B.S. Index van de publicaties van 21 augustus 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/12/2011 pub. 21/08/2012 numac 2012000503 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omzetting van de Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap . - Duitse vertaling type wet prom. 20/06/2012 pub. 21/08/2012 numac 2012000515 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen. - Duitse vertaling van uittreksels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/08/2012 numac 2012204560 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 21 juni 2012, dat in werking treedt op 21 juni 2012, wordt de vennootschap Kekenbosch SPRL als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning(...) Bij ministerieel besluit van 21 juni 2012, dat in werking treedt op type ministerieel besluit prom. 17/07/2012 pub. 21/08/2012 numac 2012204595 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 2011 tot erkenning van centra voor paarden ter uitvoering van artikelen 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat betreft de erkenning van de centra Br type ministerieel besluit prom. 24/07/2012 pub. 21/08/2012 numac 2012204600 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat bet type ministerieel besluit prom. 17/08/2012 pub. 21/08/2012 numac 2012022323 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/08/2012 pub. 21/08/2012 numac 2012022322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

document

type document prom. -- pub. 21/08/2012 numac 2012204322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoemingen van de leden van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier Bij besluit van de Directeur-generaal van 23 juli 2012, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belg worden

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 21/08/2012 numac 2012204692 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Brussel Bij beschikking van 13 augustus 2012 van de eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel, is de aanwijzing van Mevr. Cappellini, L., raadsheer in het arbeidshof te Brussel, tot kamervoorzitter in d

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/08/2012 numac 2012204691 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 juli 2012 : - is de heer Descamps, Ph., rechter in de arbeidsrechtbanken te Ieper, te Kortrijk en te Veurne, benoemd tot raadsheer in het arbeidshof te Gent; - is Mevr. Vandendaele, A., e Zij is gelijkt

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 21/08/2012 numac 2012000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 28 juni 2012 wordt het ministerieel besluit van 30 novem De maat type vergunning prom. -- pub. 21/08/2012 numac 2012000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 23 mei 2012 wordt de vergunning tot het exp Bij mi type vergunning prom. -- pub. 21/08/2012 numac 2012000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 27 juli 2012, wordt de vergunning voor het Bij mi type vergunning prom. -- pub. 21/08/2012 numac 2012000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 9 juli 2012 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne De verg type vergunning prom. -- pub. 21/08/2012 numac 2012000529 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 25/06/2012 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsond De verg type vergunning prom. -- pub. 21/08/2012 numac 2012000522 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 31/05/2012 wordt de vergunning voor het organiseren De verg type vergunning prom. -- pub. 21/08/2012 numac 2012000530 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 25 juni 2012 wordt de vergunning voor het exploiteren De verg type vergunning prom. -- pub. 21/08/2012 numac 2012000525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 12 juli 2012, wordt de vergunning van BVBA PAX

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 21/08/2012 numac 2012204683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 21/08/2012 numac 2012000524 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Erkenning Bij ministerieel b Deze er

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/08/2012 numac 2012204686 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige boekhouders (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG12055) De vergelijkende selectie van Franstalige boekhouders (m/v) (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG12055) werd afgesloten(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 21/08/2012 numac 2012204678 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** medewerker grafische ontwerpen en communicatie-instrumenten (niveau ****), voor de Nationale Plantentuin van België te **** (****12075) De vergelijkende selectie van ****(...) Er zijn 5
^