B.S. Index van de publicaties van 5 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/03/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten. - Duit type wet prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013009296 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 17 juni 2013 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (****(...) **** **** type wet prom. 21/12/2012 pub. 05/07/2013 numac 2013000442 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van type wet prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013009311 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 24 juni 2013, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****-****, geboren op **** op 18 november 2011, wonende te *****, om Bij **** type wet prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013009273 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 2 juni 2013 is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** Jan, geboren te ***** op ** ***** ****, en de heer ****-**** Bij **** type wet prom. 23/04/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000434 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pen type wet prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013009292 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 17 juni 2013 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****,(...) **** **** type wet prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013009290 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 juni 2013, is machtiging verleend aan de genaamde **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013203493 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 81/2013 van 6 juni 2013 Rolnummer 5438 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 85 en 88 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bos

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013011323 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 24 juni 2013 wordt aan Mevr. Michèle DEPRET, adviseur generaal bij het Bureau van de Voorzitter, met ingang van 1 mei 2014 eervol ontslag uit haar functies verleend en wordt zij Mevr. type koninklijk besluit prom. 12/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2012002058 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inz type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013021077 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013203328 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013203032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2013 Koninklijk besluit van 13 juni 2013. Leopoldsorde Wordt bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heer GALLOO, Marc, adviseur bij het Departement. Hij zal het bur Wordt bevorderd tot de gr type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013021076 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Auditcomité van de Federale Overheid. - Aanstellingen Bij koninklijke besluiten van 27 juni 2013, die dezelfde dag in werking treden, worden voor een mandaat van zes jaar aangesteld als leden van het Auditcomité van de Federale Overheid, behoren - de type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013203031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2013 Koninklijk besluit van 13 juni 2013. Kroonorde Wordt bevorderd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde : De heer DIRIX, Ludovicus, adviseur bij het Departement. Worden benoemd tot De heer BOLSEE, Yves, adv type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013203033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2013 Koninklijk besluit van 13 juni 2013. Orde van Leopold II Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Orde van Leopold II : Mevr. MAILLET, Chantal, attaché bij het Departement; De SOETENS, Alain, attach

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014314 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Kortrijk ter hoogte van de kilometerpaal 3.210 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014326 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Halle - Aat, gelegen te Tubeke, ter hoogte van de kilometerpaal 19.916 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014328 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 19 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Halle - Aat, gelegen te Tubeke, ter hoogte van de kilometerpaal 21.189 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014330 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 24 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Halle - Aat, gelegen te Rebecq, ter hoogte van de kilometerpaal 23.656 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014329 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 21 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Halle - Aat, gelegen te Rebecq, ter hoogte van de kilometerpaal 22.375 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014333 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 27 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Halle - Aat, gelegen te Edingen, ter hoogte van de kilometerpaal 26.487 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014332 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 26 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Halle - Aat, gelegen te Edingen, ter hoogte van de kilometerpaal 25.887 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014335 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 42 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Halle - Aat, gelegen te Edingen, ter hoogte van de kilometerpaal 34.471 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014334 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 35 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Halle - Aat, gelegen te Edingen, ter hoogte van de kilometerpaal 31.854 type ministerieel besluit prom. 21/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014299 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 97bis op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Aarschot, ter hoogte van de kilometerpaal 85.973 type ministerieel besluit prom. 21/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014298 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 94 op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Scherpenheuvel-Zichem, ter hoogte van de kilometerpaal 82.385 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014327 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 18 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Halle - Aat, gelegen te Tubeke, ter hoogte van de kilometerpaal 20.773 type ministerieel besluit prom. 20/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014281 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 40 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat-Doornik, gelegen te Ligne, ter hoogte van de kilometerpaal 57.875 type ministerieel besluit prom. 20/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014280 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 38 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat-Doornik, gelegen te Ligne, ter hoogte van de kilometerpaal 57.280 type ministerieel besluit prom. 21/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014283 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 165 op de spoorlijn nr. 167, baanvak Autelbas - Longwy, gelegen te Hondelange, ter hoogte van de kilometerpaal 204.250 type ministerieel besluit prom. 21/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014282 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 164 op de spoorlijn nr. 167, baanvak Autelbas - Longwy, gelegen te Hondelange, ter hoogte van de kilometerpaal 203.629 type ministerieel besluit prom. 21/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014284 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 169 op de spoorlijn nr. 167, baanvak Autelbas - Longwy, gelegen te Messancy, ter hoogte van de kilometerpaal 207.591 type ministerieel besluit prom. 21/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 91 op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Scherpenheuvel-Zichem, ter hoogte van de kilometerpaal 79.485 type ministerieel besluit prom. 21/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014285 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 171 op de spoorlijn nr. 167, baanvak Autelbas - Longwy, gelegen te Messancy, ter hoogte van de kilometerpaal 208.389 type ministerieel besluit prom. 21/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014294 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 83 op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Diest, ter hoogte van de kilometerpaal 72.268 type ministerieel besluit prom. 21/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014297 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 93 op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Scherpenheuvel-Zichem, ter hoogte van de kilometerpaal 82.078 type ministerieel besluit prom. 21/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014296 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 91bis op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Scherpenheuvel - Zichem, ter hoogte van de kilometerpaal 81.620 type ministerieel besluit prom. 21/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013014288 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 177 op de spoorlijn nr. 167, baanvak Autelbas - Longwy, gelegen te Messancy, ter hoogte van de kilometerpaal 211.470

