B.S. Index van de publicaties van 24 oktober 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/10/2012 numac 2012009424 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 8 oktober 2012 is machtiging verleend aan de genaamde De ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig ver Bij **** type wet prom. -- pub. 24/10/2012 numac 2012041310 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. -- pub. 24/10/2012 numac 2012206098 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/10/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012203972 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 01/10/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012012028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het sectorakkoord voor de jaren 2011-2012 type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2012 numac 2012205837 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carriere hoofdbestuur Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2012 en met ingang van 1 september 2012 wordt aan Mevr. Anita DE LOY VERMEULEN, eervol ontslag verleend uit haar functies van attaché bij de F(...) type koninklijk besluit prom. 01/10/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012205332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen in 2013 (1) type koninklijk besluit prom. 01/10/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012200083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 01/10/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012200261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de uitkering in geval van langdurige ziekte en/of arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. 15/10/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012022387 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 11/10/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012000608 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorafname op het verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geïntegreerde politie type koninklijk besluit prom. 01/10/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012200379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het sectoraal akkoord type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2012 numac 2012009428 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 januari 2012 dat in werking treedt op 1 oktober 2012, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Walther PAULUS, attaché. Het is zijn vergund zijn pensioenaanspraak te doen ge

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012036108 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de lijst met materialen, afkomstig van en bestemd voor metallurgische productieprocessen voor non-ferrometalen, en de lijst met materialen, afkomstig van metallurgische productieprocessen voor ferrometalen, die als grondstoff type ministerieel besluit prom. 16/10/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012014468 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 48, baanvak Raeren - Duitse grens, gelegen te Raeren, ter hoogte van de kilometerpaal 19.507 type ministerieel besluit prom. 15/10/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012011405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot schrapping van erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 15/10/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012011406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 16/10/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012014467 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 48, baanvak Raeren - Duitse grens, gelegen te Raeren, ter hoogte van de kilometerpaal 18.642

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012036107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012205624 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen voor het gewoon secundair onderwijs en voor de leermeester godsdienst en de godsdienstleraar type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012036111 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied toerisme

decreet

type decreet prom. 24/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012206016 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het v type decreet prom. 24/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012206003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 21 januari 2010, tot wijziging van de Overeenkomst van 11 april 1967 tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van s type decreet prom. 24/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012206002 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen na type decreet prom. 24/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012206015 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, ondertekend te Brussel op 14 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken type decreet prom. 24/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012206004 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Berlijn op 23 juni 2009, tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van type decreet prom. 24/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012206006 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oostenrijk en met het Aanvullend Protocol, gedaan te Brussel op 29 december 1971, tot wijziging van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot r type decreet prom. 24/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012206009 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermi type decreet prom. 24/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012206013 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant, ondertekend te Brussel op 16 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenhed type decreet prom. 24/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012206012 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant, ondertekend te Brussel op 7 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomste type decreet prom. 24/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012206007 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Tweede Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Australië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met type decreet prom. 24/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012206014 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 10 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/10/2012 numac 2012018383 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Hilde MARIEN, die woonplaats kiest bij Mrs. Stijn VERBIST Deze z type bericht prom. -- pub. 24/10/2012 numac 2012018381 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Eric DE MEYER en Anne MONS, die beiden woonplaats kiezen b Dit bes

document

type document prom. -- pub. 24/10/2012 numac 2012205679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden Bij besluit van de Directeur-generaal van 28 september 2012, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgi worden type document prom. -- pub. 24/10/2012 numac 2012011411 bron fedasil. - federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Europees Vluchtelingenfonds Projectoproep EVF 2012. - Programma 2008-2013 Inleiding Het Europees Vluchtelingenfonds geeft lidstaten de kans om projecten te ondersteunen ter verbetering van de asielprocedures en opvangvoorwaarden van asi(...) De acties

erratum

type erratum prom. 12/07/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012031750 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum

arrest

type arrest prom. 04/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012205732 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit betreffende de oprichting van een adviesraad voor gezins- en generatievraagstukken

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2012 numac 2012029437 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Hoger Onderwijs. - Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2012 Wordt bevorderd tot Grootofficier in de Orde van Leopold II : De heer HOGGE Michel, Gewoon hoogl type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2012 numac 2012029438 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Hoger Onderwijs. - Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2012 Worden bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde : De heer ETTINGER Jean Claude, G Gewone Hoogle type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2012 numac 2012029440 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2012 Wordt de Gouden Medaille der Orde van Leopold II toegekend aan : De heer BECKERS Gaston, A Voorzanger aa type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2012 numac 2012029439 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Hoger Onderwijs. - Nationale Orden Bevordering. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2012 Wordt bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde: De heer LANGERS Robert, Simon, Marie, Informaticus type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2012 numac 2012029441 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2012 Wordt de Zilveren Medaille der Kroonorde toegekend aan : De heer DIFFELS Joseph, Léonard Hij neemt rang i

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/10/2012 numac 2012205979 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 6 september 2012 in zake de nv « Tecteo » tegen de vzw « Test-Aankoop », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 september 201 1. type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/10/2012 numac 2012206001 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 220.558 van 11 september 2012 in zake de vennootschap naar Spaans recht « Swiftair » tegen het Brussels Instituut voor Milieubeheer, waarvan de expedi « Sch

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 05/07/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012205730 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 19 oktober 2006 houdende installatie van de centrale autoriteit van de Gemeenschap inzake adoptie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 12/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012205731 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van een rekenplichtige voor de diensten van het hoofdbestuur van de Duitstalige Gemeenschap

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 24/10/2012 numac 2012031627 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Elsene. - Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 215.169 van 15 september 2011, heeft de Raad van State het besluit van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 april 2011 vernietigd, waarbij go

registratie

type registratie prom. -- pub. 24/10/2012 numac 2012031734 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 6 augustus 2012 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « BALLAST NEDAM ENVIRONMENTAL ENGINEERING NV », gelegen Amsterdamstraat 36-38, te 2321 Meer, geregistreerd als bodemsane De re

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/10/2012 numac 2012206041 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieur elektromechanica-testontwikkelaar De vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieur elektromechanica-testontwikkelaar (niveau A) voor de Defensielaborato(...) Er is 1 type bericht van selor prom. -- pub. 24/10/2012 numac 2012206073 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs logistiek De vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs logistiek (niveau B) voor de FOD Financiën (AFG12098) werd afgesloten op 17 oktober 2012. Er zijn 20 geslaagden.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 24/10/2012 numac 2012206096 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** diensthoofden **** Familiale Vakanties De vergelijkende selectie van **** diensthoofden **** Familiale Vakanties (niveau ****) voor de Centrale (...) Er zijn 4

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 24/10/2012 numac 2012003295 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft het Direc
^