B.S. Index van de publicaties van 27 juli 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011022233 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2011 numac 2011203673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 28 juni 2011 wordt Mevr. Lucia Donvil met ingang van 1 januari 2012 eervol ontslag verleend in de hoedanigheid van attaché klasse A2. Zij maakt aanspraak op het onmiddellijk pensioen. type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011022248 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 59ter van de programmawet van 2 januari 2001 wat de tegemoetkoming in de vakbondspremie betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2011 numac 2011203762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 6 juli 2011 wordt de heer Maurice Gerard met ingang van 1 oktober 2011 eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur-generaal klasse A3. type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011022247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 54 van de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg, betreffende de terugvordering van een vakbondspremie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 13/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203331 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de stad Eupen als inrichtende macht van de noodopvangwoningen gelegen te 4700 Eupen, Werthplatz 54 type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203332 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van het O.C.M.W. Eupen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4700 Eupen, Nörether Strasse 114 type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203333 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Raeren als instelling voor schuldbemiddeling type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203334 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Lontzen als instelling voor schuldbemiddeling type ministerieel besluit prom. 02/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de stad Marche-en-Famenne als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssa type ministerieel besluit prom. 02/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de stad Brussel als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons geves type ministerieel besluit prom. 12/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Heuvelland als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/07/2011 numac 2011203904 bron waalse overheidsdienst Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 5 juli 2011, dat in werking treedt op de datum waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de heer Michel Servais, ondervoorzitter van de "Conseil supérieur wa type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/07/2011 numac 2011203824 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 9 mei 2011 wordt de NV "Entreprise et Sablière Noël Sélection" met ingang van 9 mei 2011 voor een termijn van achttien maanden erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte olië Bij ministerie type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203329 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Kelmis als instelling voor schuldbemiddeling type ministerieel besluit prom. 18/04/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203275 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Sankt Vith als inrichtende macht van vijf noodopvangwoningen gelegen in "Haus Raven" te 4780 Sankt Vith, Alter Wiesenbacher Weg 6 type ministerieel besluit prom. 13/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203330 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de stad Eupen als inrichtende macht van de noodopvangwoning, gelegen te 4700 Eupen, Neustrasse 62 type ministerieel besluit prom. 02/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Bouillon als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden type ministerieel besluit prom. 21/06/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Péruwelz als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuro type ministerieel besluit prom. 05/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Mol als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden type ministerieel besluit prom. 02/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Vresse-sur-Semois als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, lu type ministerieel besluit prom. 13/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203276 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de stad Eupen als inrichtende macht van de noodopvangwoningen in het voormalig klooster Garnstock, Eupener Strasse 191, 4837 Baelen type ministerieel besluit prom. 10/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203277 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de gemeente Bütgenbach als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen Zum Giesberg 2 te 4750 Berg/Bütgenbach

decreet

type decreet prom. 14/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203902 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van de beslissing waarbij de dienst van de verkeersbelasting, van de belasting op de inverkeerstelling en van het eurovignet naar het Waalse Gewest overgeheveld wordt type decreet prom. 14/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203903 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Waalse Regering van 26 mei 2011 tot wijziging van het decreet van 17 januari 2008 houdende invoering van een ecobonus op de COainfera2bendinferb-emissies van de autovoertuigen van natuurlijke personen

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/07/2011 numac 2011018269 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunica Dit bes

document

type document prom. -- pub. 27/07/2011 numac 2011203693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Bij besluit van de directeur-generaal van 28 juni 2011, dat uitwerking heeft met ingang Paritair

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/06/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203624 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 25 mei 2009 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 27/07/2011 numac 2011015072 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 13 juli 2011 hebben H.E. de Heer ElTigani Saleh Fedail, de Heer René Fernandez Revollo, de Heer Liqiang Liao en de Heer André Mattoso Maia Amado de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsb H.E.

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 27/07/2011 numac 2011202938 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 6 juni 2011 is het laboratorium van de BVBA WASCOS, rue Bel Air 24, te 7190 Ecaussines, erkend geworden, vo ° Groep

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 13/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035558 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 11-01 tot vaststelling van begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20102011-0640

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 27/07/2011 numac 2011015071 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 15 juni 2011 heeft de heer Daniel De Cock de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van het Koninkrijk van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland te Bredene uit te oefen

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/07/2011 numac 2011203948 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige landmeter (niveau B) voor de FOD Financiën (AFG11817). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 25 juli 2011. De toelaatbaarheidsvereisten werden gewijzigd. Na d(...) Er wordt o

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 27/07/2011 numac 2011000462 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken Gelet op de artikelen IV.I.30,
^