B.S. Index van de publicaties van 19 januari 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024046 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « HABO - Huisartsen van Brugge en Omgeving » type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024011 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Clinique Reine Astrid », gelegen te Malmedy, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegkundi type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024010 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de IRIS Ziekenhuizen Zuid, Site Elsene, gelegen te Brussel voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een ver type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Clinique André Renard », gelegen te Herstal, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een gespecialise type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024007 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Centre hospitalier régional de Namur », gelegen te Namur, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024047 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkringen « La Fédération des Associations de Médecins généralistes de Charleroi », « La Fédération des Médecins généralistes du Centre et de Binche (FMGCB) », « Asso type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2012 numac 2012015007 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Ambtsneerlegging Bij koninklijk besluit van 8 januari 2012 wordt de heer Philippe Beke ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van België in Roemenië. Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met indi Deze ter type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2012 numac 2012015010 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Aanstelling Bij koninklijk besluit van 10 januari 2012 wordt de heer Charles DELOGNE geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe, met standplaats te Luanda. Het beroep van ni Deze ter type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024012 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan Sint-Vincentiusziekenhuis, gelegen te Deinze, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegkundige type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024013 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Ziekenhuis Oost-Limburg, campus Sint-Jan, gelegen te Genk, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024014 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Universitair Ziekenhuis Brussel, gelegen te Jette, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verplee type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024015 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de Universitaire Ziekenhuizen Leuven, campus Gasthuisberg, gelegen te Leuven, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type am type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024016 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Ziekenhuis Heilig Hart van Jezus, gelegen te Mol, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleeg type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024045 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkringen « Union des Omnipraticiens de l'arrondissement de Dinant », « Association des Généralistes de l'Est-francophone de la Belgique (AGEF) », « Association des Médecins type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024008 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « RHMS - Clinique Louis Cathy », gelegen te Baudour, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verplee type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024006 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Cliniques du Sud-Luxembourg », gelegen te Arlon, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegk type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2011204851 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vergoedingen bij stand-by regeling type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2011204856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2011204857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2011205538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1976 tot vaststelling van het aantal leden van de paritaire subcomités voor de handelsluchtvaart type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2011204854 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2011204859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vakbondsvorming type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2011204850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de betaling van de carenzdagen type koninklijk besluit prom. 08/01/2012 pub. 19/01/2012 numac 2012000014 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2011204860 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024003 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Algemeen Ziekenhuis Lokeren, gelegen te Lokeren, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegk type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024004 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Algemeen Ziekenhuis Heilige Familie », gelegen te Reet, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een ve type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024005 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Hôpital Saint-Joseph », gelegen te Gilly, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegkundige type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2011204852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de ecocheques

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/01/2012 pub. 19/01/2012 numac 2012000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie inzake aanbod tot dading en rechtshulp aan de personeelsleden van de federale politie en van de Algemene Inspectie van de federale politie en de lokale politie type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/01/2012 numac 2012018032 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 23 december 2011 wordt Mevr. Katrien Erven, attaché A1, met ingang van 1 oktober 2009, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A2, in het Nederlandse taalkader, in de betrekking van Een be type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/01/2012 numac 2012018031 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 23 december 2011 wordt de heer Xavier Voituron, attaché , met ingang van 1 augustus 2009, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A2, in het Franse taalkader, in de betrekking v(...) Een b type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/01/2012 numac 2012018033 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 23 december 2011 wordt Mevr. Hilde Dumortier, attaché , met ingang van 1 november 2009, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3, in het Nederlandse taalkader, in de betrekkin(...) Een b type ministerieel besluit prom. 20/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024039 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 10/01/2012 pub. 19/01/2012 numac 2011011461 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de opdrachten toegewezen aan de evaluatie- en inspectiediensten in uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Ho type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003014 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van he type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003015 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012031025 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Ganshoren tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. IV « Le Home » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 19 december 1958,

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012035013 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB013 1100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bepaalde procedurele aspecten van de groene waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/01/2012 numac 2012018028 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap van Ans hee Dat be type bericht prom. -- pub. 19/01/2012 numac 2012200069 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 22 november 2011 in zake C.D., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 december 2011, heeft de Jeugdrechtbank te Leuven de volg « Schen type bericht prom. -- pub. 19/01/2012 numac 2012200070 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 24 november 2011 in zake Philippe Résimont tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 6 december 2011, hee « Sche type bericht prom. -- pub. 19/01/2012 numac 2012200071 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 december 2011 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 december 2011, heeft de nv « St Die zaa type bericht prom. -- pub. 19/01/2012 numac 2012018027 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De VZW Vlaamse Dierenartsenvereniging en Marc Janssens, die beiden woonplaats kiezen bij Dit bes

document

type document prom. 16/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012031007 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type document prom. -- pub. 19/01/2012 numac 2012018016 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevorderingen Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden bij ministeriële besluiten van 23 december 2011, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3, met ingang van 1 januari 2011 en dragen Bij de type document prom. -- pub. 19/01/2012 numac 2011206305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Lux Bi

arrest

type arrest prom. 15/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2011031630 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren tot aanstelling als controleur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2012 numac 2011022444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 5 december 2011, dat uitwerking h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2012 numac 2011022436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technisch medische raad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 5 december 2011, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, w

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/01/2012 numac 2012200373 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 11 januari 2012 : - is het verzoek tot associatie van de heer Verstraeten, O., notaris ter standplaats Beveren, en van de heer Roegiers, C., kandidaat-notaris, om de associatie & De heer Roe

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/01/2012 numac 2012021006 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2011 wordt de heer Vanhopplinus, Peter, geboren op 22 augustus 1984, met ingang van 1 juli 2011 vast benoemd in klasse A2 met de titel van att Bij kon type benoemingen prom. -- pub. 19/01/2012 numac 2012021008 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Benoemingen Bij ministerieel besluit van 27 oktober 2011 wordt de heer Stroo, Cyriel, geboren op 4 december 1954, werkleider bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium , met i(...) Bij mi type benoemingen prom. -- pub. 19/01/2012 numac 2012021007 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoeming Bij Koninklijk besluit van 14 oktober 2011 wordt de heer Vanderhauwaert, Kris, geboren op 25 maart 1977, met ingang van 1 juli 2010 benoemd in de graad van attaché bij de POD Wetenschapsbeleid. Het beroep tot nietigverk Het verzo

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 19/01/2012 numac 2012000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 15 december 2011 wordt de vergunning tot het organiseren van een inter De verg type vergunning prom. -- pub. 19/01/2012 numac 2012000027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 13 december 2011 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewak Deze ve type vergunning prom. -- pub. 19/01/2012 numac 2012000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 19 december 2011 wordt artikel 2 van het besluit van 4 aug « Arti type vergunning prom. -- pub. 19/01/2012 numac 2012000026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 30 november 2011 wordt de vergunning voor het exploitere De verg type vergunning prom. -- pub. 19/01/2012 numac 2012000032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 2 januari 2012 wordt de vernieuwing van de v

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/01/2012 numac 2012200357 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** juristen De vergelijkende selectie van **** juristen (niveau ****) voor de Regie der **** (****11843) werd afgesloten op 2 januari 2012. Er zijn 7 geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 19/01/2012 numac 2012200354 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs "Computer Fraude Detectie Team" De vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs "Computer Fraude Detectie Team" (niveau B) voor de Sociale Inlichtingen(...) Er zijn geen geslaagden.
^