academische bacheloropleiding bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit Latijn, de Romaanse talen of de Germaanse talen van de Vrije Universiteit Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011203713 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de masteropleiding master in de taal- en letterkunde : ten minste één taal te kiezen uit Latijn, de Romaanse talen of de Germaanse talen van de Vrije Universiteit Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011203708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 6decies van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de centra voor basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 bet type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011203715 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de academische bacheloropleiding bachelor in de industriële wetenschappen : elektromechanica van de Artesis Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011203709 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot invoeging van artikel 5/1 in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de toekenning van aanvullende lestijden voor de integratie van anderstaligen

document

type document prom. -- pub. 22/07/2011 numac 2011021064 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan de zevende fase van het programma « Interuniversitaire attractiepolen » I. Inleiding Op 22 juni 2011 heeft de Ministerraad de uitvoering goedgekeurd van de zevende fase van het programma « Interuniversitaire attractiep(...) Doel van h

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011029381 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afschaffing van het internaat verbonden aan het « Athénée royal de Jodoigne » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenvoeging door middel van opslorping van het internaat gevoegd bij de autonome basisschool Martelange met de autonome basisschool gevoegd bij het « Athénée royal de Bastogne » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011029378 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenvoeging door middel van opslorping van de autonome basisschool Ethe met de autonome basisschool gevoegd bij het « Athénée royal de Virton » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenvoeging van het ITMA te Doornik met het ITCF Val d'Escaut te Doornik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011029380 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenvoeging van het « Athénée royal » te Moeskroen met het ITCF te Moeskroen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011029382 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenvoeging door middel van opslorping van de autonome basisschool Mazée met de autonome basisschool gevoegd bij het « Athénée royal de Florennes » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011029365 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling voor het schooljaar 2010-2011 van de lestijdendotaties en aanpassings- en herverdelingscoëfficiënten van de lestijdendotaties in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/07/2011 numac 2011009539 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 juli 2011 is voorlopig benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank te Hasselt, Mevr. Vrancken, L., assistent bij de griffie van deze rechtbank. Dit besluit treedt in werking op de datum van de e Bij minist type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/07/2011 numac 2011009538 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 juli 2011 is Mevr. Franquinet, M. A., substituut-generaal bij het arbeidshof te Luik, vast aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof met ingang van 23 juli 2011. Het beroep tot nietigverklari

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 22/07/2011 numac 2011014166 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, Nu
^