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013031537 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 19 mei 2011 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013203665 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013203919 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratieve en geldelijke statuut van het personeel van "Wallonie-Bruxelles International" type besluit van de waalse regering prom. 20/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013203920 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van "Wallonie-Bruxel

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013018308 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV IMMO EURO, die woonplaats kiest bij Mrs. Pieter-Jan Dit bes type bericht prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013018309 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Renatus AUGUSTIJNEN en Lisa AUGUSTIJNEN, die beiden woonpl Dit bes type bericht prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013018305 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Marc DESMET, die woonplaats kiest bij Mrs. Pieter-Jan DEFO Dit bes type bericht prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013018307 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Erik SPRIET en Martine VAN DER STRAETEN, die beiden woonpl Dit bes type bericht prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013018306 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Bart VAN DEN EYNDEN, Daniel DEVOS, Jacky BOTTERMAN en Marc Dit be type bericht prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013018304 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Luc DEMEULEMEESTER, Luc KUPERS, Frank REMY, Pieter VANHOUT Dit bes

document

type document prom. 03/04/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013203579 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013203715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 juni 2013, dat uitwerking heeft met ingang van worden type document prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013203718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de steenbakkerij Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 juni 2013, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad worden

erratum

type erratum prom. 13/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013031578 bron brussels hoofdstedelijk gewest Voertuigen die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als taxi kunnen worden geëxploiteerd. - Oproep aan de exploitanten van een taxidienst of de kandidaat-exploitanten van een taxidienst verschenen op 25 juni 2013 in het Belgisch Sta type erratum prom. 17/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013003223 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling. - Erratum type erratum prom. 19/06/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013021075 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk b

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013000447 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State Benoeming tot assessor bij de Afdeling wetgeving Bij koninklijk besluit van 12 juni 2013 wordt het mandaat van assessor bij de Afdeling wetgeving van de Raad van State van de heer Jan VELAERS, gewoon hoogleraar aan de Faculteit type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013000446 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State Benoeming tot assessor bij de Afdeling wetgeving Bij koninklijk besluit van 12 juni 2013 wordt het mandaat van assessor bij de Afdeling wetgeving van de Raad van State van de heer Marc Rigaux, hoogleraar aan de Faculteit Rechts

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013009320 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2013 : bladzijde 40483, regel 50, is de tekst : - « de vergelijkende selectie voor bevordering naar assistent georganiseerd door SELOR; - « een attest van slag

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013009319 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 juni 2013, in werking tredend op 27 juni 2013 's avonds, is de heer De Jonghe, H., griffier-hoofd van dienst in de vakklasse A2 bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde, in ruste gesteld. Betrokke Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013204008 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 juni 2013, dat in werking treedt op 31 juli 2013, is aan de heer De Smedt, H., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Dendermonde. Het is hem verg Bij konink

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013203958 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige geneesheren-inspecteurs arbeidsongevallen voor het Fonds voor Arbeidsongevallen (niveau A) (ANG13091) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft(...) Naast de

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 05/07/2013 numac 2013204009 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 18 maart 2013, van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, is de aanwijzing van Mevr. Vanstraelen, I., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, tot kam Hof van ber
^