B.S. Index van de publicaties van 8 november 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011205532 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit houdende de categorisering en de bescherming van nucleaire documenten type koninklijk besluit prom. 05/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011204430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, tot wijziging va type koninklijk besluit prom. 05/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011204544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage type koninklijk besluit prom. 05/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011204433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 05/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011204577 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011204820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1973 gesloten type koninklijk besluit prom. 05/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011204605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszek type koninklijk besluit prom. 05/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011204811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewes type koninklijk besluit prom. 05/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011204648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011205533 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst justitie, ministerie van landsverdediging, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011205534 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de categorisering van het kernmateriaal en de definiëring van veiligheidszones in de nucleaire installaties en de nucleaire vervoerbedrijven type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011205531 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties type koninklijk besluit prom. 05/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011204546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot verlenging van het nationaal akkoord 2009-2010 (1 type koninklijk besluit prom. 05/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011204287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gew type koninklijk besluit prom. 05/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011204369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen vo type koninklijk besluit prom. 19/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011014266 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Ekeren, teneinde de bouw van een ongelijkgrondse vertakking tussen de spoorli type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen teneinde de werken in het kader van de afschaffing van overweg nr. 21 op de spoorlijn 50A, te Nevele, te realiseren type koninklijk besluit prom. 19/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011014265 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen teneinde de werken in het kader van de afschaffing van overweg nr. 82 op de spoorlijn 162, te Ciney, te realiseren type koninklijk besluit prom. 05/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011204423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeens type koninklijk besluit prom. 05/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011204109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009 tot bepali type koninklijk besluit prom. 05/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011204307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 05/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011204074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betre

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/11/2011 numac 2011018398 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2011 wordt, met ingang van 1 april 2012, eervol ontslag uit zijn functies van adviseur-generaal verleend aan de heer Dufey, Jacques, die aanspraak heeft op een rustpensioen. B type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/11/2011 numac 2011011383 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van een organisme voor de controles van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 27 oktober 2011 wordt de VZW "CERTIGE", gevestigd te 1800 Vilvoorde, Stationlei 71, met ondernemingsnummer 0839.866.481, erkend voo

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 08/11/2011 numac 2011205611 bron waalse overheidsdienst Natuurbehoud. - Erkenning van natuurreservaten Bij besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2011 wordt de 4 ha 17 a 59 ca grond, waarvan de VZW "Réserves naturelles RNOB" de eigenaar en de enige bezetter is, als erkend natuurreser Die erkenning wo

decreet

type decreet prom. 13/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011027202 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/11/2011 numac 2011205674 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Leo HERMANS, die woonplaats kiest bij Mr. Floris SEBREGH Dit besl type bericht prom. -- pub. 08/11/2011 numac 2011205675 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Ignace VANHAECKE heeft op 29 augustus 2011 de nietigverk Deze zaa type bericht prom. -- pub. 08/11/2011 numac 2011205673 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Edwin BERUS en Rosita NAUWELAERS, die beiden woonplaats Dit besl type bericht prom. -- pub. 08/11/2011 numac 2011205670 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV GEYSEN HANDELSONDERNEMING en de NV VEJOPIROX, die Dit besl type bericht prom. -- pub. 08/11/2011 numac 2011205672 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1 Fili

document

type document prom. -- pub. 08/11/2011 numac 2011205520 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 6 oktober 2011, wordt met ingang van Mevr. D

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 08/11/2011 numac 2011020059 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergadering Agenda Donderdag 10 november 2011, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken o Ontwerp(...) - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking - stemmingen. o Ontwerp v

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/11/2011 numac 2011205678 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2011 is de heer Billiet, L., rechter in de rechtbank van koophandel te Kortrijk, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Gent. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde ak

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/11/2011 numac 2011009741 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2011 wordt Mevr. Kate CARIS, met ingang van 28 juli 2011, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. Overeenkomstig d

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 08/11/2011 numac 2011055033 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Matthys, Michel Ghislain Nestor Arthur Matthys, Michel Ghislain Nestor Arthur, gebore Alvorens te b
^