B.S. Index van de publicaties van 9 augustus 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/08/2013 numac 2013009385 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****,(...) type wet prom. -- pub. 09/08/2013 numac 2013009384 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 18 juli 2013 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2013 numac 2013204048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 juli 2013, wordt aan de heer TEMMERMAN Christian, op het einde van de maand januari 2014, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt type koninklijk besluit prom. 01/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013003193 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022323 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022324 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022326 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2013 numac 2013024273 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 2 juli 2013 wordt Mevr. Marietoula ISKA, geboren op 2 augustus 1976, bevorderd met ingang van 2 juli 2013 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Attaché in de klasse A2 - in he Bij k type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022321 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022325 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 30/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2012 tot instelling van een financiering voor lokale kwaliteitsgroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2013 numac 2013204042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 juli 2013, wordt aan de heer DE WORTELAER Joris, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Br type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013024278 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2012 aan het « International Council for the Exploration of the Sea » type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2013 numac 2013204043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 juli 2013, wordt aan Mevr. DE COCK Lutgardis, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Gent. type koninklijk besluit prom. 13/06/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013021090 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot het verlenen van burgerlijke eretekens aan sommige personeelsleden van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022317 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van het Fonds voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2013 numac 2013009360 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 mei 2013 dat in werking treedt op 1 juli 2013, wordt een einde gemaakt aan de functie van Mevr. Blanche DE BORLE, adviseur. Het is haar vergund haar pensioenaanspraak te doen gelden en type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013000515 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Ludo Coeckstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013000514 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Jan Breydelstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022313 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022312 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022315 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013000513 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van de Ghelamco-Arena inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022319 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022318 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van het Fonds voor de beroepsziekten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013003240 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het reglement « I » van de Nationale Bank van België type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/08/2013 numac 2013204648 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 2 augustus 2013 is het verzoek tot associatie van de heer Jansen, G., en Mevr. Wallays, A., geassocieerde notarissen ter standplaats Leuven, en van de heer De Meutter, J., kandidaat-notaris, om de associati De heer

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/08/2013 numac 2013031659 bron brussels instituut voor milieubeheer Toelatingen tot de stage. - Benoemingen. - Pensioneringen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2013 wordt de heer Gaëtan CUARTERO DIAZ, voor een periode van één jaar vanaf 1 mei 2013, toegelaten tot de stage in de h Bij

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013204509 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2013-2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013204508 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmaties in het deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013204490 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de academisch gerichte bacheloropleidingen « Bachelor of Food Technology », « Bachelor of Environmental Technology » en « Bachelor of Molecular Biotechnology » als nieuwe opleidingen van de Universit type besluit van de vlaamse regering prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013204516 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 houdende vaststelling van maatregelen ter ondersteuning van kwetsbare jongvolwassen personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013204507 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de ergotherapie van de Hogeschool West-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013204506 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in het sociaal werk van de XIOS Hogeschool Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013204462 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Actieplan Innovatief Aanbesteden 2013

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013204593 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 oktober 2008 tot bepaling van de financiële tegemoetkomingen van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entrep

decreet

type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013204463 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013204464 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Bosdecreet van 13 juni 1990, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 7 december 2007 en 30 april 2009, en het Veldwetboek van 7 oktober 1886, gewijzigd bij de wet van 4 december 1961, wat betreft het verminderen van d

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/08/2013 numac 2013204430 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 juni 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 juni 2013, heeft Luc Lamine, wone Die zaak type bericht prom. -- pub. 09/08/2013 numac 2013204431 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 juni 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 juni 2013, is beroep tot gehele o Die zaak

document

type document prom. -- pub. 09/08/2013 numac 2013204375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder Bij besluit van de directeur-generaal van 23 juli 2013, d worden type document prom. -- pub. 09/08/2013 numac 2013204652 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 20 juni 2013 heeft Mevr. Liesse, M., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, aangewezen tot ondervoorzitter, voor

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2013 numac 2013204047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juli 2013, is de heer KOPPEN Johan benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde ter vervanging van de heer BOSSCHAERT Leo, wiens type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2013 numac 2013204046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juli 2013, is de heer VAN DRIESSCHE Ludo benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde ter vervanging van de heer STURTEWAGEN Dani

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/08/2013 numac 2013204044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Joris DE WORTELAER De betrokken organisati De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 09/08/2013 numac 2013204049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Christian TEMMERMAN De betrokken organisaties wo De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 09/08/2013 numac 2013204045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent ter vervanging van Mevr. Lutgardis DE COCK De betrokken organisaties wor De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/08/2013 numac 2013009397 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013, in werking tredend op 28 februari 2014 `s avonds, is de heer De Nollin C., griffier bij het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag zijn aanspraak Bij konink

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 09/08/2013 numac 2013031603 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 21 maart 2013 van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd Mevr. DECEUNINCK, Delphine, gedomicilieerd, Processiestraat 11, te 9000 GENT erkend als EPB-adviseur, natuurlijke pe De erke

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/08/2013 numac 2013204645 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs uitzonderlijk vervoer (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG13082) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijf(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 09/08/2013 numac 2013204675 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Web programmeurs (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (ANG13084) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere (...) Toelaatbaa

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 09/08/2013 numac 2013011391 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-13/0021 : Eneco Wind Belgium NV/Portfineco NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 1 Volgens
^