B.S. Index van de publicaties van 20 april 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012041304 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 6 maart 2012 wordt de heer Samuel Buys, geboren op 24 februari 1982, bevorderd met ingang van 1 juni 2011 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Bij k type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012009176 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 70.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 27/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012022132 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, § 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ver type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012024125 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 7 maart 2012 wordt Mevr. Kathelyn Dumortier, geboren op 16 mei 1962, bevorderd met ingang van 1 mei 2010 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché in de klasse A2 op het N Bij ko type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012024126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt de heer Michel Degaillier, geboren op 22 september 1963, bevorderd met ingang van 1 november 2009 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché in de kla Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012024130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 7 maart 2012 wordt de heer Philippe Ruelle, geboren op 7 oktober 1946, bevorderd met ingang van 1 oktober 2010 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van adviseur in de klasse A3 o Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012024128 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 7 maart 2012 wordt Mevr. Lucrèce Louis, geboren op 12 juli 1973, bevorderd met ingang van 1 oktober 2010 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché in de klasse A2 op het F Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012024131 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 7 maart 2012 wordt de heer Vincent Van Steenberghe, geboren op 22 juli 1974, bevorderd met ingang van 1 juni 2011 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché in de klasse A2 Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012024129 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 7 maart 2012 wordt de heer Fré Maes, geboren op 15 april 1978, bevorderd met ingang van 1 juni 2011 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Nederl Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012024132 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 7 maart 2012 wordt Mevr. Kelly Vandersteen, geboren op 24 maart 1983, bevorderd met ingang van 1 oktober 2010 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché in de klasse A2 op Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012024135 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 6 maart 2012 wordt Mevr. Elisabeth Ellegaard, geboren op 2 januari 1974, bevorderd met ingang van 1 juni 2011 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché in de klasse A2 op Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012024120 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 6 maart 2012 wordt de heer François André, geboren op 3 oktober 1969, bevorderd met ingang van 1 oktober 2009 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché in de klasse A2 op Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012009182 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 11 april 2012 wordt de heer Didier DEHAN, geboren te Namen op 20 februari 1967, attaché, met ingang van 1 juli 2011 bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, met de titel attaché, in Bij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012014084 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 115, baanvak Tubeke-Quenast, gelegen te Tubeke, ter hoogte van de kilometerpaal 2.473 type ministerieel besluit prom. 21/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012014086 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 115, baanvak Tubeke-Quenast, gelegen te Tubeke, ter hoogte van de kilometerpaal 2.046 type ministerieel besluit prom. 20/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012014082 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 91 op de spoorlijn nr. 51H in het havengebied van Zeebrugge, gelegen te Zeebrugge ter hoogte van de kilometerpaal 109.280 type ministerieel besluit prom. 21/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012014087 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 115, baanvak Tubeke-Quenast, gelegen te Tubeke, ter hoogte van de kilometerpaal 1.769 type ministerieel besluit prom. 28/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012003120 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de vice-voorzitters van de Hoge Raad van Financiën en van de leden van het bureau van de Hoge Raad van Financiën en tot aanvulling van de samenstelling van de permanente afdeling « Fiscaliteit en Parafiscaliteit type ministerieel besluit prom. 17/04/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012022143 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 19/04/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 19/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012014083 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 52 Antwerpen-Puurs, gelegen te Hoboken ter hoogte van de kilometerpaal 45.470 type ministerieel besluit prom. 26/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012014090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 13 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Mechelen-Leuven, gelegen te Boortmeerbeek, ter hoogte van de kilometerpaal 47.299 type ministerieel besluit prom. 21/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012014088 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer 1 op de spoorlijn nr. 115, baanvaak Tubeke - Quenast, gelegen te Tubeke, ter hoogte van de kilometerpaal 0.810 type ministerieel besluit prom. 21/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012014085 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 6 op de spoorlijn nr. 115, baanvak Ripain-Quenast, gelegen te Rebecq, ter hoogte van de kilometerpaal 4.217

