B.S. Index van de publicaties van 3 januari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/12/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011206365 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat de termijnen voor herhaling van verkeersmisdrijven betreft

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/11/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029614 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Hotton type ministerieel besluit prom. 16/11/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029615 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van La Bruyère type ministerieel besluit prom. 16/11/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029616 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Sint-Agatha-Berchem type ministerieel besluit prom. 16/11/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029618 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Ham-sur-Heure-Nalinnes type ministerieel besluit prom. 08/11/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029623 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Pedagogische Raad van de « Haute Ecole de Bruxelles »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/11/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029622 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Raad van Beroep voor het niet-universitaire hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029613 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenscha type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029612 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenscha type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029619 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor hulp type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029611 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenscha type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029610 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenscha type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029609 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenscha type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029607 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenscha type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/11/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029617 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 15 van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-social type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029608 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenscha

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/01/2012 numac 2011000854 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 5 december 2011, wordt de heer DANTINE, Roland, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met terugwerkende kracht vanaf 28 maart 2011.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/01/2012 numac 2011206536 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 26 november 2011 : - is de heer Boxus, J., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Fosses-la-Ville, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het - is Mevr. Verh type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/01/2012 numac 2011206537 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 februari 2011, dat in werking treedt op 31 januari 2012, is Mevr. Verhofstadt, Ch., advocaat-generaal bij het arbeidshof te Gent, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pe Bij koninkl

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/01/2012 numac 2011206561 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés-juristen (klasse A1) voor het Ministerie van Defensie (AFG11130) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzonde(...) Toelaatbaar
^