B.S. Index van de publicaties van 2 januari 2012

Snelle toegang:

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2011 pub. 02/01/2012 numac 2011029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1965 houdende bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van de Staat

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/01/2012 numac 2011206596 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Franstalige arts-adviseurs voor medische aanvragen tot regularisatie van verblijf De vergelijkende selectie van Franstalige arts-adviseurs voor medische aanvragen tot regularisatie van verblijf Er is geen g type bericht van selor prom. -- pub. 02/01/2012 numac 2011206565 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie Franstalige adjunct-commissaris voor het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen (CFE12701) Toelatingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan deze selectieproced(...) • de Belgi
^