B.S. Index van de publicaties van 14 maart 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 14/03/2013 numac 2012205758 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009 betreffende de f type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 14/03/2013 numac 2012012098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vaststelling van het bedra type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 14/03/2013 numac 2012206346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen beho type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 14/03/2013 numac 2012206367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de conventionele brugpensioenen in 2011 en 2012 type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 14/03/2013 numac 2012206370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 14/03/2013 numac 2012206348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het stelsel van het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de verminde type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2013 numac 2013201527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel be type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 14/03/2013 numac 2012206380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de carenzdag in 2011 en 2012 type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 14/03/2013 numac 2012206358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een cadeaucheque aan de werknemers type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 14/03/2013 numac 2012206312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2013 numac 2013201528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel be type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2013 numac 2013009117 bron federale overheidsdienst justitie Personeel Aanstelling van een titularis van een managementfunctie Bij koninklijk besluit van 11 maart 2013 wordt de heer Jean-Paul JANSSENS aangewezen als titularis van de managementfunctie « Voorzitter van het Directiecomité » voor de duur v Overeen type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 14/03/2013 numac 2012012086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de aanvullende vergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 14/03/2013 numac 2012012071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2011, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde volleybalspelers type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 14/03/2013 numac 2012206292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties, betreffende vorming type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 14/03/2013 numac 2012200822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage aan het personeel van type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 14/03/2013 numac 2012206328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de beroepsopleiding

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/02/2013 pub. 14/03/2013 numac 2013201362 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder waterverkoopreglement van IWVB in uitvoering van artikel 16, § 2 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/03/2013 numac 2013031103 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van PCB/PCT Bij ministerieel besluit van 7 januari 2013 werd NET BRUSSEL, GEWESTELIJK AGENTSCHAP VOOR NETHEID erkend als ophaler van PCB/PCT voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 3 jaar. De er

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 14/03/2013 numac 2013031117 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Sint-Gillis Bijzonder bestemmingsplan « Marie Janson ». - Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 februari 2013 houdt goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan « Marie Janson » van de gemeente Sint

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 14/03/2013 numac 2013201381 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 3 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 tot het verlenen van steun met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor deelname aan Europees erk

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2013 pub. 14/03/2013 numac 2013201505 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Tenneville

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/03/2013 pub. 14/03/2013 numac 2013009118 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief betreffende bepaalde aspecten van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken

document

type document prom. -- pub. 14/03/2013 numac 2013201614 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg te Hoei De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 1 februari 2013 heeft Mevr. Hollart, H., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, aangewezen tot ondervoorzitter in deze recht type document prom. -- pub. 14/03/2013 numac 2013201504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Luik Op 1 maart 2013 werd Mevr. Chaidron, Eliane, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magis type document prom. -- pub. 14/03/2013 numac 2013201502 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Brussel Op 22 februari 2013 werd Mevr. Flahaut, Maryvonne, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het a type document prom. -- pub. 14/03/2013 numac 2013201503 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Bergen Op 1 maart 2013 werd de heer Daniaux, André, raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeidshof te Bergen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsver

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2013 pub. 14/03/2013 numac 2013029219 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012 betreffende de steun voor audiovisuele exploitanten

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/03/2013 numac 2013201612 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - referendaris bij het Hof van Cassatie : 1. Deze plaats zal worden voorzien door de benoeming van een Nederlandstalige kandidaat die minder dan zes jaar geleden geslaagd is voor de proef van referenda Elke kandi

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/03/2013 numac 2013031121 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Personeel. - Benoemingen Niveau A - Directeur Bij beslissing van de raad van bestuur van 25 januari 2013 wordt Mevr. Greta Vermeulen met ingang van 1 fe(...) Bij beslissing

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 14/03/2013 numac 2013031002 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 11 december 2012, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de NV BUREAU D'ETUDE FELGEN & ASSOCIES ENGINEERING met maatschappelijke zetel te rue Robert Stümper 14, te 2557 Luxe De erkenni type erkenning prom. -- pub. 14/03/2013 numac 2013031003 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als ****-adviseur, natuurlijke persoon **** beslissing van 17 oktober 2012, van de leidende ambtenaar van het ****.****.****. werd de heer VAN **** **** gedomicilieerd **** de **** 9, te 7830 **** erkend als ****-adviseur, ****(...) **** ****

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 14/03/2013 numac 2012055118 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Vandevyver, Juliette Prudence Marcelle Vandevyver, Juliette Prudence Marcelle, gebore Alvorens te
^