B.S. Index van de publicaties van 7 januari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/01/2013 numac 2012009517 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 4 december 2012 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2013 numac 2012018451 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Inst. Quality Control cv - Laar G-039 type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de inrichtingen voor tandprothesen die onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd ressorteren type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henego type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de bosontginningen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de houthandel ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielverzorging ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012024408 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2012 aan het Permanent Secretariaat van het Antarcticaverdrag type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012000739 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de vezelcement ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de schoonmaak ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012022491 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207562 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven voor de oproep voor de indiening van aanvragen voor de toekenning van investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen om gebouwen, installaties, inrichtingen en voorzieningen op t type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021150 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de retributieplafonds voor zelfstandige gidsen in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207509 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 1, 2 en 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207550 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012036279 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voortrajecten die in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207524 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207581 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de bedrijven die een activiteit met broeikasgasemissies uitoefenen type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207579 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 maart 2012 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en het ontwerp van tij type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207580 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de verzameling van gegevens voor de berekening van de kosteloze toewijzing van emissierechten aan elke exploitant over de periode 2013-2020 en tot bepaling van de voorwaarden en de procedure tot uitsluiting van d type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207582 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de verificatie van de rapportage van broeikasgasemissies type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207583 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 juli 2010 betreffende de criteria voor de eligibiliteit en de procedure tot goedkeuring van de projectgebonden activiteiten in het kader van de tenuitvoerlegging van type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012027192 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006 tot opstelling van de lijst van de installaties en activiteiten die broeikasgassen uitstoten en tot bepaling van de gespecificeerde broeikasgassen bedoeld

decreet

type decreet prom. 21/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012036269 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 257, 258 en 376 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en artikel 7 van het decreet van 23 mei 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008, wat de vermindering van de onroere

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/01/2013 numac 2013000729 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 24/09/2012 wordt de vergunning vo Bij be type vergunning prom. -- pub. 07/01/2013 numac 2012011522 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit Bij ministerieel besluit van 14 december 2012 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan de NV DELTA Energy Belgium, overeenkomstig de bepalingen va type vergunning prom. -- pub. 07/01/2013 numac 2013000727 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 28/08/2012 wordt de vergunning voor het aanbiede Bij bes type vergunning prom. -- pub. 07/01/2013 numac 2013000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective Bij besluit van 11/09/2012 wordt de heer Frank VANHAVERBEKE, gevestigd te 8500 Bij type vergunning prom. -- pub. 07/01/2013 numac 2013000728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 25/09/2012 wordt de vergunning voor Bij bes

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 07/01/2013 numac 2012207565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 20 december 2012 is het laboratorium van de NV FIBRECOUNT, Kontichsesteenweg 42, te 2630 Aartselaar, - Groep : type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 07/01/2013 numac 2012207566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 20 december 2012 is het ministerieel besluit van 9 november 2012 houdende erkenning van het laborator - In de b type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 07/01/2013 numac 2012207159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 20 december 2012 is het Laboratorium voor Arbeidshygiëne en Toxicologie, KULeuven, Kapucijnenvoer 35/ Bijlage S

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 07/01/2013 numac 2013011523 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-12/0025 : Korys/Colruyt-groep en PMV/Parkwind Op 17 december 2012, ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging Volgens
^