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/05/2011 pub. 20/04/2012 numac 2012031205 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van adjunct-directeur-generaal

decreet

type decreet prom. 23/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012202117 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening type decreet prom. 23/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012202104 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen, van de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, wat betreft de integratie van toestemmingen en machtigin type decreet prom. 23/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012202120 bron vlaamse overheid Decreet tot overname van personeelsleden van de vzw Vlaams Overleg Bewonersbelangen door de VMSW en het Agentschap Wonen-Vlaanderen en houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode wat de huurdiensten betreft

document

type document prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012202264 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Arlon, Neufchâteau, Marche-en-Famenne Op 3 april 2012 werd de heer Gourmet, Jean-Pol, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Arlon, Neufchâteau, Marche-en-Famenne, door de vo type document prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012202245 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Brussel De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 16 februari 2012 heeft Mevr. Neirinck, W., rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel, aangewezen tot ondervoorzitter, voor een t type document prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012201629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de handelsluchtvaart Bij besluit van de Directeur-generaal van 8 maart 2012, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsb worden be type document prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012020019 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergadering Agenda Maandag 23 april 2012, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken Evolutie van(...) - Uiteenzetting van professor Patrick Deboosere van de Vrije Universiteit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012029132 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap dat erop gericht is af te zien van de schuldvorderingen betreffende de leden van het onderwijzend personeel op basis van artikel 11bis van het programmadecreet van 12 juli 2001 houdende verschillende maatr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012029143 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 januari 2011 tot benoeming van de voorzitter en van sommige leden van het Vast bureau bedoeld bij artikel 74 van het decreet v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2008 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor studietoelagen en studielening type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2011 pub. 20/04/2012 numac 2012029165 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling in vast verband van een waarnemend Regeringscommissaris bij de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gem type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012029141 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2010 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de hoge raad voor studietoelagen en studieleningen va

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012031204 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Openstaande betrekkingen van directeur-generaal en directeur- generaal-adjunct bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Oproep tot kandidaten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van andere overheden De b type vacante bettreking prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012202242 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 . Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 november 2011; - Galmaarden : 1. Deze plaats (...) De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moete

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012014118 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 2012 wordt de heer Werner Vanderstraeten vastbenoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlands taalkader, met ra Overee type benoemingen prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012201797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 april 2012 is de heer CALLEWIER, Dominiek, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne ter vervanging van de heer DEFOORT

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012042004 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012031062 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 6 september 2011, wordt GERARD, Pierre-Yves, gedomicilieerd rue Toussaint Gerkens 15, bus 4, te 4052 Chaudfontaine, erk De erke type erkenning prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012031119 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 5 oktober 2011, wordt COUPE, Koen, gedomicilieerd Molenstraat 55, te 9500 Geraardsbergen, erkend als certificateur tert De erke

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012202244 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bio-ingenieurs Hoofdbestuur Controle (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (ANG12008) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aan(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012202230 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers Organisatiebeheersing Klachten- en Geschillenmanagement (niveau A) voor SELOR (ANG12054) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blij(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012202231 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige managing assistants (niveau B) voor SELOR (ANG12052) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lijst opgest(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012202241 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige secretariaatsverantwoordelijken (niveau B) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (ANG12055) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012202243 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bio-ingenieurs Fyto Hoofdbestuur Controle (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (ANG12007) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden(...) Er word type bericht van selor prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012202227 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bibliothecarissen-documentalisten (niveau B) voor het Koninklijk Museum van het Leger en van de Krijgsgeschiedenis (ANG12053) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, d(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012202275 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige experten boekhouding (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (AFG12037) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzon(...) Toelaatbaarh

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012014117 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erken

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 20/04/2012 numac 2012055048 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Brands, Lydia Mathilda Alfonsina Brands, Lydia Mathilda Alfonsina, uit de echt gesche Alvorens te
^