B.S. Index van de publicaties van 17 april 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012024121 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 23/03/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012009160 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012031196 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van bepaalde activiteiten alsook de uitbreiding van de erkenning tot andere activiteiten van de CVBA met een sociaal oogmerk NOVELA als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 22/03/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012031185 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit in toepassing van artikel 39, 2e lid, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak, betreffende de toekenning van subsidies type ministerieel besluit prom. 06/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012031198 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de CVBA met een sociaal oogmerk SINEO Evere als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 22/02/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012035406 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 2011 tot erkenning van centra voor paarden ter uitvoering van artikelen 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat betreft de erkenning van Zoutekreken type ministerieel besluit prom. 06/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012031192 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van AMPHORA VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 06/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012031200 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de vereniging van publiek recht « Projet X » als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 06/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012031193 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « Idée 53 » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 06/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012031197 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de CVBA met een sociaal oogmerk SUNWORKS BRUSSEL als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 06/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012031194 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van de BVBA met een sociaal oogmerk « APAM, Jardins et Paysages » als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 06/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012031195 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van « Agence locale pour l'Emploi de Ganshoren » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 06/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012031199 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van bepaalde activiteiten alsook de uitbreiding van de erkenning tot andere activiteiten van Dienst Tewerkstelling van Koekelberg VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgel type ministerieel besluit prom. 06/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012031191 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « ART2WORK » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 06/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012031187 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van bepaalde activiteiten van Jobelix VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 06/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012031186 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de technische cel van « Mission locale de Molenbeek » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 06/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012031188 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « FORmation Emploi Tremplin » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 06/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012031201 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Molenbeek - Formation » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 06/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012031189 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Emancipatie via Arbeid VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 06/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012031190 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Bouillon de Cultures » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 06/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2022031202 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Mission locale d'Ixelles pour l'Emploi et la Formation » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 17/04/2012 numac 2012031184 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een verlof wegens opdracht als nationaal deskundige

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012035407 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van hoofdstuk VI van het decreet van 20 maart 2009 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 17/04/2012 numac 2012035419 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijsta

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012202101 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vernieuwing van de leden van de Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen

decreet

type decreet prom. 16/02/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012029166 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/03/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012011162 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief betreffende de burger van de EU en zijn familieleden : wijziging van de voorwaarden om aanspraak te maken op maatschappelijke dienstverlening

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/04/2012 numac 2012003122 bron autoriteit voor financiele diensten en en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt de overdracht bekendgemaakt van de portefeuille van hypothecaire schuld Deze ove

document

type document prom. -- pub. 17/04/2012 numac 2012201538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het filmbedrijf Bij besluit van de directeur-generaal van 6 maart 2012, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad w worden be

erratum

type erratum prom. 01/03/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012031172 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het natuurbehoud. - Erratum type erratum prom. 17/07/2009 pub. 17/04/2012 numac 2012029164 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking. - Erratum

arrest

type arrest prom. -- pub. 17/04/2012 numac 2012035408 bron vlaamse overheid Arrest van de Raad van State Bij arrest van de Raad van State, nr. 217.996 van 15 februari 2012 in de zaken A. 189.175/XII-5516 en A. 197.095/XII-6260 wordt het volgende bepaald : 1. De Raad van State vernietigt : - het besluit van 18 apr - het besluit

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2012 numac 2012022137 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale Raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 29 maart 2012, dat in werking t Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2012 numac 2012022136 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Het Nationaal College van adviserend geneesheren, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 29 maart 2012, dat i Bij het
^