B.S. Index van de publicaties van 29 juli 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 29/07/2011 numac 2011022260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 17 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 29/07/2011 numac 2011024142 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Omzendbrief ICM/DGH/2010/2 : de inschakeling in de dringende geneeskundige hulpverleningsketen van automatische externe defibrillatoren op publieke plaatsen Mevrouw de Minister van Binnenlandse Zaken De heer Directeur-generaal Civiele V(...) De dames e

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/07/2011 numac 2011018264 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Michel Willockx, Geneviève Marchand en Benoît Willockx, Deze z type bericht prom. -- pub. 29/07/2011 numac 2011000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de bijlage C bij de Ministeriële Richtlijn MFO-2 van 29 mei 2007 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie Ter attentie van - de heer Commissar - de Korps

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/07/2011 pub. 29/07/2011 numac 2011203820 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2011 numac 2011000499 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 8 juli 2011 wordt de heer HENDRIX, Yves, aangesteld in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone Seraing-Neupré voor een termijn van vijf jaar.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/06/2011 pub. 29/07/2011 numac 2011000496 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het algemeen nood- en interventieplan van de gouverneur van de provincie Antwerpen

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/07/2011 numac 2011041707 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 393e AANVULLING Bijwerking op 10 juli 2011 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 29/07/2011 numac 2011002038 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Raad van State. - Vernietiging. - Bij arrest nr(...)

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 29/07/2011 numac 2011203847 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 29/07/2011 numac 2011014183 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvo Agr type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 29/07/2011 numac 2011014182 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei .2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvo Agr

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 29/07/2011 numac 2011011268 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-11/0016 : Groep Comfort Energie/Orion Trading Group. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 29/07/2011 numac 2011040307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2011 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juli 2011, 118.09 punten bedraagt, tegenover 11 Het gez

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 29/07/2011 numac 2011000492 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Opheffingen Bij besluit van 18 maart 2011 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verl Bij besl type erkenning prom. -- pub. 29/07/2011 numac 2011000493 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 17 maart 2011 wordt de erkenning als beveiligingsond Bij mini

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2011 numac 2011024181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 mei 2011 wordt Mevr. DESORBAY, Maryse, geboren op 9 mei 1968, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 december 2010, met als titel attaché in de klasse A1 op het Frans taalkader, bij Bij ko type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2011 numac 2011203816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Benoeming. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 12 juli 2011, wordt benoemd van als vert
^