B.S. Index van de publicaties van 10 januari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2013009537 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 10 december 2012 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2012000731 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 14 december 2012 wordt de aanwijzing van de heer SMET, Geert, als korpschef van de lokale politie van de politiezone VOORKEMPEN type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2012018410 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de erkenning geschorst, gegeven aan de certificeringsinstel G-012 type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2012021154 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 4 december 2012 wordt Mevr. De Swaef, Danie, geboren op 9 juli 1954, attaché van de klasse A2 bij de POD Wetenschapsbeleid, met ingang van 1 februari 2012 bevorderd Bij ko type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2012009529 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 4 decembre 2012 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2012000732 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 14 december 2012 wordt het mandaat van de heer LIBOTON, Luc, als korpschef van de lokale politie van de politiezone HAGELAND type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 10/01/2013 numac 2012207220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2012207547 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Hernieuwing van de erkenning van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk Bij ministerieel besluit van 19 december 2012 wordt de erkenning van de hierna genoemde externe diensten voor preventie en bescherming op het werk h 1. VZW A type ministerieel besluit prom. 13/09/2012 pub. 10/01/2013 numac 2012207604 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2013200070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 7 januari 2013 worden de cursusmodule " type ministerieel besluit prom. 21/09/2012 pub. 10/01/2013 numac 2012207605 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 13/09/2012 pub. 10/01/2013 numac 2012207600 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 06, 10, 15, 25, 31 en 41 van organisatieafdelingen 09, 16 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2013200069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 7 januari 2013 worden de cursussen niveaus type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2013200074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 7 januari 2013 worden de cursusmodule " Bij ministe type ministerieel besluit prom. 21/09/2012 pub. 10/01/2013 numac 2012207606 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2013200068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 7 januari 2013 worden de cursussen niveaus type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2013200053 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 3 januari 2013 is het verzoek tot associatie van de heren Van Damme, M. en Van Damme, Ch., geassocieerde notarissen ter standplaats Brugge en van Mevr. Delaere, S., kand(...) Mevr. Delaere, S. is aangesteld als ge type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2013200071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 7 januari 2013 worden de cursusmodule " type ministerieel besluit prom. 19/12/2012 pub. 10/01/2013 numac 2012011501 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2013200080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 7 januari 2013 wordt de cursusmodule van niveau I, bestaande uit de module multidiscip type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2013200079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 7 januari 2013 wordt de cursusmodule van niveau II, bestaande uit de module multidisci type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2013200078 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 7 januari 2013 wordt de cursusmodule van niveau II, bestaande uit de module multidisci type ministerieel besluit prom. 03/12/2012 pub. 10/01/2013 numac 2012036291 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2013200075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 7 januari 2013 wordt het ministerieel beslu De cur type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2013200073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 7 januari 2013 worden de cursusmodule " type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2013200076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 7 januari 2013 wordt de cursusmodule van niveau II, bestaande uit de module multidisci type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2013200072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 7 januari 2013 wordt de cursusmodule van niveau II, bestaande uit de module multidisci

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2012 pub. 10/01/2013 numac 2012036280 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleidingen bachelor in de muziek, master in de muziek en master in de voortgezette studies muziek van LUCA School of Arts

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 10/01/2013 numac 2013200005 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging voor het jachtseizoen 2012-2013 van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2011 tot 30 juni 2016 vastgelegd worden type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 10/01/2013 numac 2013200007 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Bevekom type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 10/01/2013 numac 2013200004 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 september 2004 betreffende de sociale huisvestingsinstellingen type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2012 pub. 10/01/2013 numac 2013200003 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 10/01/2013 numac 2013200006 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Péruwelz

erratum

type erratum prom. 27/12/2012 pub. 10/01/2013 numac 2013022001 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, Cites, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers. - Erratum type erratum prom. 04/10/2012 pub. 10/01/2013 numac 2012011517 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2012 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen. - Erratum type erratum prom. 27/12/2012 pub. 10/01/2013 numac 2013022002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidzorg. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2012009523 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 november 2012 wordt de heer Salih SIVRI, met ingang van 1 augustus 2012, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. Ov type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2012009522 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2012 wordt Mevr. Inge NAGELS, met ingang van 1 juni 2012, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. Overeen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/11/2012 pub. 10/01/2013 numac 2012031823 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2012/1135 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de samenstelling van de stagecommissie binnen de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2013200050 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 13 december 2012 is aan de heer Michiels, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Aarlen. Het beroep type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2013200049 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18 december 2012 is het koninklijk besluit van 26 september 2010, waarbij de heer Van Camp, E., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het twaalfde kanton Antwerpen, w type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2013200048 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 december 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Demarche, J.-M., eerste substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Luik, benoemd tot substituut-arbeidsa Bij koni

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2012018471 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 november 2012 en 30 november 2012 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing type lijst prom. 18/12/2012 pub. 10/01/2013 numac 2013011002 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type lijst prom. 18/12/2012 pub. 10/01/2013 numac 2013011003 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2013000725 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Intrekkingen Bij besluit van 09/10/2012 wordt de vergunning om het beroep va De He type vergunning prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2013000726 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 19.10.2012 wordt de vergunning om het beroep van De He

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 29/11/2012 pub. 10/01/2013 numac 2012031864 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 12-05 de organisatie van de Brusselse gemeenschapscentra, bekrachtigd bij Collegebesluit nr. 20122013-0169 type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 29/11/2012 pub. 10/01/2013 numac 2012031865 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 12-04 houdende de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen, bekrachtigd bij Collegebesluit nr. 20122013-0165 type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 03/12/2010 pub. 10/01/2013 numac 2012031863 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 10-04 houdende de opheffing van de Verordening nr. 99/001 van 30 april 1999 houdende de erkenning en subsidiëring van verenigingen die werkzaam zijn in het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bekrachtigd bij C

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 10/01/2013 numac 2013009000 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging vredegerecht van het kanton Voeren Vanaf 21 januari 2013 zijn de diensten van het vredegerecht van het kanton Voeren gevestigd A.C. De Voor, Gemeenteplein 1, te 3798 Voeren. Per 21 januari 2013 vinden alle zittingen van het vr Telefoonnum
^